Milowy krok dla branży konopnej? KE przyjęła maksymalne limity dla zawartości THC w żywności

Konopie
Fot. Pixabay.com
Unia Europejska przyjmuje maksymalne limity zawartości THC w żywności z nasion konopi dla wszystkich krajów członkowskich, tym samym wprowadzając długo wyczekiwane przez branżę zmiany.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Po wydaniu pozytywnej opinii przez Stały Komitet ds. Środków Spożywczych, Komisja Europejska znowelizowała rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokanabinolu (Delta-9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich otrzymanych. Wartości te będą miały zastosowanie do suchej żywności pochodzącej z nasion oraz oleju z nasion konopi i będą obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, normy delta-9 THC w oleju z nasion konopi mają zostać ustalone na poziomie 7,5 mg/kg, podczas gdy poziom THC w suchej żywności konopnej (mąka, białko w proszku, nasiona, przekąski) będzie wynosić 3,0 mg/kg.

Jak komentuje Jacek Kramarz, wiceprezes spółki Green Lanes, innowacyjnej spółki działającej w branży konopnej, która opracowała m.in. zamienniki mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi włóknistych – do tej pory nie było regulacji, które precyzowałyby jaka jest dopuszczona zawartość THC w produktach spożywczych pochodzących z konopi.

Sprawdź też: Franczyza czy własny biznes?

- Do tej pory w ocenie bezpieczeństwa żywności pochodzącej z konopi, Główny Inspektorat Sanitarny powoływał się na rekomendację Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, który ustalił dzienną ostrą dawkę referencyjną THC na poziomie 1 mikrogram na kilogram masy ciała. Tym samym, aby ocenić bezpieczeństwo produktów obecnych na rynku, GIS każdorazowo dokonywał indywidualnej oceny każdego produktu. Ten model miał wiele wad. Po pierwsze, opierał się on na dziennej spożywanej dawce, której kontrola w przypadku żywności jest trudna – producent nie jest w stanie przewidzieć ile porcji produktu przyjmie konsument w ciągu dnia. Ponadto, za każdym razem wprowadzając produkt spożywczy do obrotu producent miał niepewność co do tego, w jaki sposób zostanie ocenione jego bezpieczeństwo ze względu na to, że wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności były jedynie rekomendacją i nie miały charakteru prawnie wiążącego. Dodatkowo praktyka w tej kwestii była różna w różnych krajach, co ograniczało możliwość handlu na innych unijnych rynkach – ocenia Jacek Kramarz.

Wprowadzone, jednolite standardy nie spełniają jednak ambicji Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych, które wezwało do podniesienia limitu delta-9 THC dla wszystkich produktów spożywczych z konopi do 10 mg/kg, powołując się na liczne badania przeprowadzone w tym kierunku od 2017 roku. Jak tłumaczą eksperci EIHA, pozwoliłoby to na zrównanie producentów z Europy i Kanady, gdzie limit 10 mg/kg dotyczy zarówno żywności olejowej, jak i suchej; Australii i Nowej Zelandii, które mają limit 10 mg/kg dla olejów i 5 mg/kg dla suchej żywności; Szwajcarii, która nie jest członkiem UE, ale ustala limity dla olejów i suchej żywności odpowiednio na 20 mg/kg i 10 mg/kg.

Wprowadzone przepisy będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich 20 dni po opublikowaniu rozporządzenia i załączników do niego w Dzienniku Urzędowym. Aby umożliwić podmiotom gospodarczym podmiotom gospodarczym przygotowanie się do nowych przepisów, w rozporządzeniu przewidziano również okres przejściowy przed zastosowaniem maksymalnych poziomów, umożliwiający wykorzystanie i sprzedaż już istniejące zapasy mogą być wykorzystane i sprzedane.

ZOBACZ RÓWNIEŻ