Marcowa waloryzacja ZUS: Więcej w portfelach emerytów i rencistów

Protesty przeciwko zmianom w systemie emerytalnym we Francji.
Protesty przeciwko zmianom w systemie emerytalnym we Francji. / Fot. shutterstock.
ZUS zapowiada wzrost świadczeń od przyszłego miesiąca. Wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki. Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniesie 112,12 proc.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Tegoroczna aktualizacja, zaplanowana na podstawie wskaźnika waloryzacji wynoszącego 112,12 procent, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyniesie znaczący wzrost kwot wypłacanych świadczeniobiorcom.

Konkretne liczby: O ile wyższa emerytura?

W efekcie waloryzacji, najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy osiągnie poziom 1335,72 zł, natomiast renta socjalna zostanie zrównana do kwoty 1780,96 zł.

Ważne zmiany w "wakacjach kredytowych". Projekt ma być procedowany "bardzo szybko"

Dodatki i świadczenia również na plusie

Nie tylko podstawowe świadczenia ulegną zwiększeniu. Również dodatki i inne świadczenia pieniężne, jak dodatek pielęgnacyjny czy świadczenie honorowe dla stulatków, zostaną podniesione. Na przykład dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł, a świadczenie honorowe dla osób obchodzących setne urodziny po 29 lutym osiągnie wartość 6 246,13 zł. 

Szczegółowe podwyżki dla dodatków

ZUS szczegółowo wylicza, jak zmienią się kwoty poszczególnych dodatków:

  • Dodatek dla sieroty zupełnej zwiększy się z 553,30 zł do 620,36 zł.
  • Ryczałt energetyczny wzrośnie z 255,17 zł do 299,82 zł.
  • Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji podskoczy z 441,59 zł do 495,11 zł.
  • Proces waloryzacji: Automatyczny i bez wniosków

Portal Money.pl przypomina, że waloryzacja świadczeń w ZUS odbywa się automatycznie, nie wymagając od świadczeniobiorców składania dodatkowych wniosków. Każdy, kto miał prawo do świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Decyzje waloryzacyjne, wraz z informacjami o przyznaniu tzw. trzynastki, zostaną wysłane nie wcześniej niż w kwietniu. Dodatkowo, informacje o nowej wysokości świadczeń będą dostępne na koncie użytkownika w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Polskie firmy pod ostrzałem rolników. Lista hańby czy nieuzasadniony bojkot

Niskie emerytury palącym problemem seniorów

Marcowa waloryzacja świadczeń to ważny moment dla emerytów i rencistów, przynoszący im realne zwiększenie dostępnych środków finansowych. ZUS podkreśla swoje zaangażowanie w zapewnienie, aby aktualizacje te odzwierciedlały zmieniającą się sytuację ekonomiczną, a tym samym pomagały w utrzymaniu stabilności finansowej polskich seniorów. Problem polega na tym, że są one dalekie od rzeczywistych wydatków najuboższych. Niskie świadczenia emerytalne oraz kwestia emerytur groszowych zostały wskazane przez Komisję Europejską, jako te, którymi Polska powinna się zająć w ramach tzw. kamieni milowych.

W Unii Europejskiej wysokość emerytur znacznie różni się między poszczególnymi krajami, odzwierciedlając różnice w poziomie życia, średnich zarobkach oraz systemach ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Kraje Europy Zachodniej, takie jak Luksemburg, Niemcy czy Francja, oferują swoim seniorom stosunkowo wysokie świadczenia emerytalne. Na przykład, średnia emerytura w Luksemburgu może sięgać nawet kilku tysięcy euro, co stawia ten kraj na czele listy pod względem wysokości wypłacanych świadczeń.

Polska emerytura, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, prezentuje się skromnie. Średnie świadczenie emerytalne w Polsce jest znacznie niższe i wynosi około jednej czwartej średniej emerytury wypłacanej we Francji. Takie różnice wynikają głównie z niższych średnich zarobków oraz specyfiki polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. System francuski jest stawiany, jako przykład idealnego rozwiązania dla emerytów, jednak władze tego kraju coraz częściej mówią o tym, by zmniejszyć wydatki na te świadczenia.

Polska emerytura na tle unijnej średniej

Średnio emerytura Francuzów to 54,4 proc. ich ostatniej pensji, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów unijnych to 46,2 proc. ostatnich poborów. Jednak w Hiszpanii jest to 77 proc. ostatniej wypłaty, w Portugalii - 74 proc., a we Włoszech - 66,9 proc. 

Polska przeznacza na emerytury mniej (10,6 proc.) niż wynosi unijna średnia (11,6 proc.). Przykładowo, według danych przedstawionych przez Bankier.pl, Grecja i Włochy wydają odpowiednio 15,7 proc. i 15,4 proc. PKB na te świadczenia. Sytuacja gorsza jest m.in. w Rumunii - 8,1 proc. PKB na tego rodzaju świadczenia.

Pomimo że Polska ciągle dąży do zwiększenia świadczeń emerytalnych poprzez różne formy wsparcia, takie jak coroczna waloryzacja czy dodatki dla seniorów, to jednak polskie emerytury pozostają relatywnie niskie na tle Europy. Sytuacja ta stawia przed Polską wyzwanie zrównoważenia systemu emerytalnego w sposób, który zapewni godne warunki życia dla osób starszych, jednocześnie utrzymując stabilność finansową państwa.

W kontekście całej Unii Europejskiej, dyskusja na temat emerytur koncentruje się na znalezieniu równowagi między adekwatnym wsparciem dla seniorów a długoterminową zrównoważonością finansową systemów emerytalnych. Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie, stoi przed wyzwaniem adaptacji swojego systemu emerytalnego do zmieniającej się rzeczywistości demograficznej, ekonomicznej i społecznej.

Przedsiębiorco, o swą emeryturę zadbaj sam!

Przedsiębiorco, o swą emeryturę zadbaj sam!

Demografowie i ekonomiści ostrzegają, że społeczeństwo się starzeje, a coraz bardziej kosztowny system emerytalny może wkrótce czekać poważny kryzys. O tym, jak zaoszczędzić dodatkowo na „złotą jesień”, warto pomyśleć już dziś.

ZOBACZ RÓWNIEŻ