Średnia wieku w Polsce. Wypadamy słabo na tle Europy

Średnia wieku w Polsce. Wypadamy słabo na tle Europy
Gdzie w Europie ludzie mają najdłuższą długość życia? Rozczarowujące rezultaty dla Polski.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W ostatnim dziesięcioleciu średnia przewidywana długość życia w Unii Europejskiej wzrastała w stałym tempie aż do roku 2019, osiągając 81,3 lat. Jednak w 2020 i 2021 roku zaobserwowano jej spadek. W 2021 r. średnia przewidywana długość życia w całej Unii wynosiła 80,1 lat, a w kolejnym roku wzrosła do 80,7.

W których państwach UE ludzie żyją najdłużej?

Według danych Eurostatu w 14 krajach Unii Europejskiej przewidywana długość życia przekracza średnią dla całej Wspólnoty. W 2022 r. w czterech z nich przekroczyła 83 lata. Czołową pozycję zajmuje Hiszpania (83,2 roku), a tuż za nią plasują się Szwecja (83,1 roku) oraz Włochy i Luksemburg (po 83 lata).

Na przeciwległym końcu zestawienia znalazły się Rumunia (75,3), Łotwa (74,8) i Bułgaria (74,3).

Zależy od regionu

Regiony hiszpańskie zdecydowanie dominują w zestawieniu miejsc z najdłuższą przewidywaną długością życia. W pierwszej dziesiątce aż siedem miejsc zajmują regiony z Półwyspu Iberyjskiego. Na czele znajduje się region Hiszpanii, Comunidad de Madrid, z przewidywaną średnią długością życia na poziomie 85,4 roku w 2021 roku. Następnie znajdują się Comunidad Foral de Navarra (84,8), fiński region Wyspy Alandzkie (84,6), hiszpański Castilla y León (84,3), włoski Provincia Autonoma di Trento (84,2) oraz szwedzki Sztokholm (84,1). Cztery kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce również zajmują regiony hiszpańskie.

Pięć regionów z najkrótszą przewidywaną długością życia to obszary Bułgarii: Severoiztochen (71,2 lat), Yugoiztochen (71), Severna i Yugoiztochna (70,6), Severen Tsentralen (70,4) i Severozapaden (69,7).

Kobiety żyją dłużej

Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku średnia długość życia kobiet w krajach Unii Europejskiej osiągnęła 82,9 lat, co jest o 5,7 roku dłużej niż średnia długość życia mężczyzn, która wynosiła 77,2 lat.

Przewiduje się, że kobiety będą żyły dłużej we wszystkich 242 regionach, dla których dostępne są dane.

Największe różnice w długości życia między kobietami a mężczyznami odnotowano na Łotwie, gdzie różnica wynosi 9,8 lat. Najmniejsze różnice zanotowano we francuskim regionie Majotta, gdzie średnia długość życia kobiet była o 2,3 roku dłuższa niż mężczyzn.

Najwyższą przewidywaną długość życia kobiet zarejestrowano w hiszpańskim regionie Comunidad de Madrid (88,2 lat), a za nim plasują się inne regiony Hiszpanii – Comunidad Foral de Navarra (87,6 lat), Castilla y León (87,5 lat), Kantabria (87,1 lat), Galicja i País Vasco (po 87,0 lat). Poza Hiszpanią najwyższe średnie długości życia kobiet odnotowano w regionie Rodan-Alpy we Francji oraz Provincia Autonoma di Trento we Włoszech (po 86,7 lat).

Najwyższą średnią długość życia mężczyzn w 2021 roku, wynoszącą 82,8 lat, zarejestrowano na fińskich Wyspach Alandzkich. Następne najwyższe wyniki odnotowano w hiszpańskim regionie Comunidad de Madrid (82,2 lat) i Comunidad Foral de Navarra (81,9 lat), a także w szwedzkich regionach: Sztokholmie (82,1 lat) i Småland med öarna (81,9 lat).

Średnia wieku w Polsce

W Polsce średnia oczekiwana długość życia w 2022 roku wyniosła 77,4 lat, co jest znacznie poniżej średniej UE.

Żaden z polskich regionów nie przekroczył średniej unijnej. Z najnowszych danych Eurostatu dla regionów w 2021 roku wynika, że najdłużej żyją mieszkańcy Małopolski, gdzie przewidywana długość życia osiągnęła 77,1 lat, w porównaniu do średniej dla całej UE wynoszącej wówczas 80,1 lat. Na drugim miejscu plasuje się region Warszawski stołeczny (76,8 lat).

W Polsce najkrótsze życie mają mieszkańcy regionu mazowieckiego (74,4 lat), województwa lubuskiego (74,5) oraz łódzkiego (74,7).

ZOBACZ RÓWNIEŻ