Raport Orlenu: znaczny wzrost sprzedaży paliw

Orlen zanotował wyższą sprzedaż paliw, fot: shutterstock.
Orlen zanotował wyższą sprzedaż paliw, fot: shutterstock.
Orlen w dobrej kondycji finansowej. Sprzedaż paliw i dochody z pieniędzy wydanych na stacjach benzynowych to jedynie 10 proc. zysku całego koncernu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zysk operacyjny przedsiębiorstwa w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 2,79 mld zł. Chodzi o kwotę EBITDA LIFO, czyli sumę zarobków przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w pierwszym kwartale 2,85 mld zł wobec konsensusu na poziomie 1,7 mld zł.

Zwiększony popyt na paliwa

Orlen ocenia, że w trakcie pierwszych 3 miesięcy b. r. panowało niestabilne otoczenie makroekonomiczne. Mimo to przedstawił oświadczenie, w którym czytamy: „solidne wyniki dostarczyły pozostałe segmenty działalności: rafineria, petrochemia, wydobycie i detal, przy czym sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa w Polsce odpowiadała zaledwie za 10 proc. zysku całego koncernu".

Niedawno PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA wyniesie 4,69 mld złotych. Te szacunki się nie sprawdziły.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 45,4 mld zł. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 46,17 mld zł. To oznacza wzrost sprzedaży (r/r) o 17 proc. Zwiększony był popyt na paliwa: 33 proc. większa sprzedaż benzyny; oleju napędowego (21 proc.); LPG (31 proc.); paliwa lotniczego JET aż o 153 proc. oraz ciężkiego oleju opałowego (35 proc.).

Rafineria i energetyka

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale b. r. był w lepszej kondycji niż w analogicznym okresie 2021 r. Jak ocenia koncern wzrost sprzedaży paliw był związany ze zniesieniem pandemicznych ograniczeń. EBDITA LIFO wypracowana na poziomie 900 mln złotych.   

Energetyka zanotowała zysk operacyjny EBITDA na poziomie 1 mld zł. Największy wpływ na tę kwotę miała wycena kontraktu terminowego CO2. Koszty udało się po części skompensować wzrostem marży na sprzedaż energii elektrycznej i jej dystrybucji. Portal Bankier.pl zaznacza, że w tym okresie wzrosły ceny zielonych certyfikatów.  

Sprzedaż detaliczna

W Polsce sprzedaż wzrosła łącznie o 22 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o 2 proc. i na Litwie o 4 proc. oraz porównywalnej w Niemczech.

Na koniec marca 2022 r. w ramach sieci detalicznej Orlen działało łącznie 2878 stacji paliw. Co ciekawe na Słowacji powstało 9 nowych stacji. Już wiadomo, że nasz sąsiad zamówił dodatkowe 25 stacji.

W raporcie Orlenu czytamy również, że o 70 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 29, Niemczech o 24, w Czechach o 13, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich łącznie 2300, w tym: 1758 w Polsce (licząc także 14 punktów Orlen w ruchu), 327 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY