Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Luty 2024

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Nowe przepisy i zmiany w prawie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2024 (101)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Opłaty za opakowania

Od 1 stycznia obowiązuje nowa opłata SUP (dyrektywa „single use plastic”− SUP) za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Na mocy art. 3b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach.

2. Do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący - za pomocą urządzenia vendingowego (automat do sprzedaży), w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami.

W myśl Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska opłata od konsumenta wynosi teraz:

0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek

0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

• przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos

• zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

• gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Stawka opłaty wg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska pobierana od przedsiębiorcy na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, to:

0,10 zł za 1 kg:

• pojemników na żywność

• paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki

• pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów

• kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek

• lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

0,01 zł za sztukę:

• wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi

0,01 zł za sztukę:

• chusteczek nawilżanych,

• balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań:

• butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych – 1 zł/kg

• opakowania z tworzyw sztucznych

− 2,7 zł/kg

• opakowania z aluminium − 1,4 zł/kg

• opakowania z metali żelaznych

− 80 gr/kg

• opakowania z papieru i tektury

− 70 gr/kg

• opakowania ze szkła − 30 gr/kg

• opakowania z drewna − 30 gr/kg

• opakowania wielomateriałowe − 1,7 zł/kg

• opakowania po środkach

niebezpiecznych − 2 zł/kg

• pozostałe opakowania − 1 zł/kg.

Zmiany w kodeksie postępowania karnego

15 lutego zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Realizuje ona w swoim zakresie postanowienia Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy dotyczące trybu przekazania i tymczasowego aresztowania osoby ściganej nakazem europejskim uzupełniono m.in. o zapisy, że osobę zatrzymaną należy niezwłocznie pouczyć o jej uprawnieniach: do uzyskania informacji o treści nakazu europejskiego, o możliwości wyrażenia zgody na przekazanie, o możliwości złożenia oświadczenia w przedmiocie przekazania, do korzystania z pomocy obrońcy, do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do przeglądania akt w zakresie dotyczącym przyczyn zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy medycznej i do obecności na posiedzeniu w przedmiocie przekazania i tymczasowego aresztowania, a także o treści przepisów dotyczących środków zapobiegawczych innych niż tymczasowe aresztowanie. Ustawa, zgodnie z regulacjami unijnymi, wprowadza także szereg zmian dotyczących dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Zastąpiono m.in. pojęcie „nieletni” wyrażeniem „oskarżony, który nie ukończył 18 lat”.

My Company Polska wydanie 2/2024 (101)

Więcej możesz przeczytać w 2/2024 (101) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ