Prawie 60 proc. księgowych w Polsce uważa, że zarabia za mało. Skarżą się też na negatywne emocje

Księgowość
Księgowość, fot. Pixabay.com
Jak wynika z badania firmy inFakt, blisko połowa księgowych w Polsce (47 proc.) zarabia między 5 tys. a 7 tys. zł netto. Co piąta osoba dostaje miesięcznie poniżej 5 tys. zł, a 18 proc. otrzymuje pensję większą niż 7 tys. zł. Jednak niezależnie od zarobków, księgowi skarżą się na negatywne emocje towarzyszące ich pracy, a także na pensje nieadekwatne do zajmowanej w firmie pozycji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia, księgowi i księgowe w Polsce uważają, że ich zarobki są nieadekwatne do zajmowanego stanowiska. Pogląd ten podziela 56 proc. osób zatrudniających pracowników, 57 proc. pracujących samodzielnie i 58 proc. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Największy odsetek księgowych (34 proc.), którzy uważają, że ich pensja jest odpowiednia do stanowiska, prowadzi własną firmę i nie zatrudnia pracowników.

Ponad 7 tys. zł netto zarabia więcej mężczyzn (26 proc.) niż kobiet (15 proc.), mimo że to kobiety mają większe doświadczenie zawodowe. Staż pracy powyżej 10 lat ma 80 proc. spośród badanych pań i 59 proc. panów.

Księgowi zarabiający najwięcej (powyżej 8 tys. zł netto) częściej niż inni prowadzą własną działalność gospodarczą (84 proc.). Natomiast osoby o najniższych zarobkach (do 5 tys. zł netto) pracują zwykle na podstawie umowy o pracę (76 proc.).

Długi staż pracy to wyższa pensja

Księgowi przebijają barierę zarobków w wysokości 5 tys. zł zazwyczaj po 3 latach pracy w zawodzie. Osoby pracujące w księgowości dłużej niż 5 lat mogą częściej liczyć na zarobki powyżej 5 tys. zł netto. W przypadku księgowych dopiero rozpoczynających karierę zawodową, najwięcej (40 proc.) otrzymuje mniej niż 3 tys. zł netto miesięcznie.

Sprawdź też: Faktura bez vat - na czym polega?

Długi staż pracy, przekraczający 20 lat, zwiększa szanse na wyższe zarobki – 13 proc. księgowych pracujących w zawodzie ponad dwie dekady zarabia więcej niż 10 tys. zł netto. Dla porównania taką samą kwotę dostaje co miesiąc 5 proc. osób o stażu pracy wynoszącym 5-10 lat.

Posiadanie certyfikatu a zarobki

Jak wykazało badanie inFakt, posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w księgowości wpływa na wysokość zarobków. W Polsce, do 2014 roku, można go było uzyskać na dwa sposoby – dzięki przebytej praktyce zawodowej lub zdobytemu wykształceniu oraz po zdaniu egzaminu Ministerstwa Finansów. Prawie 80 proc. księgowych posiadających certyfikat wydany na podstawie państwowego egzaminu zarabia ponad 5 tys. zł netto.

Z kolei w przypadku osób, które uzyskały dokument dzięki długiemu stażowi pracy lub wykształceniu, odsetek ten wynosi 75 proc. Wśród księgowych niedysponujących certyfikatem, nieco ponad 35 proc. dostaje pensję wyższą niż 5 tys. zł.

Niezadowolenie nie tylko z zarobków

Oprócz niesatysfakcjonujących zarobków księgowi, niezależnie od wysokości otrzymywanej pensji, skarżą się na negatywne emocje towarzyszące ich pracy. Najczęściej odczuwają zmęczenie (52 proc.), stres (49 proc.), zdenerwowanie (41 proc.) oraz zniecierpliwienie (37 proc.). Ponadto, ponad 90 proc. księgowych uważa, że ich zawód powinien być traktowany na równi z innymi zawodami zaufania publicznego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ