Uszczelnianie budżetu idzie opornie

Uszczelnianie budżetu idzie opornie
80
Po siedmiu miesiącach tego roku wiadomo, że plany uszczelnienia budżetu i zwiększenia wpływów podatkowych w takiej skali, która urealniałaby spełnienie zobowiązań wyborczych, spaliły na panewce. Nie należy za to winić obecnej ekipy, bo po prawdzie żadnemu z poprzednich rządów taki manewr się nie udał. Co nie znaczy, że zadanie jest niewykonalne.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2016 (12)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

I tak, Ministerstwo Finansów podaje, że w pierwszym półroczu 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., wartość wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT wzrosła o ponad 70 proc. Tyle przyniosły sprawniej przeprowadzone kontrole w firmach. Procentowo wygląda to imponująco, ale już kwotowo – skromniej. Odzyskano 832 mln zł,  podczas gdy niedobory w budżecie wynikające z wyłudzeń VAT szacuje się na 30–45 mld zł rocznie. 

Bój o wyższe wpływy budżetowe toczy się również na płaszczyźnie regulacyjnej. Ministerstwo wdrożyło w lipcu tego roku Jednolity Plik Kontrolny, który ma uszczelnić system, głównie właśnie w zakresie VAT. Nie jest to oryginalne polskie rozwiązanie, a wzorowane na wytycznych OECD. Do tej pory z tego narzędzia korzystały organy podatkowe m.in. w Austrii, Francji i Portugalii. Ta ostatnia chwali się, że dzięki temu systemowi w pierwszym roku jego obowiązywania nastąpił 13-procentowy wzrost wpływów z VAT. Polskie szacunki zakładają, że za sprawą JPK w pierwszym roku wpłynie do budżetu ok. 200 mln zł więcej, w następnym – ok. 300 mln zł. Generalnie system ten i efektywniejsze kontrole skarbowe po kilku latach mają przynieść owoce liczone w miliardach złotych. Takie są plany. 

Na razie JPK ożywił rynek informatyczny (konieczność dostosowania do nowych wymogów programów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach) oraz usług doradczych i szkoleniowych. Z tego też będą wyższe wpływy do budżetu. 

 

My Company Polska wydanie 9/2016 (12)

Więcej możesz przeczytać w 9/2016 (12) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie