Pozwolenie na budowę. Kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać

Pozwolenie na budowę. Kiedy jest potrzebne i jak je uzyskać
Planujesz realizację inwestycji budowlanej, takiej jak budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowiec czy obiekt przemysłowy? Tego rodzaju inwestycje mogą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na budowę? Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Jest ono wymagane przy budowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie oraz przebudowie obiektów budowlanych.

Pozwolenie na budowę można również uzyskać:

Razem z pozwoleniem na rozbiórkę – jeśli planujesz rozbiórkę i budowę nowego obiektu, złóż wniosek o pozwolenie na budowę, zaznaczając we wniosku, że obejmuje on również rozbiórkę. W ten sposób unikniesz konieczności składania dwóch oddzielnych wniosków.

Zamiast zgłoszenia budowy innych robót budowlanych – wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć zamiast zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, w przypadkach, gdy zgłoszenie byłoby wystarczające. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. Pamiętaj, że projekt budowlany musi być dostosowany do specyfiki obiektu i stopnia skomplikowania robót. Jeśli urząd wyda decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych objętych zgłoszeniem, będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę.

Przy zmianie sposobu użytkowania i wykonywaniu robót budowlanych – jeśli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga robót budowlanych, które wymagają pozwolenia, złóż wniosek obejmujący zarówno zmianę użytkowania, jak i niezbędne roboty budowlane.

Zakres pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę obejmuje całe zamierzenie budowlane. Jeśli projekt obejmuje więcej niż jeden obiekt, możesz wnioskować o pozwolenie dla wybranych obiektów lub zespołu obiektów, które mogą funkcjonować samodzielnie. W takim przypadku musisz przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Kluczowe dokumenty

Jednym z najważniejszych dokumentów jest projekt budowlany, który zawiera:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący m.in. granice działki, usytuowanie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i zieleni, oraz obszar oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany – zawierający układ przestrzenny, formę architektoniczną obiektów, sposób użytkowania, parametry techniczne, opinię geotechniczną, rozwiązania materiałowe i techniczne, charakterystykę ekologiczną, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz informacje o minimalnym udziale lokali mieszkalnych w przypadku budynków wielorodzinnych.

Projekt techniczny – obejmujący rozwiązania konstrukcyjne, charakterystykę energetyczną (dla budynków), dokumentację geologiczną lub geotechniczne warunki posadowienia, oraz inne opracowania projektowe. W przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, dołącz oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

W niektórych przypadkach pozwolenie na budowę nie jest wymagane – wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych. Pamiętaj jednak, że pozwolenie na budowę jest konieczne, jeśli:

  • Inwestycja wymaga oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.
  • Roboty budowlane mają być wykonane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Budowa i roboty budowlane bez pozwolenia i zgłoszenia

Niektóre przypadki nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Szczegóły znajdziesz poniżej.

O czym należy pamiętać

Budowę możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego wniosek złóż odpowiednio wcześniej.

Co ważne, rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jest traktowane jako samowola budowlana.

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest kluczowym krokiem w realizacji inwestycji budowlanej. Proces ten wymaga zgromadzenia i złożenia odpowiednich dokumentów, a także przestrzegania obowiązujących przepisów. Planowanie i terminowe składanie wniosków pozwala uniknąć opóźnień i problemów prawnych związanych z budową.

ZOBACZ RÓWNIEŻ