Bez współpracy nie będzie innowacji

Piotr Najbuk
Piotr Najbuk, fot. materiały prasowe
W ciągu ostatnich dwóch lat, zdeterminowanych przez pandemię, doskonale przekonaliśmy się o tym, jak ważne są nauka i zapewnienie rozwoju innowacyjnych terapii, które mogą zostać zastosowane w leczeniu złożonych jednostek chorobowych w różnorodnych populacjach pacjentów. Tyczy się to zarówno szczepionek i terapii stosowanych w celu przeciwdziałania COVID-19, jak również innych jednostkach chorobowych, które w tym okresie przecież nie zniknęły.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Autor komentarza: Piotr Najbuk, Public and Government Affairs Director, AstraZeneca

W ostatnim czasie - jako społeczeństwo - jeszcze silniej wkroczyliśmy na drogę digitalizacji. Nowe rozwiązania technologiczne wprowadzone w trakcie pandemii zdały egzamin; mam tu na myśli upowszechnienie e-recepty czy też możliwość korzystania z telewizyt. Zdecydowanie powinniśmy kontynuować działania w tym obszarze i rozszerzać je o zastosowanie coraz to nowych innowacji – nie zrobimy tego jednak w pojedynkę istotna tutaj jest współpraca szerokiej reprezentacji interesariuszy sektora ochrony zdrowia w celu rozwoju ekosystemu innowacji. Kluczowym jest, aby w odpowiedni sposób korzystać z potencjału, który mają polskie ośrodki naukowe zarówno poprzez bezpośrednią współpracę, jak i ścisłą koordynację z administracją publiczną. Właśnie taka współpraca i wzajemne zaufanie są nieraz największym wyzwaniem. Tu z rozwiązaniem przychodzi model Partnerstwa Publiczno-Prywatne. Warsaw Health Innovation Hub jest doskonałym tego przykładem. Powstało pod auspicjami Agencji Badań Medycznych, wraz z innymi kluczowymi inwestorami w sektorze biotechnologicznym w Polsce. W ramach WHIH udostępniamy nasze zasoby, wiedzę i doświadczenia po to, aby w sposób efektywny i sprytny (agile) realizować projekty służące poprawie dostępu polskich pacjentów do wysokiej jakości świadczeń ochrony zdrowia.

Strategiczny sektor

AstraZeneca to firma biofarmaceutyczna, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora, która - korzystając z osiągnięć nauki - tworzy nowoczesne terapie dla pacjentów na całym świecie. Z myślą o pacjentach, w AstraZeneca opracowywane i wytwarzane są leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

AstraZeneca od wielu lat jest ważnym ogniwem na mapie Polski, wspierającym budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Należymy do sektora biotechnologicznego, uznanego jako strategiczny w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nakłady AstraZeneca na badania i rozwój stanowią 1,5 proc. wszystkich nakładów wewnętrznych przedsiębiorstw na BiR w 2020 r. (% wyliczony na podstawie danych GUS za 2020), a udział AstraZeneca w nakładach wewnętrznych obszarze nauk medycznych i o zdrowiu stanowi 7 proc. W ciągu ostatniej dekady nasze nakłady na B+R wzrosły o ponad 626 proc. – z 53 mln zł w 2011 r. do 385 mln zł w 2021 r.

Zaangażowanie AstraZeneca w rozwój innowacyjnych technologii zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Od 2020 r. AstraZeneca ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego, m. in. z uwagi na to, że wyniki swoich prac B+R komercjalizuje na polskim rynku. AstraZeneca jest pierwszą globalną firmą farmaceutyczną w Polsce, która otrzymała taki tytuł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X