Nowe produkty ARP S.A. wspierają przedsiębiorców w czasie epidemii

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 98
Nowe produkty przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w związku z trwającą epidemią koronawirusa mogą wspomóc polskie firmy w tym trudnym czasie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2020 (56)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowe narzędzia wprowadzone przez ARP S.A. to inicjatywa związana z uchwaloną przez rząd tarczą antykryzysową. Agencja Rozwoju Przemysłu dysponuje kwotą 1,7 mld zł, w ramach której oferuje przedsiębiorcom nową ofertę leasingową, a także dwie pożyczki, które pomogą firmom zachować płynność finansową. 

Refinansowanie umów leasingowych

Oferta związana z refinansowaniem umów leasingowych jest adresowana przede wszystkim do branży transportowej. Przedsiębiorcy z tego sektora mogą skorzystać z leasingu operacyjnego przeznaczonego na refinansowanie posiadanych umów leasingowych. Umowy zawierane są z podległą ARP S.A. spółką ARP Leasing. W ramach tego instrumentu okres karencji w spłacie rat leasingowych może wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Przez ten czas firma może przeznaczać zaoszczędzone środki na realizację innych celów. 

O refinansowanie mogą ubiegać się firmy, których sytuacja w 2019 r. była stabilna, a wyniki pogorszyły się dopiero w 2020 r. Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MSP o rocznych obrotach przekraczających 4 mln zł. Kwota leasingu to maksymalnie 5 mln zł netto dla jednego klienta, a okres finansowania łącznie z karencją nie może przekraczać 6 lat. Wiek leasingowanego pojazdu to maksymalnie 3 lata. 

Pożyczki obrotowe 

Kolejny z nowych produktów oferowanych polskim firmom to pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwoli ona na utrzymanie stanu zatrudnienia i kontynuację prowadzonej działalności. Udzielana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy (obok innych źródeł przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej). 

Pożyczka przyznawana jest na podstawie weryfikacji luki płynnościowej. Potwierdzeniem niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń mogą być np. wyciągi z rachunku bankowego. O przyznaniu pożyczki decyduje też analiza krótkiej płynności (dokonywana za pośrednictwem własnych zasobów lub poprzez agenta operacyjnego). 

Środki pozyskane w ramach pożyczki przekazywane są bezpośrednio na rachunki pracownicze. Pożyczka uruchamiana jest jednorazowo albo w transzach. Okres finansowania to maksymalnie 2 lata, zaś wydłużony okres karencji może wynosić do 12 miesięcy. 

Ostatni z nowych produktów ARP S.A. to pożyczka obrotowa, która służy finansowaniu deficytu w kapitale obrotowym. Przeznaczona jest dla klientów z sektora MSP, których obroty przekraczają 4 mln zł i którzy posiadają dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto). W tym przypadku kwota udzielanej pożyczki to od 800 tys. zł do 5 mln zł, a okres finansowania to maksymalnie 6 lat. Wydłużony okres karencji to z kolei nie więcej niż 15 miesięcy. 

Z pożyczką związana jest prowizja przygotowawcza o wysokości 0,2 proc. Nie ma natomiast prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki. Tu również przyznana kwota pożyczki może być wypłacona jednorazowo albo w transzach.

 

My Company Polska wydanie 5/2020 (56)

Więcej możesz przeczytać w 5/2020 (56) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie