Ratunek dla przedsiębiorców. Rozwiązania dla branży marketingowej

Pomoc dla firm. Jak uzyskać
Pomoc dla firm. Jak uzyskać? fot. Adobe Stock 38
W drugim odcinku cyklu Konrad Filip Turzyński, partner w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy opisuje narzędzia pomocowe dla firmy z branży marketingowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

PRZYKŁAD:

Polska firma (beneficjent na polską rezydencję podatkową) z branży marketingowej, która zanotowała w marcu spadek przychodów o 30 proc. rok do roku, straciła rentowność, ale głównym problemem są zatory płatnicze. Firma zatrudnia 30 osób zarabiających średnio 5 tys. zł a jej zeszłoroczny obrót to 7 mln zł. Nie ma dużych zapasów gotówki, ma też wierzytelności z przekroczonym terminem płatności w kwocie 700 tys. złotych. Firma nie miała do tej pory zaległości podatkowych i ZUS, nie ma też przesłanek do ogłoszenia jej upadłości.

Rozwiązania tarcz rekomendowane do zastosowania:

Dofinansowanie kosztów pracowniczych - ZUS

W pierwszej kolejności sugerowane byłoby skorzystanie z rozwiązań pozwalających na zmniejszenie obciążeń firmy kosztami pracowniczymi. Najprostsze to na pewno złożenie wniosku do ZUS w sprawie braku konieczności regulowania 50% składek ZUS za pracowników (ZUS-RDZ) za miesiące od marca do maja 2020 r. lub też zwrot zapłaconej już składki marcowej i brak konieczności regulowania składek na kwiecień i maj. W praktyce jeśli wniosek jest wypełniony poprawnie zwolnienie to powinno być przyznane z automatu.

Dofinansowanie kosztów pracowniczych - wynagrodzenia

W drugiej kolejności należałoby rozważyć uzyskanie dofinansowań bezpośrednich do wynagrodzeń pracowników. Są tu 2 opcje do przemyślenia. 

Opcja zakładająca obniżki dla pracowników jest następująca. Firma może zawrzeć porozumienie z reprezentacją pracowników i zmniejszyć czas pracy zatrudnionych do maksymalnie 80 proc. podstawowego czasu, a potem uzyskać dofinansowanie do połowy tak obniżonej pensji (nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia) lub też określić w takim porozumieniu warunki przestoju (brak pracy z przyczyn niezależnych od pracownika) obniżając pensje o maksymalnie 50 proc. i uzyskując dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Firma spełnienia warunki (spadek przychodów, brak zaległości podatkowych/ZUS) dofinansowanie powinno tu nastąpić z automatu po złożeniu wniosku.

Zakładając że pracownikom obniżony zostanie wymiar czasu pracy do 80 proc. standardowego, można uzyskać miesięcznie ok. 60 tys. zł dofinansowania + 30 tys. zł na skutek obniżki wynagrodzeń (max 3 miesiące).

Opcja niezakładająca obniżek dla pracowników jest bardziej skomplikowana gdyż wiąże się z niepewnością co do otrzymania środków i wymaga wystąpienia w konkursie na dofinansowanie organizowanym przez starostę. Można w nim uzyskać dofinansowanie w kwocie do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnego pracownika. W tym konkretnym przypadku dofinansowanie byłoby niższe gdyż spadek obrotów jest względnie niewielki – dofinansowanie mogłoby wynieść 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia na pracownika a wiec ok 1,3 tys. zł na osobę. Łącznie można uzyskać więc ok 39 tys. zł.

Niestety nie można skorzystać z obu dofinansowań łącznie.

Dofinansowanie kosztów pracowniczych – odroczenie PIT

Biorąc pod uwagę sytuację firmy, w tym w szczególności problemy z płynnością, pomocne może być dla niej odroczenie płatności do urzędu skarbowego zaliczek na PIT za pracowników w miesiącach marzec/kwiecień – będzie mogła dokonać tej wpłaty dopiero w czerwcu. Nie potrzeba tu żadnego wniosku, wszystko dzieje się z mocy prawa. Niestety odmiennie do wskazanego na początku zwolnienia z ZUS, w przypadku PIT pracowników jest to tylko odroczenie terminu.

Dofinansowanie bezpośrednie z PFR

Firma będzie mogła także uzyskać dofinansowanie w kwocie ok. 280 tys. zł po złożeniu wniosku do PFR przez bankowość elektroniczną (4 proc. zeszłorocznego przychodu). Dofinansowanie to będzie mogło zostać zatrzymane w 75 proc. jeśli po 12 miesiącach firma utrzyma ten sam stan zatrudnienia i spełni inne wpisane w umowie o dofinansowanie warunki. Tylko 25 proc. tej kwoty będzie obligatoryjnie zwrotne do PFR.

Wśród wielu dostępnych rozwiązań na zdjęcie w firm kosztów kwarantanny, te wydają się najbardziej sensowne i dostępne. Sumarycznie wszelka uzyskana wirusowa pomoc publiczna nie będzie mogła przekroczyć 800 tys. EUR co w tym konkretnym przypadku nie grozi.