Bezpieczny sukces krok po kroku

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia, fot. Shutterstock
Nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie bez zbudowania bezpiecznych fundamentów. Tymczasem współczesny świat cały czas generuje nowe problemy i wyzwania.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2023 (98)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Po ubiegłorocznym optymizmie wśród firm  MSP nie ma śladu – wynika z nowego raportu Allianz Trade. Spadku obrotów spodziewa się połowa ankietowanych menedżerów finansowych. Jeszcze więcej, bo 67  proc. badanych, wskazuje na negatywne efekty inflacji, w tym na związany z tym wzrost kosztów finansowych ponoszonych przez ich firmy (a nie tylko na wzrost cen towarów i usług zaopatrzeniowych).

Wyzwania? To przede wszystkim ciągle zmieniające się przepisy, rosnąca liczba ataków cybernetycznych, opóźnienia w płatnościach, rosnące koszty biznesów i coraz bardziej wymagający pracownicy. Firmy muszą zwracać coraz większą uwagę na zarządzanie najróżniejszymi ryzykami. 

Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie

Ataki cybernetyczne nasiliły się po 2020 r. A nawet nie tyle nasiliły, co stały się po prostu bardziej skuteczne. Hakerzy, by przenikać do systemów informatycznych firm i organizacji, korzystają z zaawansowanych narzędzi i technik. Ataki typu ransomware, phishing czy ataki DDoS (rozproszony atak odmowy usługi) stają się coraz bardziej powszechne i dotkliwe. Ewolucja tych zagrożeń sprawia, że firmy muszą podejmować coraz odważniejsze decyzje w celu ochrony swoich danych i infrastruktury.

Jest tylko jeden problem – nigdy nie mamy 100-procentowej pewności, że nasz system jest bezpieczny. Przez jeden ludzki błąd zewnętrzny podmiot lub osoba może przeniknąć do biznesu i np. zablokować komputery albo wykraść dane. W odpowiedzi na te wyzwania firmy na całym świecie są coraz bardziej zainteresowane ubezpieczeniami przeciwko naruszeniom danych. Chodzi tu nie tylko o zabezpieczenie kosztów naprawy szkód, ale także samego procesu odzyskiwania kontroli. Kiedy dochodzi do naruszenia danych, koszty związane z ochroną informacji, naprawą systemów oraz odszkodowaniami dla klientów mogą być ogromne. Firmy ponoszą wydatki na badania związane z incydentem, monitorowanie kredytów klientów, a także utratę reputacji. Ewolucja ataków cybernetycznych oznacza, że ​​te koszty rosną i mogą być wyjątkowo duże.

W miarę jak firmy zdają sobie sprawę z rosnącego ryzyka cybernetycznego, popyt na ubezpieczenia przeciwko naruszeniom danych rośnie. Firmy poszukują polis, które pokryją koszty związane z incydentami związanymi z naruszeniem danych, odzyskaniem ich, naprawą systemów oraz odszkodowaniami dla klientów. To może pomóc w zabezpieczeniu firmy przed katastrofalnymi skutkami ataku cybernetycznego. 

Zmiany klimatyczne i ekologiczna odpowiedzialność 

We wrześniu w Warszawie odbyła się konferencja Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje, Ryzyko 2023. Wynika z niej, że poziom świadomości firm dotyczący zabezpieczenia konsekwencji zmian klimatycznych jest skrajnie niski. Zaledwie co czwarta strata powodowana katastrofami klimatycznymi w Europie jest ubezpieczona.

Tymczasem w miarę jak katastrofy naturalne stają się coraz częstsze i gwałtowne, stawiają przed nami nowe wyzwania zarówno w dziedzinie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych, jak i w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne wymuszają nowe podejście do  zarządzania ryzykiem żywiołowym i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Huragany, pożary lasów, powodzie i trzęsienia ziem wywołują duże straty materialne i ludzkie. Tradycyjne ubezpieczenia od klęsk żywiołowych często nie są w stanie zabezpieczyć przed skutkami takich katastrof. Firmy ubezpieczeniowe muszą dostosować swoje polisy i modele oceny ryzyka, uwzględniając coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. To skomplikowane zadanie, ponieważ tradycyjne dane statystyczne niekoniecznie odzwierciedlają nową rzeczywistość zmieniających się klimatycznie zagrożeń.

Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych mogą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Poprzez zabezpieczanie przed finansowymi skutkami katastrof, wspierają one stabilność gospodarczą i społeczną. Jednak, aby pełniej realizować cele zrównoważonego rozwoju, ubezpieczenia te muszą być bardziej dostępne i dostosowane do potrzeb społeczeństwa. To oznacza, że rządy, instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe muszą współpracować nad tworzeniem bardziej inkludujących rozwiązań ubezpieczeniowych.

Jak technologia zmienia ubezpieczenia

Insurtech, czyli technologie finansowe stosowane w branży ubezpieczeniowej, rewolucjonizują sposób, w jaki firmy nabywają, zarządzają i wdrażają swoje polisy ubezpieczeniowe. To zjawisko ma ogromny wpływ na całą branżę ubezpieczeń od zmiany modelu biznesowego po zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawę obsługi klienta.

Po pierwsze, startupy potrafią wykorzystywać automatyzację i sztuczną inteligencję do przyspieszenia procesów ubezpieczeniowych. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu dokumentów, analizie danych oraz ocenie ryzyka firmy ubezpieczeniowe mogą podjąć szybsze i bardziej precyzyjne decyzje. To zwiększa efektywność operacyjną i obniża koszty administracyjne.

Technologia umożliwia także tworzenie polis ubezpieczeniowych bardziej dostosowanych do potrzeb klientów. Dane zbierane z różnych źródeł umożliwiają dokładniejszą ocenę ryzyka i personalizację polis. Klienci mogą wybierać opcje ubezpieczeniowe, które naprawdę odpowiadają ich potrzebom, co zwiększa ich zadowolenie  i lojalność. Nowe technologie pozwalają także na przyspieszenie procesu zgłaszania szkód i ich naprawiania. To przekształca tradycyjne kanały dystrybucji i ułatwia klientom dostęp do usług ubezpieczeniowych w dowolnym miejscu i czasie.

Insurtech stawia przed sektorem ubezpieczeń pewne wyzwania. To m.in. konieczność ochrony danych osobowych klientów i rosnące regulacje dotyczące prywatności to istotne kwestie. Firmy muszą inwestować w zabezpieczenia i przestrzeganie przepisów. Jest także problem konkurencji. Z jednej strony nowe technologie wspierają klasyczne firmy ubezpieczeniowe. Z drugiej pojawiają się gracze, którzy rzucają im konkretne wyzwanie. Przykład? Niedawno możliwość zakupu ubezpieczeń z poziomu aplikacji wprowadziło Autopay.

Personalizacja polis

To temat nawiązujący do poprzednich, ale wciąż mający olbrzymi wpływ na rozwój rynku. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, małe i średnie firmy (MSP) odgrywają znaczącą rolę w gospodarce. Rozwój technologii i zmiany w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej zmuszają te firmy do elastycznego dostosowywania się do nowych wyzwań. W tym kontekście personalizacja polis ubezpieczeniowych staje się coraz bardziej istotna, ponieważ pozwala MSP na dokładne dostosowanie swoich zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb. 

– Dobry lider musi mieć aktualną wiedzę o stanie i kondycji członków zespołu oraz dbać o równowagę, dobre samopoczucie, atmosferę i pozytywną energię współpracowników. Te czynniki wpływają na 

ich kreatywność, zaangażowanie, wiążą emocjonalnie z firmą i co ważne zapobiegają wypaleniu zawodowemu czy innym problemom natury psychologicznej – wynika z raportu Lewiatana „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”. W ostatnich latach zmieniło się podejście pracowników do własnej firmy. Obok typowej transakcji „czas pracy w zamian za pieniądze”, pracownicy powinni mieć poczucie przynależności do organizacji, a ta powinna czuć się za nich odpowiedzialna. W praktyce jest z tym różnie. Na liście najbardziej priorytetowych tematów, którymi powinna zająć się firma, jest m.in. elastyczne podejście do czasu pracy, ale także dopasowanie benefitów pozapłacowych. Co to oznacza? Na przykład wielkie zmiany ze strony ubezpieczeń. Tradycyjne pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników przechodzą transformację, ubezpieczyciele kładą ogromny nacisk na budowę personalizacji oferty. To także powinno zmienić podejście przedsiębiorców. 

Jak jest w rzeczywistości? Aż 53 proc. pracowników, którzy wzięli udział w badaniu zrealizowanym przez ICAN Research na zlecenie VanityStyle, zaznacza, że benefity, które otrzymują od swoich pracodawców, nie są dopasowane do ich potrzeb. Twierdzi tak 44 proc. przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i 62 proc. reprezentantów średnich firm. Niezadowolenie wynikające z niedopasowania oferty benefitowej do indywidualnych oczekiwań częściej deklarują pracownicy fizyczni (58 proc.) oraz osoby w wieku od 46 do 65 lat (57 proc.).

Personalizacja nie dotyczy samych pracowników. Ona zmienia także podejście firm do ubezpieczeń w kontekście ich bieżącej działalności. Tradycyjne polisy ubezpieczeniowe MSP często oferują ogólne zabezpieczenia, które nie uwzględniają konkretnych ryzyk związanych z daną firmą. Personalizacja pozwala na dokładną ocenę tych ryzyk i dostosowanie polisy do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Na przykład, firma zajmująca się e-handlem może potrzebować specjalnych zabezpieczeń przed ryzykiem cybernetycznym, podczas gdy firma budowlana skoncentruje się na ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej.

Personalizacja polis pozwala także firmom unikać nadmiernego ubezpieczania, które jest częstym błędem przy wyborze ogólnych pakietów. Ostatecznie, dostosowanie zabezpieczeń do rzeczywistych potrzeb firmy może prowadzić do oszczędności kosztów ubezpieczenia. Firmy płacą za to, czego naprawdę potrzebują, zamiast marnować środki na nadmiarowe zabezpieczenia.

------------------------------------------------

Karolina Kołaszewska, kierująca Biurem Zarządzania Produktami w TUNŻ Warta

Personalizacja oferty zwiększa jej atrakcyjność zarówno w oczach ubezpieczającego, jak i ubezpieczonych. Każdego z nas cechują indywidualne potrzeby w zależności od sytuacji rodzinnej, zarobków, etapu życia, stanu zdrowia czy emocji. Możliwość ich zaspokojenia w ramach polisy grupowej istotnie wpływa na decyzję o zawarciu umowy czy o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Chociaż zakres ochrony w ubezpieczeniu grupowym jest w pewnej mierze wspólny dla całej grupy pracowników, to oczywiście jest możliwość personalizacji zakresu takich polis dzięki doborowi pakietów dodatkowych. Dla przykładu w naszym ubezpieczeniu pracownik może wybrać pakiety zapewniające wsparcie finansowe w sytuacji zachorowania dzieci lub powstania uszczerbku na ich zdrowiu. W zakresie ochrony samego ubezpieczonego ciekawym rozwiązaniem  jest pakiet dla aktywnych, który zapewnia  m.in. ochronę w przypadku pobytu w szpitalu wskutek wypadku czy wsparcie  finansowe w razie operacji. Dla osób chcących zapewnić sobie i rodzinie szybki dostęp do usług medycznych przygotowaliśmy Pakiet Telezdrowie.

Pamiętajmy, że ubezpieczenia grupowe mają na celu wsparcie ubezpieczonego i jego bliskich, gdy zaistnieją różne, nieoczekiwane sytuacje życiowe. Zakres oferowanej ochrony jest szeroki, możliwość zaspokojenia potrzeb ubezpieczeniowych pracowników limitowana jest głównie wysokością kwoty przewidzianej na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i komfortu psychicznego sobie i bliskim. Jednocześnie możliwość przystąpienia do ubezpieczenia z tytułu wybranych ryzyk czy pakietów dodatkowych może być ograniczona stanem zdrowia obejmowanych ochroną.

------------------------------------------------

Andrzej Olechniewicz, dyrektor Biura Ubezpieczeń MSP, Warta

Przed każdą firmą – i tą mała, i tą dużą – stoi wiele wyzwań. Chociaż obecny rok nie obfitował w wiele negatywnych zjawisk pogodowych, to zmiana klimatu będzie jednym z największych problemów w najbliższych latach, które może się odbić także na mieniu firm. Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu mienia od skutków pogody? Sprawdźmy dla przykładu czy OWU naszego ubezpieczenia nie wyłącza zdarzenia typu powódź lub przepięcia, czy mienie składowane na placu jest objęte polisą. Dodatkowo, jeżeli w swojej działalności wykorzystujesz hale namiotowe, twoja polisa powinna zapewniać ochronę ubezpieczeniową na wypadek możliwie wszystkich zdarzeń, także pogodowych, czyli od wiatru, działania śniegu lub deszczu. To tylko przykłady, kiedy mienie twojej firmy powinno być chronione, co jest np. zapewnione przez ubezpieczenie Warty.

Ważnym aspektem dotyczącym klimatycznych zmian, zrównoważonego rozwoju i rosnących cen energii są inwestycje w odnawialne źródła energii także w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła stają się standardem na naszym rynku. Ważne jest, aby te nowoczesne technologie były ubezpieczone i co ważne dobrze ubezpieczone. W Warcie takie mienie można ubezpieczyć w bardzo szerokim zakresie zdarzeń.  A co jeżeli ktoś zniszczy nam to mienie? Z pomocą przychodzi ubezpieczenie Warta Esktrabiznes Plus. Wystarczy rozszerzyć ochronę o odpowiedni dodatek. Właściwy zakres z pewnością doradzi nasz agent.

 Innym istotnym wyzwaniem pozostaje wysoka inflacja i właściwe oszacowanie wartości mienia, które chcemy ubezpieczyć, oraz dopasowanie ochrony w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do charakteru prowadzonych prac. Pamiętajmy, że polisy mają zapisane sumy, do wysokości których wesprze nas ubezpieczyciel. Dlatego tak ważne jest, aby suma ubezpieczenia lub gwarancyjna były realne i wystarczyły na pokrycie potrzeb finansowych firmy, np. do obudowania majątku lub odtworzenia majątku poszkodowanego.

 

 

 

My Company Polska wydanie 11/2023 (98)

Więcej możesz przeczytać w 11/2023 (98) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ