XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”
Zmieniające się uwarunkowania i obecny kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego przejawiają się nie tylko w zakresie militarnym, ale także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Trwająca od miesięcy wojna na Ukrainie pokazała istotność refleksji nad globalnym bezpieczeństwem oraz zapewnieniem prężnej reakcji istniejących struktur i organizacji międzynarodowych na aktualne wyzwania. Jaką rolę powinny odgrywać Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki w kształtowaniu nowego systemu bezpieczeństwa? Jaki będzie wkład regionalnych mocarstw w nowy ład geopolityczny?  

NATO w swojej nowej strategii jasno definiuje, że Rosja stała się głównym zagrożeniem dla Sojuszu. Dla neutralizacji tego zagrożenia kraje członkowskie będą wzmacniać zdolności kolektywnej obrony. Przesunięcie akcentów z zarządzania kryzysowego i zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jako źródła ryzyka, na konkretnie wskazany kraj potencjalnego agresora - Rosję, i konieczność powrotu do polityki odstraszania, zmusza decydentów i dowodzących armiami państw członkowskich do zmiany priorytetów szkoleniowych i zakupowych. Jednak nie jest to jedyne wyzwanie przed jakim stoi Sojusz w kontekście wypracowania scenariuszy dla bezpiecznego świata. Narasta bowiem napięcie także w innych sektorach świata. Rywalizacja USA-Chiny powoduje, że sojusznicy Ameryki z niepokojem patrzą na deklaracje kolejnych Prezydentów dotyczące stopnia zaangażowania armii amerykańskiej w Europie. Prawdopodobnie należy pogodzić się z faktem, że geostrategiczne centrum bezpieczeństwa na świecie przesuwa się z regionu Europy do obszaru Pacyfiku.

Podczas sesji plenarnej „Scenariusze dla bezpiecznego świata”, która odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, uczestnicy, także na bazie swoich doświadczeń, przedstawią swoje wizje rozwoju globalnej sytuacji bezpieczeństwa w perspektywach krótko i długoterminowej. W sesji wezmą udział wybitne osobowości z obszaru wojskowości i bezpieczeństwa, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

 

Udział w panelu zapowiedzieli:

Rajmund Andrzejczak, Sztab Generalny Wojska Polskiego

Vincenzo Camporini, Instytut Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego Włoskiej Armii, Włochy

Kimberly Kagan, Instytut Badań nad Wojną, USA

Tomasz Siemoniak, Poseł na Sejm RP

Robert Spalding, generał w stanie spoczynku, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny, USA

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ