Podatek od cukru niezgodny z konstytucją? [OPINIA]

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Praca nad obecnym projektem ustawy wprowadzającej podatek od cukru spowoduje, że przyjęte przepisy będą niekonstytucyjne, bo będą obowiązywać wstecz - komentują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Tak zwaną ustawą prozdrowotną, wprowadzającą m.in. opłatę od napojów słodzonych, Sejm ma zająć się dziś. Tymczasem jest ona przeterminowana, bo miała zacząć obowiązywać 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią we właściwym czasie. Z tego względu przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty. Sejm powinien więc przygotować nową ustawę - piszą eksperci. 

- Praca nad ustawą nie ma nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jest jedynie szukaniem wpływów do budżetu i to niezgodnym z dobrym obyczajem oraz Konstytucją - wynika z komentarza.

Na obecnym etapie postępowania legislacyjnego nie jest już możliwa zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej. Zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej jest możliwa tylko przez wniesienie do Sejmu nowego projektu ustawy, z odpowiednio określonym terminem wejścia w życie i ponowne przeprowadzenie całego postępowania ustawodawczego – ocenia Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 Jeśli jednak Sejm zajmie się ustawą i jej przepisy wejdą w życie, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek naliczenia i odprowadzenia opłaty od napojów: 

•       alkoholowych, w które zaopatrzyli detalistów od dnia 1 lipca 2020 r. 

•       z dodatkiem cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, które zostały sprzedane od dnia 1 lipca 2020 r. 

 Co więcej, za nieodprowadzenie opłaty w terminie ustawa przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę opłat dodatkowych.

- W razie przyjęcia ustawy powstaną istotne wątpliwości, w jakim zakresie, przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia opłat. Jest to bowiem naruszenie art. 2 i art. 217 Konstytucji RP. Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zapłaty opłaty od czynności dokonanych przed ogłoszeniem ustawy jest sprzeczne między innymi z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony interesów w toku – dodaje Arkadiusz Grądkowski z Konfederacji Lewiatan.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY