Polski Produkt Przyszłości. Firmy z szansą na pozyskanie 100 tys. złotych

Polski Produkt Przyszłości. Jednym z nagrodzonych
Polski Produkt Przyszłości. Jednym z nagrodzonych był polski test na COVID-19, fot. Adobe Stock
Wystartował 24. edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu. Do wygrania jest 100 tys. złotych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Przedsiębiorcy, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie mogą zgłaszać projekty od 25 października do 6 grudnia. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

Polski Produkt Przyszłości. Konkurs dla firm

Tytuł „Polski Produkt Przyszłości” przyznawany jest od 23 lat. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych produktów tworzonych w Polsce. Do tej pory do konkursu zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono.

– Wśród projektów nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu znalazło się urządzenie do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2, urządzenie do niezależnej wentylacji płuc czy wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne. Były to projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia – mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Ile zarabia programista?

Polski Produkt Przyszłości. 100 tysięcy na rozwój

– W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłaszanego produktu – podkreśla Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level), tzn. prace nad produktem doprowadzone zostały do etapu prac wdrożeniowych, ale produkt nie został jeszcze wdrożony oraz produkty, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach:

  • produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ