Ruszyła rekrutacja do Funduszu Sektor 3.0

Ruszyła rekrutacja do Funduszu Sektor 3.0
Dostrzegasz problem społeczny i masz pomysł, jak go rozwiązać przy pomocy nowych technologii? Zgłoś się do Funduszu Sektor 3.0, który wspiera tworzenie nowych narzędzi, aplikacji i produktów wpisujących się w ideę #TechForGood.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Fundusz oferuje dwa rodzaje wsparcia dla pomysłodawców. Na pierwszym etapie wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do Inkubacji Funduszu, czyli kompleksowego cyklu szkoleń i doradztwa. W ramach Inkubacji na przestrzeni trzech miesięcy (od 5 grudnia 2020 do 20 lutego 2021), odbywać się będą specjalistyczne warsztaty ułatwiające dopracowanie pomysłu na nową technologię, a następnie stworzenie pełnego planu realizacji i wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. badania, prototypowanie, tworzenie modelu biznesowego, sprzedaż, fundraising i prezentacja pomysłu. Wśród Ekspertów tegorocznej edycji Funduszu znaleźli się: Katarzyna Królak-Wyszyńska (Innovatika), Patrycja Walencik (Orange), Konrad Jarociński (Netguru), Wojciech Mróz (ASHOKA), Iga Mościchowska (Witflow), Ewa Konczal (EVPA), Tadeusz Chełkowski (Patronite) oraz Adam Liwiński.

- Organizacje nie muszą umieć kodować, ale muszą dobrze czuć się w roli odpowiedzialnych za proces powstawania i rozwijania cyfrowych kanałów wpływu społecznego. Dlatego uczymy je, jak dobrze definiować problemy, jak badać bolączki użytkowników, jak projektować i prototypować rozwiązania, jak testować je w realnym świecie, czy jak zdobywać użytkowników - mówi Jacek Siadkowski, Lider Inkubacji Funduszu.

Finałowe projekty wybierze Komisja Ekspertów składająca się z partnerów oraz fundatorów środków przekazywanych w ramach Funduszu.

Wybrani pomysłodawcy mogą uzyskać finansowanie w łącznej kwocie 100.000 PLN oraz skorzystać z pomocy Mentorów Funduszu, gotowych wspierać ich we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań w życie.

Kto może się zgłosić?

Fundusz adresowany jest do zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji, firm oraz niezależnych specjalistów z branży technologicznej, które mają pomysły na nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne. W skład zespołu projektowego powinno wchodzić od 2 do 5 osób. Rola lidera zespołu powinna spoczywać w rękach organizacji społecznej.

Inicjatywy, którym Fundusz Sektor 3.0 pomógł już rozwinąć skrzydła to m.in. Pacjenci pacjentom – wirtualna platforma do wsparcia międzypacjenckiego w chorobach chronicznych i onkologicznych, Tu Możesz – baza dostępności pętli indukcyjnej dla osób z aparatami słuchowymi czy 2do2 – aplikacja do prowadzenia i rozliczania projektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb organizacji społecznych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY