Unity Group miało ponad 120 mln zł przychodów w 2022 r. Celuje w 150 mln zł na koniec tego roku

Marek Lose
Marek Lose, fot. materiały prasowe
Unity Group wypracowało w 2022 roku ponad 120 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży przy EBITDA powyżej 10 proc. i stale rosnącej skali działalności zagranicznej. Celem grupy na ten rok jest m.in. intensyfikacja działalności w obszarze rozwoju biznesu oraz wzrost przychodów nawet do 140-150 mln zł. Unity Group chce też więcej inwestować w ekspansję międzynarodową.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Plany na 2022 r. zostały zrealizowane z nawiązką. Zakładaliśmy uzyskanie 115 mln zł, a przekroczyliśmy poziom 120 mln zł skonsolidowanych przychodów netto. Do naszych wyników kontrybuowała również przejęta na początku 2022 r. spółka Global4Net. W wynikach grupy coraz więcej waży również działalność międzynarodowa, która w całym ubiegłym roku zanotowała wysoką dynamikę wzrostu. Rekordowe wyniki za 2022 r. zbudowały dobre pole do dalszego wzrostu również w tym roku - komentuje Marek Lose, CFO i Managing Partner w Unity Group.

Przyjęta przez Unity Group rola partnera w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, sprawdziła się w turbulentnym otoczeniu gospodarczym spowodowanym m.in. wybuchem wojny w Ukrainie czy kryzysem energetycznym. Firmy, w coraz większym stopniu, dostrzegają korzyści ekonomiczne z digitalizacji swoich modeli biznesowych i uruchamiania efektywnych kanałów sprzedaży w ramach podejścia omnichannelowego. Są też świadome wartości, jakie wnosi doświadczony partner, taki jak Unity Group, który od 25 lat realizuje projekty dotyczące transformacji, nie tylko z poziomu wdrażania technologii, ale również z perspektywy strategii biznesowej klientów.

Udział w rekordowych wynikach Unity Group ma także działalność spółki Global4Net, która osiągnęła roczne przychody netto przekraczające 18 mln zł, co oznacza w ujęciu jednostkowym wzrost o ponad 70 proc. r/r.

- Wyniki Global4Net i całej grupy potwierdzają trafność decyzji o przejęciu oraz zrealizowanie zakładanych synergii wynikających z połączonych potencjałów obu organizacji. Działając razem jesteśmy największym dostawcą Magento w Polsce, co ułatwia nam zdobywanie dużych projektów, wymagających szybkiego skalowania zespołu i podejmowania niestandardowych wyzwań – dodaje Lose.

Unity Group - zagraniczne wzrosty

Z każdym rokiem Unity Group umacnia się na pozycji lidera transformacji cyfrowej handlu w Polsce, ale jednocześnie konsekwentnie i w coraz większym stopniu zaznacza swoją obecność również za granicą. W efekcie, działalność na rynkach międzynarodowych przyniosła grupie już ponad 20 mln zł w całym 2022 r., podczas gdy w 2021 r. odpowiadała za 13 mln zł obrotów. Wśród ważniejszych projektów realizowanych przez Unity Group są te prowadzone dla renomowanych klientów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Finlandii czy Izraela.

- Polski rynek ma wciąż duży potencjał wzrostu, ale nasza oferta z podobnym powodzeniem odpowiada również na potrzeby zagranicznych partnerów, którzy polecają nasze usługi kolejnym firmom. Dlatego planujemy dalszą ekspansję zagraniczną, a wysiłki skupiamy teraz na budowie własnego kanału sprzedaży na rynku DACH. Jednocześnie aktywnie poszukujemy okazji na akwizycję, żeby dodatkowo przyspieszyć nasz rozwój w tym regionie - komentuje Dominik Janes, Szef Rozwoju Biznesu oraz Managing Partner w Unity Group.

Unity Group jako inwestor na rynku technologicznym

Oprócz realizowanych kierunków strategicznych – oferowania kompleksowych usług w zakresie end-to-end w procesie transformacji handlu na rodzimym rynku i ekspansji na rynku DACH, Unity Group jest również inwestorem w sektorze nowych technologii. Od 4 lat rozwija i wspiera kapitałowo oraz poprzez transfer know-how projekt ONe B2B – platformę zarządzania sprzedażą i relacjami w kanale B2B. Spółka ta obecnie wyszła z fazy start-upu i rozpoczęła etap skalowania biznesu, pozyskując 50 klientów, co oznacza, że jest najczęściej wdrażanym systemem B2B w regionie CEE. Tym samym potwierdziły się tezy inwestycyjne Unity Group, jako jednego z inicjatorów projektu.

Unity Group - roadmapa 2023

Unity Group nie zamierza zwalniać tempa. Rozwijając ofertę o nowoczesne rozwiązania, celuje w poziom 140-150 mln zł przychodów na koniec tego roku, czyli nawet o 25 proc. więcej niż w 2022 r. Jak tego dokona?

- Rynek i nasi klienci są w procesie ciągłej zmiany, dlatego modyfikacji podlega również nasza oferta - dodajemy do niej to, co może przynieść naszym partnerom nowe korzyści biznesowe. Stawiamy na rozwój obszaru chmurowego, architekturę MACH i composable commerce. Ważnym filarem wzrostu będą również dalsze inwestycje w rozwiązania data i sztuczną inteligencję. Dostrzegamy tu duże zainteresowanie klientów i znaczący potencjał wzrostu – tłumaczy Grzegorz Rudno-Rudziński, Head of Growth oraz Managing Partner w Unity Group. I dodaje: - Niewykluczone są także kolejne akwizycje grupy, w szczególności w obszarach zgodnych z roadmapą strategicznych kierunków rozwoju Unity Group.

ZOBACZ RÓWNIEŻ