Prezes IDM: Dla rozwoju rynku kapitałowego znieśmy podatek Belki

Giełda papierów wartościowych,
Giełda papierów wartościowych. / fot. Adobe Stock.
Prezes IDM Waldemar Markiewicz proponuje zniesienie lub modyfikację podatku Belki. To krok w kierunku pobudzenia aktywności inwestycyjnej w kraju. Krok konieczny, bo jak zauważa "Polski system kapitałowy jest niedorozwinięty".

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich (IDM), podkreśla w rozmowie z Bankier.pl, pilną potrzebę zachęcania Polaków do inwestowania w akcje. Jego zdaniem dla unowocześnienia gospodarki, przeprowadzenia transformacji energetycznej i wsparcia małych oraz średnich przedsiębiorstw niezbędny jest rozwój rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy a gospodarcze priorytety

Przez ostatnie 10-15 lat rynek kapitałowy nie był traktowany jako priorytet przez decydentów, co w opinii Markiewicza stanowiło przeszkodę w finansowaniu innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się firm. Prezes IDM zauważa, że rynek kapitałowy jest kluczowy dla przedsiębiorstw, dla których tradycyjne finansowanie bankowe jest niewystarczające lub nieosiągalne, np. na cele przejęcia konkurencji. Zignorowanie tego obszaru, w tym reforma OFE czy lekceważenie interesów akcjonariuszy mniejszościowych, przyczyniło się do obniżenia stopy zwrotu z inwestycji - zauważa Waldemar Markiewicz w wywiadzie dla Bankier.TV.

Podatek Belki a ożywienie rynku

Waldemar Markiewicz zwraca uwagę na obietnicę ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, dotyczącą obniżki podatku Belki, jako na potencjalny sposób na ożywienie polskiego rynku kapitałowego. Podkreśla, jak ważny jest system podatkowy w promowaniu inwestycji w akcje i transferze oszczędności gospodarstw domowych (ich wartość przekroczyła już 2 biliony złotych) do polskich przedsiębiorstw. Zaznacza przy tym, że obecna struktura gospodarcza, w której udział depozytów bankowych znacznie wzrósł, nie sprzyja rozwojowi rynku kapitałowego.

Marcowa waloryzacja ZUS: Więcej w portfelach emerytów i rencistów

Prezes IDM: Dla rozwoju rynku kapitałowego znieśmy podatek Belki

Prezes IDM sugeruje, że nowy podatek giełdowy powinien stymulować podejmowanie ryzyka inwestycyjnego i nie może być modelowany na zasadach obowiązujących przy bezpiecznych lokatach czy obligacjach. Proponuje ograniczenie podatku Belki do określonej kwoty, nie uzależniając go jednak od czasu trwania inwestycji, co ma zachęcić do aktywniejszego uczestnictwa w rynku kapitałowym. Takie podejście miałoby tchnąć w rynek nowego ducha. 

Wyzwanie i szansa na przyszłość

Modernizacja polskiego rynku kapitałowego jest nie tylko wyzwaniem, ale i szansą na dynamiczny rozwój gospodarki. Poprzez odpowiednie reformy podatkowe i zachęty inwestycyjne, Polska może zwiększyć swoją konkurencyjność, wspierając jednocześnie innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości. Realizacja tych zmian wymaga jednak zdecydowanych działań i współpracy między rządem a sektorem finansowym.

Ważne zmiany w "wakacjach kredytowych". Projekt ma być procedowany "bardzo szybko"

ZOBACZ RÓWNIEŻ