BallSquad ułatwia zarządzanie obiektami sportowymi. "Planujemy wejść na nowe rynki" [WYWIAD]

BallSquad
BallSquad, fot. materiały prasowe
Ten rok jest szczególny, ponieważ planujemy duże uaktualnienie naszej technologii, którego benefity odczują wszystkie obsługiwane przez nas podmioty: administracja, obiekty sportowe i mieszkańcy - zapowiada Walid Barsali, CEO BallSquad.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

BallSquad to system SaaS dla placówek do zarządzania ich obiektami sportowymi oraz aplikacja all-in-one dla pasjonatów sportu działająca jako marketplace pomiędzy właścicielami obiektów sportowych i pasjonatami sportu. Aplikacja daje użytkownikom możliwość wyszukania i rezerwacji online obiektów sportowych oraz tworzenia wydarzeń w prosty i bezpieczny sposób. Zarządcy publicznych obiektów sportowych mogą za pośrednictwem BallSquad płynnie przejść z obecnych papierowych metod rezerwacji na intuicyjny system online, jednocześnie prezentując przez internet swoją ofertę dostępności boisk, hal i sal gimnastycznych.

O startupie oraz dalszych planach rozmawiamy z Walidem Barsalim.

Na czym polega największa innowacyjność waszej aplikacji?

Główną innowacją BallSquad jest zdolność do identyfikacji potrzeb technologicznych infrastruktury publicznej i projektowanie naszych rozwiązań tak, aby precyzyjnie odpowiadały na wyzwania cyfryzacji, przed którymi stoją nasi partnerzy. Elastyczność naszego pakietu technologicznego jest niespotykana na rynku. Digitalizujemy obiekty, dostosowując się do ich codziennej pracy, a nie odwrotnie. Krótko mówiąc, największą innowacją BallSquad jest szeroki panel rozwiązań już działających na rynku - od nowoczesnej aplikacji dla użytkownika, po otwarte API pozwalające na połączenie się systemu z istniejącą infrastrukturą technologiczną dowolnego miasta.

Dlaczego do tej pory proces rezerwacji obiektów sportowych był tak mało zautomatyzowany?

Zarządzający infrastrukturą publiczną już teraz oferują obiekty o wysokim standardzie po bardzo przystępnych cenach w porównaniu z tym, co istnieje obecnie w sektorze prywatnym. W większości są to szkoły, uniwersytety, centra kultury, ośrodki sportowe, gdzie polska młodzież uczy się, bawi i ćwiczy. Te same obiekty, z malejącymi budżetami, bardzo potrzebują dodatkowego dopływu gotówki pochodzącej z komercyjnych rezerwacji.

Na przestrzeni lat zidentyfikowaliśmy kilka czynników, które wpływają na ten powolny proces automatyzacji i cyfryzacji. Najważniejszym z nich jest to, że często rynek próbuje wpasować koła w kwadraty, kiedy pracuje z instytucjami publicznymi. Prywatne firmy przychodzą z doskonałymi pomysłami na to, jak zautomatyzować i ustandaryzować obiekty publiczne, stosując dokładnie ten sam model wdrożenia dla wszystkich. Z założenia instytucje publiczne mają być unikatowe, o zróżnicowanych potrzebach, więc wymagają elastycznych modeli.

Niemniej jednak, aby przyspieszyć taką współpracę pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym - dla większego dobra - konieczne jest ułatwienie procesów kontraktowania i dostępu do decydentów w instytucjach publicznych.

BallSquad to w większej mierze korzyści dla zarządców obiektów czy dla ich użytkowników?

BallSquad nie został zbudowany tak, aby jedna strona rynku odnosiła większe korzyści niż druga. Cyfryzacja to proces, który powinien wpływać na wszystkie strony w równym stopniu, ale w różnych aspektach ich użytkowania. Dodałbym nawet trzeciego beneficjenta naszej technologii - administrację publiczną. BallSquad zapewnia ekosystem zbudowany z kilku narzędzi i technologii, które pozwalają nam odpowiadać na różne potrzeby każdej ze stron, jednocześnie łącząc je i ułatwiając ich interakcje. Najlepszą technologią jest ta, której nie czujesz, że używasz.

Na czym będziecie skupiać się w nadchodzących miesiącach?

Priorytetem jest implementacja do BallSquad nowo podpisanych miast i dzielnic w całym kraju. Jest to kluczowy moment naszej współpracy z obiektami publicznymi, ponieważ pomagamy im przejść z papierowego do zdigitalizowanego modelu pracy. Nasza technologia jest w ciągłej ewolucji, aby odpowiadać na potrzeby i wyzwania naszych partnerów, więc jest to codzienny obszar działania dla naszych zespołów ds. rozwoju i produktu.

Jednak ten rok jest szczególny, ponieważ planujemy duże uaktualnienie naszej technologii, którego benefity odczują wszystkie obsługiwane przez nas podmioty: administracja, obiekty sportowe i mieszkańcy. Dostrzegamy te same potrzeby administracji publicznej w całej Europie i nasz zespół już bada potencjalne partnerstwa i programy pilotażowe z władzami publicznymi poza granicami Polski.

BallSquad znalazł się w naszym zestawieniu 10 najlepszych polskich startupów SaaS. Materiał ukaże się w lutowym numerze My Company Polska - na rynku już od 31 stycznia!

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY