Polskie Nagrody Różnorodności 2023

polskie nagrody różnorodności
Fot. shutterstock.
Polskie Nagrody Różnorodnosci (Polish Diversity Awards 2023) to jedyne w Polsce wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym. Redakcja „My Company Polska” ogłasza nominowanych do tego wyróżnienia.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2023 (93)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Partnerzy

Zgłoszenia przyjmowaliśmy w pięciu kategoriach: Wiek, Niepełnosprawność, LGBT+, Płeć oraz Dialog międzykulturowy. Spośród olbrzymiej liczby nadesłanych zgłoszeń redakcja wyłoniła 25 kandydatur do nagrody. 

WIEK

Dla firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej, „silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego.

1 Bank Ochrony Środowiska

W BOŚ pracują cztery pokolenia pracowników. Na pokładzie jest wiele osób, które posiadają uprawnienia emerytalne, ale ciężko im się rozstać z firmą. Pracownicy z większym doświadczeniem stają się mentorami stażystów - studentów czwartego i piątego roku - w ramach programu #Buduj z nami lepszy klimat! Z kolei dzięki webinarowi „Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa” pracownicy przyglądają się potrzebom i wartościom przedstawicieli różnych pokoleń. 

2 DWF Poland

Międzynarodowa kancelaria prawna tworzy inkluzywną kulturę biznesową wspierającą dialog międzypokoleniowy w ramach projektu artbrandingowego włączającego artystów pokolenia silver do swojej społeczności. W odpowiedzi na sytuację wykluczenia tej grupy artystów z głównego nurtu sztuki, DWF promuje i prezentuje ich dzieła w przestrzeniach kancelarii jednocześnie dając pracownikom oraz klientom możliwość obcowania ze sztuką najwyższej próby i poczucie wpływu na zachowanie dziedzictwa kulturowego.  Łącząc kapitał kulturowy i społeczny z biznesowym, projekt ten oferuje odświeżające podejście do środowiska korporacyjnego.

3 Flexi.pl

Katarzyna Łakińska, nazwana „najstarszą startuperką w Polsce” (przywołujemy to określenie, bo sama mówi, że to dla niej komplement), założyła portal 

Flexi.pl z myślą o pokoleniu 50+. Daje on jego przedstawicielom możliwości znalezienia pracy, ale też realizowania aktywności w życiu pozazawodowym.

4 Silver Models

Powołana przez Silver Agency (agencję komunikacji marketingowej do konsumentów 50+) spółka Silver Models to platforma, która łączy influencerów, modeli i modelki po pięćdziesiątce. Skierowana jest do seniorów, którzy chcą rozwijać swoje profile społecznościowe i podejmować współpracę z markami.

5 TAURON

Celem kampanii „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk” było uświadomienie użytkownikom internetu, jak rozpoznać próby oszustw i jak postępować w przypadku próby podejrzenia, że padło się ofiarą cyberprzestępców. Kampania szczególny nacisk kładła na coraz częściej wykorzystywaną metodę podszywania 

się przestępców pod znane firmy i instytucje, czyli tzw. phishingu. Skierowana była przede wszystkim do użytkowników 55+, którzy są są najbardziej narażeni na cyberataki.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Za działania na rzecz włączenia w rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, 

a także ich integracji w społeczeństwie.

1 Amazon

Firma zainicjowała program zatrudnienia głuchych i niedosłyszących MigaMY. Zapewnia także stałe wsparcie tłumacza polskiego języka migowego – od momentu rozmowy rekrutacyjnej, przez badania medycyny pracy i niezbędne szkolenia, po bieżącą pracę na swoich zmianach. Firma dostosowała do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących np. system bezpieczeństwa stosowany w centrach logistycznych. Niesłyszący pracownicy są wyposażeni w telefony, które automatycznie łączą się z systemem ewakuacyjnym, ostrzegając silnym światłem i wibracjami w przypadku ewakuacji. 

2 CO TO

Założony przez Pawła Łosia, Jakuba Kamińskiego i Michalinę Głusek startup stworzył prototyp aplikacji CO TO, będącej udogodnieniem dla osób niewidomych i niedowidzących w czasie zakupów. Pozwala ona na podstawie technologii kodu kreskowego rozpoznać i zakwalifikować produkt. 

3 Fundacja 

Grupy ERGO Hestia Integralia

Fundacja od prawie 20 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy zgodnej z kompetencjami. Współtworzy przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach. Jako agencja pośrednictwa pracy podjęła współpracę z blisko 400 pracodawcami. Do tej pory z pomocy fundacji skorzystało ponad 1350 osób. 

4 Klubokawiarnia Pożyteczna

W warszawskiej Klubokawiarni Pożyteczna pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ale to miejsce spotkań ludzi, którzy są otwarci na wszelką różnorodność. Założycielem tego magicznego miejsca jest Fundacja Też Chcemy Być stworzona przez trzy rodziny, które mają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

5 Migam.org

Migam to firma pozytywnego wpływu na społeczność osób Głuchych. Ich klientami są firmy i instytucje, a grupą docelową - osoby Głuche. Sztandarowym produktem jest tłumacz Migam.org. Od początku działalności przetłumaczyli ok. 300 tys. rozmów przez system do wideopołączeń, a także ponad 

5 tys. filmów i dokumentów. Projekt współtworzą osoby Głuche, eksperci ds. języka migowego, a także słyszące dzieci niesłyszących rodziców.

LGBT+

Za tworzenie miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany 

społecznej, która dąży do poprawy 

położenia osób nieheteronormatywnych.

1 JLL 

Firma wspiera społeczność LGBTQ+ i jej postulaty na wielu płaszczyznach, 

m.in. działań networku LGBTQ+ Building Pride JLL. Sfinansowała nowy design jednej z sal konferencyjnych w budynku Warsaw Spire, gdzie znajduje się jej siedziba. Tęczowa salka (Rainbow Room) jest zarówno sześcioosobowym pokojem konferencyjnym dostępnym dla pracowników, jak i miejscem, w którym można znaleźć literaturę branżową LGBTQ.

2 Margines barbershop

Założony w Warszawie pierwszy queerowy barbershop w Polsce. Jego twórcy przełamują stereotyp, że z tego typu lokali korzystają głównie osoby wpisujące się w wizerunek macho. Tu mile widziane są osoby trans czy niebinarne, a także takie, których ekspresja odbiera od tej dominującej kulturowo. Choć firma podkreśla tęczowość, jest oczywiście otwarta na różnych klientów i nie są to tylko osoby LGBT+.

3 Standard Chartered 

GBS Poland

Sieć pracownicza SC Pride Poland działa na rzecz tęczowej społeczności zarówno w firmie, jak i na zewnątrz. Jej koronnym projektem jest wsparcie procesu digitalizacji zasobów archiwum historii LGBT+ w Polsce „Queerstoria” prowadzonego przez stowarzyszenie Lambda Warszawa. Archiwum to największy i najstarszy zbiór materiałów poświęconych społeczności LGBT+ w Polsce z lat 1945-2022. 

4 State Street – Pride Network

Działająca w State Street inicjatywa pracownicza Pride & Friends liczy 300 osób. Prowadzi webinary, pracuje z zarządem firmy, szkoli pracowników i buduje inkluzywną kulturę w miejscu pracy. Wydała również książkę „TRANSformacja - dobre praktyki włączające w miejscu pracy”, która jest pionierskim w Polsce zbiorem dobrych praktyk dla firm, które chcą tworzyć bardziej inkluzywne środowisko pracy, szczególnie dla osób transpłciowych, w tym niebinarnych.

5 UBS

W 2022 r., wraz z Federacją Znaki Równości, firma przeprowadziła program wolontariacki Power of Inclusion, mający na celu ułatwienie osobom transpłciowym odnalezienie się na rynku pracy. W ramach programu zorganizowano osiem warsztatów skupionych m.in. na konstruowaniu CV i przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

PŁEĆ

Za wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn.

1 Ailis

Polacy opracowali system monitoringu stanu zdrowia piersi wykrywający nawet najmniejsze zmiany nowotworowe wśród kobiet o gęstej budowie piersi oraz małych miseczkach. 

2 BNP Paribas 

W banku aktywnie działa grupa ojców „Tato, masz to jak w banku” – na rzecz rozwijania kompetencji i równych praw rodzicielskich oraz korzystania z urlopów rodzicielskich przez ojców. W ramach corocznych Tygodni Rodzicielskich odbywają się warsztaty dla rodziców, w tym również przeznaczone dla ojców np. „Jak być skutecznym tatą”.  PNB Paribas angażuje się też w inicjatywy społeczne, takie jak projekt „Gdzie są nasze Patronki?” kierowany do szkół, które nie mają nadanego jeszcze żadnego patrona, promujący nadawanie szkołom imion wybitnych Polek.

3 Future Collars

Założona przez Beatę Jarosz i Joannę Pruszyńską-Witkowską szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online przełamuje stereotypy dotyczące nowych technologii. Po pierwsze, że IT to świat mężczyzn. Po drugie, że jest on zarezerwowany dla osób młodych.

4 Hewlett Packard Enterprise 

Firma wprowadziła instytucję sześciomiesięcznego płatnego urlopu dla nowych rodziców - dotyczy to zarówno matek, jak i ojców. To dodatkowe świadczenie nie pokrywa się z urlopami rodzicielskimi regulowanymi polskim prawem pracy. W biurach dostępne są „różowe skrzyneczki” z przyborami higienicznymi dla kobiet.

5 MAMENO

Założony przez Aleksandrę Laudańską i Marzenę Michałek startup MAMENO to pierwsza w Polsce platforma dla kobiet, które doświadczają transformacji menopauzalnej. „To e-doula menopauzy – cyfrowa towarzyszka w podróży do nowej Ja” – twierdzą twórczynie. Projekt szerzy wiedzę na temat menopauzy, jej wpływu na kobiety 45+ - ich zdrowie, psychikę, życie zawodowe i prywatne. Zmienia narrację na temat menopauzy, także w środowisku biznesowym. 

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY

Za integrację pracowników różnych kultur i narodowości, a także poprawę położenia mniejszości kulturowych, etnicznych 

i wyznaniowych w społeczeństwie.

1 ETTA Leadership & Culture 

Firma doradcza prowadząca szkolenia z rozwijania kompetencji menedżerskich i zarządzania różnorodnością. W Polsce jest pionierem szkoleń z zakresu zarządzania międzynarodowymi zespołami, przede wszystkim polsko-ukraińskimi, ale też takimi, w których pracują specjaliści m.in. z Indii, Niemiec czy Francji.

2 HR Hints

Brak kultury organizacyjnej odbiera firmie efektywność. – Błogosławieństwo różnorodności trudno docenić od razu - uważa Róża Szafranek, CEO HR Hints, które pomaga zatrudniać i podpowiada, jak zbudować kulturę firmy. W czasach globalnych rynków i budowania zespołów z osób z różnych krajów, grup społecznych i wiekowych, takie umiejętności stają się szczególnie ważne. Nominacja za pomoc w nabywaniu tych umiejętności.

3 ORPEA

W należącym do Grupy ORPEA domu opieki „Rezydencja Antonina” w Piasecznie pracują opiekunki z Polski, Ukrainy oraz z Rosji. Zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja ta stała się potencjalnym źródłem napięć. Stało się to przedmiotem rozmów z pracownikami, stworzono też stanowisko Koordynatorki Opiekunów, które powierzono osobie z Ukrainy. 

4. Provident

Po wybuchu wojny w Ukrainie w stworzonym przez Providenta Domu Matki na warszawskiej Białołęce zamieszkało kilkadziesiąt Ukrainek z dziećmi, które uciekły przed koszmarem wojny. Podopieczni mogą w nim liczyć nie tylko na dach nad głową, ale też pomoc w starcie na rynku pracy oraz wsparcie psychologiczne i edukacyjne.

5 Vasco Electronics

Dzięki stworzonemu przez Polaków tłumaczowi można się bez trudu porozumieć w kilkudziesięciu językach, w tym tak dla nas egzotycznych, jak arabski, chiński czy khmerski i koreański. W sumie urządzenie pozwala się dogadać z ponad 90 proc. populacji świata. Vasco przetłumaczy zarówno mowę, tekst, jak i ulotkę czy billboard.

----------

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursu w składzie: dr Anna Kieszkowska-Grudny –  pomysłodawczyni i dyrektorka programowa biznesowych studiów podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet; Yga Kostrzewa – społeczniczka działająca na rzecz społeczności LGBTQIAP+ i ruchu feministycznego;  Ewa Pawłowska – prezeska Stowarzyszenia Integracja; Marzena Rudnicka – prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej; a także prof. Łukasz Arendt – koordynator projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowanego przez Konfederację Lewiatan. W skład kapituły wchodzą także redaktor naczelny „My Company Polska” Grzegorz Sadowski oraz redaktor prowadzący Marcin Dzierżanowski. Zwycięzców poznamy na gali 6 czerwca.

My Company Polska wydanie 6/2023 (93)

Więcej możesz przeczytać w 6/2023 (93) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ