Raport Finansowanie przedsiębiorstw. Co w ofertach mają banki

Faktoring
Faktoring, fot. Shutterstock
Na rynku jest szereg nowych produktów. To m.in. środki związane z funduszami unijnymi, pieniądze dla firm lokalnych, dopłaty i zabezpieczenia.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2022 (79)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Partnerzy raportu:

Ukraińskie nowości w ofercie banków

Konkretnych produktów pomocowych dla polskich firm w związku z kryzysem w Ukrainie jeszcze nie ma, ale banki otworzyły się na przedsiębiorców z Ukrainy. Przykładowo Bank Pekao daje możliwość szybkiego otwierania rachunków firmowych i indywidualnych dla Ukraińców oraz wprowadził darmową ofertę. Jeśli chodzi o polskie firmy, bank zwolnił również rachunki firmowe z opłat za transakcje dokonywane z Polski do Ukrainy. Podobną decyzję podjął m.in. Santander Bank Polska.

Dla ułatwienia bezpiecznego zarządzania finansami firm ukraińskich z Polski, Bank Pekao przygotował dla przedsiębiorców – niezależnie od ich wielkości – specjalną sporą ofertę za 0 zł. Nie będzie pobierał opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewni przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę gotówkową oraz w bankowości elektronicznej. Wprowadza także ułatwienia w nawiązywaniu relacji biznesowych dla firm z Ukrainy.

Preferencyjne kredyty

Jeszcze w lutym br. Bank Pekao uruchomił blisko 5 mld zł preferencyjnych kredytów dla polskich przedsiębiorców. To pieniądze w ramach gwarancji kredytowej Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego umożliwiającej udzielanie kredytów oraz ich refinansowanie na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dzięki temu udzieli w tym roku preferencyjnego finansowania inwestycyjnego i obrotowego na kwotę prawie 5 mld zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowa gwarancja pozwala na zabezpieczenie 70 proc. kapitału i odsetek, obniżenie marży kredytowej oraz nie wymaga dostępnego limitu pomocy de minimis, co w przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystali limit tej pomocy, stanowi korzystną alternatywę dla innych gwarancji kredytowych.

PFG to inicjatywa uruchomiona w celu zmniejszenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla europejskiej gospodarki. Maksymalna wartość finansowania zabezpieczonego gwarancją PFG dostępnego dla pojedynczego przedsiębiorcy w Banku Pekao wynosi 2,57 mln euro (ok. 11,7 mln zł), a maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Nowością w systemie instrumentów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest możliwość zastosowania gwarancji PFG również przy refinansowaniu kredytów przenoszonych do Banku Pekao z innych banków. Gwarancja PFG umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z bardziej atrakcyjnych warunków spłaty dla już zaciągniętych zobowiązań, co stanowi dodatkową zaletę tej gwarancji.

Bank podpisał z EFI również nową umowę gwarancji portfelowych w ramach tzw. programu EaSI – Programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Dzięki gwarancji EaSI bank może bezpłatnie zabezpieczać kredyty w rachunku bieżącym i pożyczki oraz udzielać preferencyjnego finansowania mikroprzedsiębiorcom, czyli firmom o zatrudnieniu nieprzekraczającym dziewięciu osób, które ze względu na krótki okres działalności czy też brak wymaganych zabezpieczeń, mogłyby mieć trudności w pozyskaniu finansowania wspierającego rozwój ich działalności.

Alior Bank z kolei obniżył w marcu prowizję przygotowawczą do 0 proc. od Bizneskredytu na działalność bieżącą, inwestycyjną i na cele ekologiczne. Oferta obejmuje kwoty do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm, a także szybki czas decyzji kredytowej – 20 min od momentu złożenia wniosku, brak konieczności przedstawiania wkładu własnego czy też zabezpieczeń materialnych. Promocja obowiązuje do końca kwietnia br.

– W ramach promocyjnej oferty przedsiębiorca może otrzymać w Alior Banku nowe środki na cele obrotowe i inwestycyjne, a w przypadku kredytu na działalność bieżącą zrefinansować również zobowiązania z innych banków – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Kredyt jest udzielany na okres do 10 lat dla mikrofirm i do 6 lat dla małych firm.

W ramach Bizneskredytu inwestycyjnego przedsiębiorca zakupi maszyny, urządzenia, wyposażenie, technologię. Możliwy jest również zakup nieruchomości posiadającej pozwolenie na użytkowanie oraz remont, a także modernizacja i wykończenie budynku posiadającego pozwolenie na użytkowanie w związku z prowadzeniem firmy. Bizneskredyt pozwala też zrealizować inwestycje ekologiczne takie jak zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Kredyt można również przeznaczyć na zakup materiałów do ocieplenia ścian budynków, dachów, stropów, piwnicy wraz z wykonaniem prac budowalanych lub zakup i montaż nowego źródła ciepła, np. kotła grzewczego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, rur grzewczych czy grzejników.

Zabezpieczeniem Bizneskredytu na cele obrotowe, inwestycyjne i ekologiczne jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pieniądze dla lokalnych firm

Na początku marca Bank Pekao udostępnił pożyczki płynnościowe POIR dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. To wynik umowy, jaką Pekao zawarło z BGK. Budżet programu umożliwiającego odbudowę ich działalności wynosi 75 mln zł. Zbieranie zgłoszeń trwało zaledwie dwa dni – o pożyczkę ubiegać się mogli przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy rozpoczęli działalność nie później niż w 2019 r. i prowadzą ją na terenie województwa mazowieckiego, a wskutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to, że przedsiębiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek i ponoszenia innych opłat (typu prowizja przygotowawcza itp.). Maksymalna, łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł, zaś maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi sześć miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty. Pożyczka może finansować do 100 proc. wydatków przedsiębiorcy.

– Pożyczki płynnościowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Dzięki nim wspieramy w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej wiele mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego w tym trudnym dla nich okresie, jakim jest pandemia. Pożyczki mogą być przeznaczone nie tylko na pokrycie bieżących kosztów publicznoprawnych, wynagrodzeń pracowników czy zatowarowanie, ale również umożliwiają sfinansowanie bieżących rat kredytów i leasingów – mówi Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao.

To nie pierwsza tego typu oferta. Jak informują banki, można spodziewać się kolejnych, podobnych rozwiązań.

Wsparcie dla technologicznych przedsiębiorców

Bank BNP Paribas wprowadził w lutym br. finansowanie dla polskich scaleupów kredytem od 500 tys. zł do 2 mln zł. Dodatkowo na firmy czeka pełna gama instrumentów finansowych, takich jak zarządzanie ryzykiem kursowym, automatyczna identyfikacja płatności czy rachunki escrow, cyfrowe kanały obsługi klienta oraz wsparcie merytoryczne ekspertów z Biura Otwartych Innowacji.

– To odpowiedź na wyzwania najczęściej hamujące rozwój scaleupów, takie jak luki płynnościowe, brak środków na realizację nowych kontraktów czy trudności w szybkim skalowaniu biznesu. Każda firma ma swoje unikalne potrzeby, dlatego ofertę dopasowujemy do indywidualnie dla każdego podmiotu – mówi Magdalena Matuszewska, dyrektor ds. Rozwoju Oferty Produktowej Biura Otwartych Innowacji Banku BNP Paribas.

Za współpracę z młodymi, innowacyjnymi firmami odpowiadają wspólnie Biuro Otwartych Innowacji, Obszar Bankowości SME i Korporacyjnej oraz Obszar Ryzyka Banku BNP Paribas.

Nietypowe rozwiązania

Wśród nieco bardziej tradycyjnych pożyczek i kredytów na rynku można spotkać inne, alternatywne rozwiązania. Przykładowo ubezpieczenie dla eksporterów. To nie jest typowe źródło finansowania działalności. Kryzys w Ukrainie pokazał jednak, że szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności jest warte sporych pieniędzy. Jak wynika z danych KUKE tylko 5 proc. polskich eksporterów do Ukrainy miało ubezpieczenie należności. W 2021 r. łączny eksport do tego kraju przekroczył 28 mld zł, z czego tylko 1,5 mld zł było ubezpieczone.

Ile pieniędzy straciły polskie firmy? W tym momencie nie jest to możliwe do policzenia. Należy także pamiętać, że przez odłączenie Rosji od systemu SWIFT i kolejne sankcje, podobne problemy dotyczą firm eksportujących do Rosji. Jak się przed tym zabezpieczyć? Ubezpieczenia eksportowe.

Inne rozwiązanie to dotacje na leasing samochodów elektrycznych oferowane przez Bank Ochrony Środowiska. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wdrażania programu Mój elektryk Bank Ochrony Środowiska udzielił dopłaty do leasingu ponad 350 pojazdów elektrycznych. Program zakłada dwie możliwości finansowania. Dotacje do zakupu pojazdów udzielane są bezpośrednio przez NFOŚiGW, a dopłaty do kosztów leasingu za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska.

W ścieżce leasingowej programu oferowanej przez BOŚ obowiązuje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że uprawniony podmiot – firma, jednostka samorządu terytorialnego czy osoba fizyczna – składa wniosek o dotację w firmie leasingowej lub oferującej najem długoterminowy pojazdów i to jedyne miejsce, w którym dopełnia formalności. Firma leasingowa przekazuje następnie wniosek w formie elektronicznej do BOŚ. Po weryfikacji wniosku przez bank, zestawienie pozytywnie ocenionych wniosków trafia do akceptacji NFOŚiGW. W przypadku błędów lub braków we wniosku BOŚ wzywa firmę leasingową do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 12 firmami leasingowymi, klienci tych firm uzyskali dopłaty do leasingu ok. 360 pojazdów elektrycznych. Wartość przyznanych dopłat przekroczyła już 13 mln zł (stan na 22 lutego). Dopłaty dotyczą w większości leasingu pojazdów osobowych kategorii M1 (prawie 200 pojazdów). Dopłatami został także objęty leasing prawie 160 pojazdów dostawczych kategorii N1.

Największą grupę odbiorców dopłat do leasingu stanowią przedsiębiorcy, którzy otrzymali dopłaty do 348 pojazdów (stanowi to 98,46 proc. dopłat). Dotacje otrzymały także osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Technologiczna ofensywa

Bank PKO BP w ostatnich miesiącach wprowadził narzędzia do zdalnego pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców. W lutym br. bank umożliwił korzystanie przez użytkowników kart korporacyjnych PKO Banku Polskiego z płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay. W listopadzie zaś uruchomiono możliwość ubiegania się o pożyczkę lub kredyt obrotowy przez aplikację IKO. Cały proces przebiega online, a pieniądze mogą trafić na konto firmowe nawet w dniu złożenia wniosku. Można w ten sposób, czyli za pomocą aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego, pożyczyć od 5 tys. zł do 100 tys. zł.

My Company Polska wydanie 4/2022 (79)

Więcej możesz przeczytać w 4/2022 (79) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X