Zrównoważone rolnictwo coraz bliżej - to wielka szansa dla polskiej gospodarki

HeavyFinance
HeavyFinance, fot. materiały prasowe
Zrównoważone rolnictwo to działania ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Jedną z firm wdrażających takie rozwiązania jest startup HeavyFinance, wspierający walkę ze zmiany klimatycznymi.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zrównoważone rolnictwo - definicja

Zrównoważone rolnictwo to koncepcja odpowiadająca na potrzeby współczesnego świata, która umożliwia efektywniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów - tj. gleby, woda, nasiona czy nawozy - przy zachowaniu opłacalności produkcji rolnej. Strategia stała się w ostatnich latach niezwykle popularna, obecnie coraz więcej gospodarstw rolnych chce działać w duchu zrównoważonego rozwoju.

Teoria zrównoważonego rolnictwa to naturalna odpowiedź na kurczące się zasoby naszej planety. Do najważniejszych zasad zrównoważonego rolnictwa należą: dbałość o stan gleby, stosowanie nawozów według skrupulatnie opracowanych planów, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym.

Zrównoważone rolnictwo to temat, którym zajmuje się coraz więcej organizacji. Jakiś czas temu opracowanie dotyczące zrównoważonego rolnictwa przygotowało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP". Zdaniem przedstawicieli placówki, potrzebne są większe zachęty - podatkowe, prawne - by skłaniać przedsiębiorców i rolników do zrównoważonego rozwoju. - Wzmocnienie zachęt finansowych dla rolników pozwoli na upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - stwierdza Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Zrównoważone rolnictwo - przykład firmy wspierającej tę strategię

Zrównoważone rolnictwo to obszar, w jakim porusza się HeavyFinance - europejski fintech, którego założyciele pochodzą z Litwy. Firma wspiera walkę z kryzysem klimatycznym m.in. na polskim rynku, który stanowi dla niej jeden z kluczowych obszarów działalności. Swoje działania koncentruje na dostarczaniu finansowania, w tym programów pożyczkowych, gospodarstwom, które chcą wprowadzić lub rozwinąć zrównoważone praktyki rolnicze. Jednym z wyznaczonych celów firmy jest usunięcie 1 gigatony CO2 z atmosfery do 2050 roku. Te założenia doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rolnictwa.

Firma pozyskała niedawno 3 mln euro finansowania, które pomoże jej kontynuować ekspansję europejską. Obecnie HeavyFinance zatrudnia 33 osoby, z czego 10 osób pracuje w Polsce, a pozostałe w oddziałach zlokalizowanych w Portugalii, Bułgarii, Litwie i Łotwie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy firma planuje podwojenie obecnego poziomu zatrudnienia.

Jak HeavyFinance wspiera zrównoważone rolnictwo w Polsce? W naszym kraju firma udzieliła jak dotąd ponad 150 pożyczek o łącznej wartości 1,5 mln euro. Spółka planuje dalszy rozwój polskiego oddziału, m.in. w związku z wejściem nowego Krajowego Planu Strategicznego, który określa zasady i możliwości finansowania gospodarstw w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z tym planem polscy rolnicy od 15 marca br. mogą składać wnioski o dopłaty - tzw. ekoschematy rolnicze. Jest to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk, które przyczyniają się do ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Wysokość kwoty do wypłaty zależy od systemu punktowego - szacuje się, że rolnicy otrzymają około 1300 zł za każdy hektar gruntów rolnych. Dzięki programowi certyfikatów węglowych HeavyFinance każdy rolnik kwalifikujący się do programu może powiększyć tę kwotę o zyski generowane w ramach sprzedaży certyfikatów węglowych oraz dodatkowo uzyskać pożyczkę bez oprocentowania.

HeavyFinance przeznaczy ponadto pozyskane fundusze na wsparcie i przyspieszenie procesu przejścia rolnictwa konwencjonalnego na zrównoważone praktyki rolnicze, zarejestrowanie 200 tys. hektarów regeneracyjnych gruntów uprawnych w ramach inicjatywy rolnictwa węglowego i stworzenie bezpośredniego dostępu do inwestycji w kredyty węglowe dla firm, które chcą zrekompensować swój ślad węglowy.

- Po udanej rundzie seed jesteśmy gotowi na dalszą ekspansję na rynku europejskim. Chcemy dotrzeć do jeszcze większej liczby partnerów, oferując im możliwość inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wejście na nowe rynki i poszerzanie naszego pakietu inwestorów będzie stanowić ważny krok w rozwoju firmy. W nadchodzących miesiącach priorytetem dla nas będzie opracowywanie nowych produktów i programów, a także pozyskanie zaangażowania ekspertów branżowych - mówi Laimonas Noreika, założyciel HeavyFinance. I dodaje: - Walka ze zmianami klimatycznymi musi być wspólnym wysiłkiem, a ponieważ prawie jedna trzecia globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z produktów rolnych, HeavyFinance chce wesprzeć branżę w minimalizowaniu śladu węglowego. Wzrost produkcji żywności wiąże się ze zwiększoną ilością emitowanych zanieczyszczeń, co stanowi ważny, globalny problem i przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Łączenie inwestorów z rolnikami i specjalistami ds. rolnictwa za pośrednictwem naszej platformy finansowej może pomóc przyspieszyć przyjęcie regeneracyjnych praktyk gospodarowania glebą w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całej Europie.

Finansowanie HeavyFinance wspiera dążenie branży rolniczej do poprawy kondycji gleby. Dzięki podejmowanym przez gospodarstwa zrównoważonym praktykom zarządzania gruntami zmniejsza się m.in. emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych przez maszyny, a także, poprzez cykle biogeochemiczne roślin, dwutlenek węgla jest usuwany z atmosfery. Ponadto zmniejszeniu ulegają zanieczyszczenia podtlenkiem azotu, które wynikają z nadmiernego stosowania nawozów. Poprawia się również różnorodność biologiczna, co pomaga gospodarstwom w uodpornieniu się na skutki zmiany klimatu, m.in. na susze.

Firma posiada już odpowiednią infrastrukturę, aby oceniać możliwości pożyczkowe rolników i operatorów rolnych. Dzięki temu zawieranie transakcji jest ułatwione, a sam proces zarządzania pożyczkami jest skuteczniejszy.

- Zespół HeavyFinance dąży do transformacji tradycyjnego rynku pożyczek rolniczych, zachęcając rolników do wdrażania zrównoważonych i regeneracyjnych praktyk rolniczych poprzez zapewnianie im dostępu do niezbędnego kapitału. Zrzeszając bezpośrednio rolników w Europie i wprowadzając zastrzeżoną metodologię przyznawania kredytów węglowych, planujemy utworzenie nowego kanału inwestycyjnego dla przedsiębiorstw niższego szczebla w celu zrównoważenia ich śladu węglowego i stymulowania instytucjonalnych inwestycji kapitałowych w sektorze zielonej gospodarki - dodał Arvydas Bložė, Partner w Practica Capital.

ZOBACZ RÓWNIEŻ