Ponad milion cudzoziemców na polskim rynku pracy

cudzoziemcy
Fot. shutterstock.
W 2022 roku przekroczyliśmy milion zarejestrowanych w ZUS pracowników z innych krajów. W ciągu roku zatrudniono 23,5 proc. więcej obcokrajowców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

ZUS opublikował najnowsze dane dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Mowa o pracownikach, którzy są ubezpieczeni w ZUS. Z danych dotyczących poziomu zatrudnienia we wrześniu 2022 roku wynika, że na rynku pracy jest ponad milion pracowników zza granicy, świadczących usługi w ramach legalnych umów.

Forma zatrudnienia cudzoziemców

To oznacza, że cudzoziemcy stanowią 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych. W analogicznym okresie (wrzesień 2021) w Polsce pracowało 23,5 proc. mniej obcokrajowców. Za to według danych za cały poprzedni rok zatrudnienie wzrosło obecnie o 19,4 proc.

 – W liczbie tej 59 proc. osób było pracownikami, 2,5 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia – poinformowała prof. Uścińska, szefowa ZUS.

800 tysięcy pracowników z Ukrainy

Nie trudno się domyślić, że najliczniejszą grupą obcokrajowców aktywnych zawodowo w Polsce są Ukraińcy (to już nawet 71,2 proc. ubezpieczonych cudzoziemców i 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych w ZUS). Za sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę do naszego państwa przyjechały w krótkim czasie miliony uchodźców. To znajduje odzwierciedlenie w badaniach rynku pracy.

Jak donosi portal Bankier.pl liczbę pracujących legalnie obywateli Ukrainy ustalono na koniec trzeciego kwartału br. Wynosi ona 744 388 osób, czyli o 20,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. i o 18,7 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

– Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W trzech kwartałach 2022 r. jego wartość wyniosła 84,8 proc. – mówiła prof. Uścińska.

223 miliardy na świadczenia

Dane na jakie powołuje się szefowa ZUS odsłaniają też wysokość transferów na rzecz ludności – to kwota 222,9 mld zł przeznaczona na świadczenia emerytalno-rentowe i inne formy wsparcia. W okresie styczeń–wrzesień wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 200,2 mld zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Czytaj dalej: Euro uratowałoby Polskę przed kryzysem

ZOBACZ RÓWNIEŻ