Pieniądze z Unii na zielone rozwiązania

Zielona rozwiązania
Zielona rozwiązania, fot. Adobe Stock
Globalne działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego są coraz intensywniejsze. Mogą się do nich przyłączyć także przedsiębiorcy. I oszczędzić miliony.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2022 (76)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W nowej perspektywie finansowej Komisji Europejskiej kładziony jest nacisk na promowanie szeroko rozumianych rozwiązań proekologicznych oraz wsparcie sektora MSP w tym zakresie. Oferta dotyczy Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027 o budżecie 7,9 mld euro, w ramach którego będzie realizowany priorytet poświęcony w całości zielonej transformacji gospodarki z budżetem w wysokości 800 mln euro oraz Programu Ramowego Horyzont Europa – niemal 95 mld euro, w tym Europejskiego Zielonego Ładu. Innowacje w tym zakresie można wypracować w różny sposób, ale dla wspólnego celu – ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

– Już od jakiegoś czasu staramy się nie tylko udostępniać przedsiębiorcom środki na realizację innowacyjnych, opartych na B+R+I projektów, ale również pomagamy rozpoznać własny potencjał dotyczący innowacji. Innovation Coach to zindywidualizowana usługa informacyjna skrojona na potrzeby przedsiębiorcy mająca na celu przygotowanie przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności B+R z wykorzystaniem finansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki również w takich obszarach jak zielona transformacja, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna czy ekoprojektowanie – mówi Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak przygotować się do nowej perspektywy i skutecznie pozyskać środki unijne?

Odpowiedzi udzieli oferta coachingu innowacji. Innovation Coach to jedyna tak kompleksowa, a zarazem bezpłatna usługa na rynku, stworzona jako wsparcie dla polskich przedsiębiorców pragnących wdrożyć innowacje w swojej działalności. W ofercie znajduje się seria specjalnych warsztatów, dni informacyjnych i konferencji, co zapewnia uczestnikom podniesienie kompetencji i dostęp do praktycznej wiedzy. Natomiast sercem projektu jest indywidualna usługa szyta na miarę każdego uczestnika, czyli coaching innowacji. Dzięki współpracy z wykwalifikowanym ekspertem w danej branży przedsiębiorca poznaje aktualne trendy na rynku, możliwe bariery i ryzyka oraz potencjał swojej firmy. Przede wszystkim zaś, wspólnie z coachem, kreuje pomysł na innowację i ustala praktyczny plan jej skutecznego wdrożenia. –

Wielu przedsiębiorców na początku współpracy z nami ma wątpliwości, czy w ich działalności jest miejsce na innowacyjne projekty i czy będą w stanie je udźwignąć. Praktyka pokazuje jednak, że w ramach Innovation Coach pracując z ekspertem branżowym, są oni w stanie wygenerować niezwykle ciekawe i często bardzo nowatorskie rozwiązania. Te rozwiązania mogą być następnie przedmiotem wniosków projektowych do FENGa – wyjaśnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, która z ramienia Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk kieruje realizacją projektu Innovation Coach.

Innovation Coach kluczem do ekologicznych innowacji

W naszej bazie jest ponad 180 ekspertów reprezentujących niemal wszystkie branże. Do tej pory z naszej bezpłatnej usługi skorzystało już ponad 600 firm, a w przyszłym roku kolejnych 300 przedsiębiorstw zostanie objętych coachingiem innowacji. Wielu przedsiębiorców pochyliło się nad problemem ekologii i energii odnawialnej. Projekt objął szerokie spectrum zielonych rozwiązań, m.in. w ramach następujących branż: kosmetycznej, energii odnawialnej, ochrony środowiska i zasobów naturalnych czy naturalnej żywności.

My Company Polska wydanie 1/2022 (76)

Więcej możesz przeczytać w 1/2022 (76) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ