Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2024. Co trzeba wiedzieć?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2024. Co trzeba wiedzieć?
Przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży samochodu z osobą fizyczną, zazwyczaj sporządza się umowę.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Każda umowa, zgodnie z Kodeksem cywilnym, musi zawierać niezbędne elementy, które nadają jej moc prawną i odróżniają ją od innych umów cywilnoprawnych.

Jaką formę powinna mieć umowa kupna-sprzedaży samochodu w 2024 roku?

Mimo że przepisy Kodeksu cywilnego nie określają formy, w jakiej umowa sprzedaży samochodu powinna być zawarta, zaleca się formę pisemną. Może się bowiem okazać, że dokument będzie potrzebny do przedstawienia w wydziale komunikacji lub urzędzie skarbowym. Pisemna forma jest również użyteczna w przypadku ewentualnych sporów między stronami. Jest ona szczególnie ważna, gdy kupującym jest przedsiębiorca, a zakupiony samochód ma służyć działalności gospodarczej. Wówczas umowa sprzedaży będzie nie tylko dowodem zakupu, ale także dokumentem księgowym, na podstawie którego przedsiębiorca może dokonać wpisu w księgach podatkowych czy rachunkowych.

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, w ramach umowy sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na kupującego, wydać przedmiot umowy, a kupujący zobowiązuje się odebrać go i zapłacić ustaloną cenę.

Stronami umowy kupna-sprzedaży samochodu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (np. przedsiębiorstwa, spółki). Ważne jest dokładne oznaczenie stron, aby możliwa była ich identyfikacja. W przeciwnym razie umowa może być nieważna, np. w przypadku niewłaściwej reprezentacji stron.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jakie dane powinna zawierać?

Umowa powinna zawierać dane identyfikacyjne sprzedawcy i kupującego, ich adresy oraz serie i numery dowodów osobistych. Sprzedawcą może być pełnomocnik, o ile posiada pełnomocnictwo do sprzedaży udzielone przez właściciela pojazdu. Elementy, które warto uwzględnić w umowie, to:

 • Data i miejsce zawarcia umowy - wpływa na termin rejestracji samochodu i jego ubezpieczenie
 • Strony umowy - dokładne dane identyfikacyjne sprzedawcy i kupującego

Opis przedmiotu transakcji:

 • Marka
 • Rok produkcji
 • Numer nadwozia
 • Numer silnika
 • Numer rejestracyjny
 • Numer karty pojazdu
 • Aktualny przebieg
 • Kolor
 • Cena sprzedaży samochodu w formie wartościowej i słownie
 • Oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu
 • Informacja o dacie przekazania samochodu kupującemu
 • Określenie, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy
 • Podpisy obu stron

Umowa powinna również zawierać miejsce na dodatkowe uwagi, szczególnie w przypadku, gdy samochód jest używany i posiada widoczne usterki. Można tu także wymienić dodatkowe wyposażenie samochodu, które podnosi jego wartość.

Cena sprzedaży samochodu podana w umowie nie jest wyznacznikiem wartości do opodatkowania podatkiem PCC. Podatek ten jest regulowany od ceny rynkowej pojazdu. Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż cena w umowie, dla celów opodatkowania należy przyjąć cenę rynkową. Podatek PCC wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu, a nie trzeba go płacić, jeśli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł.

Sprzedaż samochodu z prywatnego majątku może mieć skutki podatkowe dla sprzedawcy. Wyróżniamy tu:

 • Sprzedaż pojazdu zakupionego prywatnie, otrzymanego w darowiźnie lub spadku
 • Sprzedaż pojazdu wycofanego z majątku firmy na cele prywatne
 • Sprzedaż pojazdu wykupionego prywatnie z leasingu

Okres, w którym sprzedaż podlega opodatkowaniu, wynosi 6 miesięcy od końca miesiąca zakupu pojazdu lub darowizny/spadku. W przypadku wycofania pojazdu na cele prywatne lub wykupu z leasingu, okres ten wynosi 6 lat.

Jakie dodatkowe dokumenty należy wydać przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Przenosząc własność samochodu, sprzedający powinien przekazać kupującemu klucze oraz dokumenty takie jak:

 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu
 • Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC i potwierdzenie jego zapłaty

Jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy, należy również przekazać:

 • Potwierdzenie opłaty recyklingowej
 • Opłaty celne
 • Należne podatki (akcyza)

Dodatkowe ustalenia

Podczas zakupu samochodu warto dokonać jego przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów. Koszt przeglądu ponosi nabywca lub sprzedający, w zależności od ustaleń. Diagnosta oraz kupujący powinni sprawdzić zgodność numeru VIN z dokumentacją.

Numer fabryczny nadwozia znajduje się m.in. na tabliczce znamionowej, umieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej ściany samochodu. Numer ten powinien zgadzać się z numerem w dowodzie rejestracyjnym oraz umowie.

Informacje o stanie technicznym samochodu i numerach identyfikacyjnych powinny być częścią umowy. Umowa może zawierać również oświadczenie sprzedawcy o wypadkowości samochodu.

Odpowiedzialność za wady ukryte pojazdu

Za ukryte wady samochodu odpowiada sprzedawca, zgodnie z rękojmią za wady fizyczne (art. 556 - 576 KC). Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zauważeniu usterki. Rękojmia obowiązuje przez rok od daty podpisania umowy.

Zakup samochodu to znaczna inwestycja, dlatego warto dokładnie przeanalizować umowę przed jej podpisaniem. Kupujący ma prawo zwrócić się o poprawki w umowie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ