Ubezpieczenie prawne vs abonament prawny. Co bardziej się opłaca?

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Za stałą opłatę już kilkudziesięciu złotych miesięcznie możemy zabezpieczyć naszą firmę na wypadek problemów prawnych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Za stałą opłatę już kilkudziesięciu złotych miesięcznie możemy zabezpieczyć naszą firmę na wypadek problemów prawnych. 

Niestabilne, często zmieniające się prawo oraz niejasne przepisy to dwie największe bolączki polskich firm z sektora MŚP – wynika z badania SW Research. Ponad połowa z nich chciałaby móc konsultować się z prawnikiem w kwestiach związanych z prowadzonym biznesem co najmniej raz w miesiącu, w tym większość nawet znacznie częściej. Z pomocą przychodzą nowe formy usług prawnych przygotowane z myślą o potrzebach MŚP.

Jedną z głównych przeszkód, które powstrzymują firmy przed podjęciem stałej współpracy z kancelarią lub prawnikiem czy nawet doraźnym skorzystaniem z konsultacji, są koszty obsługi prawnej. Ponad połowa MŚP deklaruje, że na stałą opiekę prawną miesięcznie byłaby w stanie przeznaczyć 100–250 zł. Okazuje się, że jest to już suma, która na to pozwala. Na rynku funkcjonują abonamenty prawne oraz ubezpieczenia prawne dla firm, które w ramach niewielkiej składki oferują stały dostęp do pomocy prawnej.

Prawniczy assistance

Abonamenty prawne to stała forma współpracy z kancelarią lub ich siecią. W ramach miesięcznej opłaty przedsiębiorstwo ma zagwarantowany dostęp do określonego w umowie zakresu usług prawnych. Abonamenty mogą mieć różny zakres. Niektóre pakiety obejmują kilka godzin pracy prawnika bez określenia czy będzie to konsultacja prawna, analiza dokumentu czy reprezentacja firmy w sądzie. W innych pakietach firma ma do wykorzystania ograniczoną liczbę konkretnych usług w miesiącu. 

Abonamenty są także bardzo zróżnicowane pod względem wysokości składki. Ich kwota może wahać się od 100 zł, do nawet ponad 1 tys. zł miesięcznie. Najczęściej wysokość składki wycenia się w zależności od wielkości firmy, jej formy prawnej, liczby zatrudnianych pracowników itp. Co do zasady finansują jedynie pracę prawnika i nie obejmują innych wydatków związanych np. z procesem sądowym. Dodatkowo, decydując się na abonament w konkretnej kancelarii, mamy do dyspozycji tylko prawników, którzy w niej pracują. W niektórych, bardziej wymagających, przypadkach nie zagwarantuje on dostępu do specjalisty z danego zakresu prawa czy spraw.

Alternatywą dla abonamentów prawnych są ubezpieczenia prawne. W przypadku tego rodzaju polis ubezpieczyciel w zamian za składkę roczną finansuje koszty różnego rodzaju postępowań sądowych, administracyjnych oraz zapewnia ubezpieczonemu dostęp do określonego zakresu obsługi prawnej. Pułap cenowy zaczyna się także na zbliżonym poziomie – od ok. 75 zł miesięcznie. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Tylko w ramach ubezpieczenia prawnego przedsiębiorca może skorzystać z szeregu usług prawnych do wysokości sumy ubezpieczenia, czyli do konkretnego limitu rocznego (50–100 tys. zł na rok) – zwykle na tyle wysokiego, aby pokryć nawet bardzo kosztowne sprawy sądowe, postepowania karne czy administracyjne. W przypadku ubezpieczenia przedsiębiorca nie musi się więc martwić, że np. w danym miesiącu zużył już swój limit godzin. Prawnik osoby ubezpieczonej może doprowadzić sprawę od początku do końca bez sztywnych limitów miesięcznych.

Ubezpieczenie prawne pokrywa nie tylko koszty pracy prawnika, ale też szereg innych wydatków związanych z rozstrzyganiem sprawy w drodze mediacji, w postępowaniu cywilnym, karnym lub arbitrażowym. Ubezpieczenie prawne może sfinansować także opłaty sądowe, koszty tłumaczeń, opinii biegłych sądowych, dojazdów na rozprawy, w tym także poza granicami Polski. Na rynku można spotkać oferty z nielimitowaną liczbą porad prawnych. W dodatku, w razie przegranej ubezpieczonego w sądzie, ubezpieczyciele mogą zaoferować pokrycie kosztów przegrania sprawy sądowej (opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa). Bez względu na wybrane rozwiązanie stała ochrona prawna zmniejsza ryzyko prowadzenia sporów prawnych i pozwala soncentrować się na biznesie, bez ponoszenia wysokich kosztów obsługi prawnej.                   

--

Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Ryzyka pojawienia się problemu prawnego, nawet przy najwyższym stopniu ostrożności, nie może wyeliminować żadne przedsiębiorstwo. Nierzadko jest on wynikiem braku właściwej informacji lub błędnej interpretacji przepisów czy zapisów umów przez samą firmę. Problem ten dotyczy szczególnie sektora mikro, małych i średnich firm, gdzie korzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata ogranicza się najczęściej do doraźnej pomocy przy próbie rozwiązywania poważnych spraw. Tymczasem przedsiębiorstwa powinny korzystać z ich pomocy na bieżąco, w celu zapobiegania różnym ryzykom i problemom prawnym.

-

Piotr Skorupa, Członek Zarządu DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Warto wiedzieć, że ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nakłada na zakłady ubezpieczeń wiele dodatkowych regulacji, którym nie podlegają firmy oferujące abonamenty prawne. Nadzór KNF oraz m.in. regulacje dotyczące poziomu świadczenia usług czy wypłacalności towarzystwa ubezpieczeń są zabezpieczeniem dla ich klientów. Poza tym, ubezpieczony ma prawo swobodnie wybrać radcę prawnego lub adwokata i jest ustawowo chroniony przed przypadkami konfliktu interesów, np. gdyby chciał wejść w spór sądowy z posiadaczem takiej samej polisy u tego samego ubezpieczyciela.

POLECAMY