Nowy logotyp systemu kaucyjnego: Zobaczymy go wkrótce na opakowaniach

Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska.
Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska. / Fot. ministerstwo klimatu i środowiska
Wiceministra klimatu i środowiska, Anita Sowińska, zaprezentowała nowy logotyp systemu kaucyjnego, który pojawi się na opakowaniach zwrotnych w 2025 roku. W czasie konferencji poinformowano również o istotnych zmianach, takich jak wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań po mleku i produktach mlecznych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowy system kaucyjny ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez redukcję ilości plastiku w lasach, plażach oraz wodach. „System kaucyjny jest jednym z kroków, który pozwoli nam osiągnąć ważne cele środowiskowe. Wszyscy chcemy czystych lasów i plaż. Chcemy, żeby w naszych rzekach, jeziorach, morzach nie pływały tony plastiku. Kaucja staje się faktem,” mówiła wiceministra Sowińska.

Total Active. Jak zobaczyć dźwięk

Proces legislacyjny i konsultacje

Etap konsultacji i opiniowania projektu ustawy zakończył się 31 maja. Obecnie w Rządowym Centrum Legislacji trwają ustalenia międzyresortowe. Wiceszefowa resortu podkreśliła, że konsultacje są kluczowym elementem demokracji i wprowadzanie takich zmian wymaga szerokiej współpracy - czytamy na stronie ministerstwa. 

Wyłączenie opakowań po mleku

Na skutek konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opakowania po mleku i produktach mlecznych zostały wyłączone z systemu kaucyjnego. Decyzja ta podyktowana była względami sanitarnymi, które dotyczyły utrzymania czystości w punktach zbiórki. Anita Sowińska zaznaczyła, że wyłączenie tych opakowań jest niezbędne z punktu widzenia higieny.

Polskie Nagrody Różnorodności rozdane. Poznajcie laureatów! [GALERIA]

Nowy logotyp i rozporządzenie

Nowy logotyp systemu kaucyjnego pojawi się na opakowaniach już w przyszłym roku. Rozporządzenie dotyczące wysokości kaucji przeszło procedurę notyfikacji unijnej i zostało podpisane przez minister Paulinę Hennig-Kloskę 12 czerwca 2024 roku. Teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić w czerwcu lub na przełomie czerwca i lipca.

Korzyści systemów kaucyjnych

Systemy kaucyjne znacznie zwiększają wskaźniki recyklingu opakowań. Przykłady z krajów skandynawskich, gdzie takie systemy funkcjonują od lat, pokazują, że zwracalność butelek i puszek może sięgać nawet 90%. Wysoki wskaźnik zwrotu opakowań redukuje koszty zarządzania odpadami, zmniejszając obciążenie dla systemów komunalnych. Efektywna gospodarka odpadami przynosi oszczędności, które mogą być reinwestowane w inne obszary gospodarki​

Systemy kaucyjne skutecznie zmniejszają ilość odpadów w przestrzeni publicznej, lasach, rzekach i oceanach. Poprawa stanu środowiska naturalnego przyczynia się do lepszego zdrowia ekosystemów oraz jakości życia mieszkańców. Recykling opakowań zmniejsza też zapotrzebowanie na surowce pierwotne i energię potrzebną do produkcji nowych opakowań. To z kolei prowadzi do obniżenia emisji CO2, wspierając cele związane z ochroną klimatu .

System kaucyjny promuje odpowiedzialność ekologiczną wśród konsumentów, edukując społeczeństwo na temat korzyści płynących z recyklingu i świadomego zarządzania odpadami. Implementacja systemu kaucyjnego może tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze recyklingu i logistyki, co pozytywnie wpływa na lokalne rynki pracy i gospodarkę .

Przykładem sukcesu są choćby Niemcy i Norwegia. Niemiecki system kaucyjny (Pfand) jest jednym z najbardziej efektywnych na świecie, osiągając wskaźnik zwrotu na poziomie 98% dla butelek PET i puszek aluminiowych. Z kolei w Norwegii, gdzie system kaucyjny funkcjonuje od lat, osiągnięto wskaźnik zwrotu opakowań na poziomie 95%. Norwegowie zwracają rocznie ponad miliard butelek i puszek.

Chociaż systemy kaucyjne przynoszą wiele korzyści, ich wdrożenie wymaga współpracy różnych interesariuszy, od rządu po producentów i konsumentów. Ważne jest także uwzględnienie specyficznych uwarunkowań lokalnych i kulturowych, aby system był skuteczny i akceptowany społecznie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ