Konkurs od PARP dla technologii z obszaru mobilności miejskiej

SHUTTERSTOCK
SHUTTERSTOCK
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór dotyczący projektów na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, kładąc nacisk na jej rolę w transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. To inicjatywa zgodna ze zrównoważonym rozwojem, finansowana z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

– W ciągu ostatnich lat, Programy Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Polska Wschodnia 2014-2020 przyniosły regionowi blisko 18 mld złotych, przyczyniając się do znaczącego wzrostu przedsiębiorczości oraz poprawy warunków życia w społecznościach lokalnych. Kontynuując nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój Polski Wschodniej, zapraszamy miasta liczące 50-100 tysięcy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” – powiedział Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Miasta, do których skierowany jest nabór to: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej, uwzględniające takie zadania jak:

  • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
  • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym: w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, dworce intermodalne, strefy czystego transportu) oraz inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
  • digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie do 85 proc. wartości realizowanego projektu.

PARP zaprasza po więcej informacji oraz do składania wniosków przez stronę PARP.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program, którego celem jest wspieranie rozwoju i wzrostu gospodarczego wschodnich regionów Polski. Dzięki wsparciu regiony te mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności, poprawienia jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z programu skorzysta 6 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego, tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

ZOBACZ RÓWNIEŻ