Umowa o pracę na czas określony 2024. Limity ilościowe i czasowe

Umowa o pracę na czas określony 2024. Limity ilościowe i czasowe
Kilka lat temu wprowadzono limity dotyczące czasu trwania i liczby umów o pracę na czas określony. Przed 2016 r. wielu pracodawców wykorzystywało brak regulacji dotyczących maksymalnego okresu obowiązywania takich umów.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Efekt działań pracodawców? Pracownicy mieli trudności z uzyskaniem umowy na czas nieokreślony, która zapewnia większą stabilność zatrudnienia. Jakie są obecne zasady dotyczące umów o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony. Limit umów w 2024 roku

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, nie można już zawierać umów na czas określony na dowolnie długi okres. Teraz taka umowa nie może trwać dłużej niż 33 miesiące i nie można zawrzeć więcej niż trzech umów na czas określony z tym samym pracodawcą.

Sprawdź: Wniosek o zwrot składki zdrowotnej

Jeżeli okres zatrudnienia przekroczy 33 miesiące lub liczba umów przekroczy trzy, pracownik automatycznie zostaje zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy.

Przekroczenie limitu czasowego lub ilościowego skutkuje automatycznym nawiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Co z ponownym zatrudnieniem przez tego samego pracodawcę?

W przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy, czas przerwy między umowami nie ma znaczenia. Zasada, że limit nalicza się od nowa, gdy przerwa między umowami przekroczyła miesiąc, została zniesiona. Dlatego jeżeli pracownik był wcześniej zatrudniony na czas określony, przy ponownym zatrudnieniu po 22 lutego 2016 roku należy sprawdzić, czy nie został wyczerpany limit czasowy lub ilościowy.

Jeśli limity zostały przekroczone, pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony. Jak liczyć okres wypowiedzenia

Do okresu zatrudnienia wlicza się łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, bez względu na przerwy i rodzaj umowy. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata

Inne umowy terminowe

Limity nie obowiązują w przypadku umów na zastępstwo, prac dorywczych, sezonowych, kadencyjnych lub gdy istnieją obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy.

Inspiracje: Susan Wojcicki

Limity dotyczące umów na czas określony mają na celu zapewnienie pracownikom większej stabilności zatrudnienia i możliwości zawarcia umowy na czas nieokreślony. Dłuższy okres wykonywania umowy uzgodniony w trakcie trwania umowy na czas określony jest traktowany jako nowa umowa wliczana do limitów. Zmiana warunków umowy, takich jak wynagrodzenie czy miejsce pracy, nie powoduje takiego efektu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ