Przedsiębiorca dostał subwencję z tarczy finansowej mimo "niewłaściwego" kodu PKD

Sklep odzieżowy dostał pomoc od PFR
Sklep odzieżowy dostał pomoc od PFR, fot. Adobe Stock
Przedsiębiorca z branży odzieżowej trzykrotnie otrzymał decyzję odmowną w sprawie otrzymania pomocy z tarczy finansowej ze względu na niewłaściwy kod PKD. PFR zmienił jednak swoją decyzję i wypłacił pieniądze.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O sprawie poinformował rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zwracając się do PFR z wnioskiem o przyznanie subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0”, przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, kwalifikującego do udziału w Programie. Wykazał także, że spełnia pozostałe warunki programowe. Pomimo tego PFR w wydanych decyzjach trzykrotnie odmówił przyznania subwencji, kwestionując fakt prowadzenia działalności w ramach kodów PKD objętych Programem.

Przedsiębiorca złożył reklamację do PFR i jednocześnie zwrócił się po pomoc do Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku.

Rzecznik MŚP wystąpił do PFR z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przedsiębiorca od dnia zarejestrowania w rejestrze KRS, czyli od ponad 10 lat, nieprzerwanie ma wpisany przedmiot działalności w zakresie całego działu, obejmującego także wskazany we wniosku o subwencję kod PKD na poziomie podklasy. Rzecznik MŚP wskazał, że jeżeli przedsiębiorca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie całego działu PKD to tym samym deklaruje prowadzenie działalności w zakresie wszystkich kodów na poziomie podklasy, zgrupowanych w ramach tego działu. Nie bez znaczenia przy ocenie wniosku powinien mieć także fakt, że przedsiębiorca pomimo zamknięcia galerii handlowych i braku możliwości prowadzenia sklepu odzieżowego kontynuuje działalność gospodarczą, dając zatrudnienie 7 pracownikom.

PFR zmienia decyzję

PFR przyznał przedsiębiorcy subwencję finansową we wnioskowanej kwocie ok. 370 tys. zł.

Rzecznik MŚP kilkukrotnie przedstawiał PFR-owi stanowisko, zgodnie z którym warunek prowadzenia działalności w ramach kodu PKD określonego w dokumentach programowych jest spełniony także w przypadku ujawnienia w rejestrze całego działu PKD, obejmującego kwalifikujące się do udziału w Programie kody PKD na poziomie podklasy. Ostatecznie takie stanowisko znalazło potwierdzenie w Komunikacie PFR nr 2 z dnia 2 lutego 2021 r.

Przypomnijmy, PFR wówczas stwierdził m.in.:

w  sytuacji, gdy przedsiębiorca ujawnił w KRS albo CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem dopuszczone do Programu kody PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kodów PKD wskazanych w Regulaminie uznaje się za spełniony, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w ramach dopuszczonych do Programu kodów PKD na poziomie podklasy;

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ