Poziom wsparcia publicznego dla inwestorów w Polsce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej

Firma
Firma, fot. Pixabay.com
Jak wynika z raportu JLL „Made in Poland”, prowadząc biznes w Polsce firmy mają wiele możliwości uzyskania wsparcia finansowego zarówno ze źródeł krajowych, jak i Unii Europejskiej. Ulgi i dofinansowania przekładają się na zwiększone zainteresowanie polskim rynkiem.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zeszły rok był rekordowy pod względem inwestycyjnym - z udziałem PAIH zrealizowano w Polsce projekty o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld euro. To 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019.

Oprócz zachęt podatkowych, inwestorom przekazywane są również granty rządowe, oferowane na realizacje najbardziej strategicznych projektów o znacznych nakładach inwestycyjnych oraz określonym poziomie nowego zatrudnienia. Firmy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku CIT w ramach ogólnopolskiego programu Polskiej Strefy Inwestycji (PIZ), następcy cenionych Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 2018 r. zwolnienie podatkowe jest dostępne w każdej lokalizacji w Polsce, w tym w dużych aglomeracjach.

Jak przekonują autorzy raportu, atutem polskiego rynku jest również postępująca digitalizacja kwestii prawno-podatkowych. W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce uległy znacznym zmianom, ponieważ digitalizacja kontaktów z administracją publiczną stała się głównym trendem. Większość nowych regulacji wynika z konieczności uwzględnienia prawa unijnego.

Sprawdź też: Recesja

Porównując bieżący rok do analogicznego okresu w poprzednim, obecnie realizowanych jest jeszcze więcej projektów o kapitale zagranicznym - obsługiwanych jest 214 aktywnych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 11 557,05 mln euro, a deklarowane zatrudnienie w związku z planowanymi inwestycjami mogłoby wynieść nawet 63 041 osób w ciągu najbliższych kilku lat.

Pod względem kapitału największym inwestorem okazała się Korea Południowa, inwestując w Polsce 1,9 mld euro i tworząc 1 967 miejsc pracy.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce może być brak pewności i przewidywalności, co do możliwych zmian regulacji prawno-podatkowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ