MIM Solutions z nową współpracą. Polski startup AI będzie doradzał Komisji Europejskiej

MIM Solutions
MIM Solutions, fot. materiały prasowe
Polscy naukowcy od AI - m.in. Urszula Sankowska i Piotr Wygocki z MIM Solutions - doradzą KE, jak wydać 300 mld euro z unijnego funduszu Global Gateway na rzecz zrównoważonego rozwoju w innych krajach świata. MIM Solutions to jedyny startup w grupie doradczej i jedyna polska spółka doradzająca w obszarze zdrowie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

MIM Solutions sp. z o.o. będzie przedstawicielem Polski w Global Gateway Business Advisory Group (Grupa Doradcza ds. Biznesu). Spółka z Warszawy znalazła się w prestiżowym gronie doradców KE wraz z takimi gigantami jak Siemens, Orange, Nokia czy Veolia. Global Gateway to program Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. W jego ramach Komisja wspiera zrównoważone inwestycje unijnych przedsiębiorstw w innych krajach świata. - ich zadaniem jest wyrównywanie szans regionów położonych poza Unią, także w kontekście niedawnej pandemii Covid-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ramach Global Gateway dofinansowano m.in. takie inwestycje jak elektryfikacja terenów wiejskich na Madagaskarze, budowa światłowodów w Algierii czy podmorskiego kabla energetycznego łączącego Tunezję z Włochami. Zasługą Global Gateway jest również rozwój programu zielonych certyfikatów węglowych, skierowanego do rolniczej, głównie rdzennej ludności Kolumbii. Celem nowej strategii jest wzmocnienie inteligentnych, czystych i bezpiecznych działań w sektorze cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wsparcie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań na całym świecie.

Jak podkreśla Piotr Wygocki, współzałożyciel MIM Solutions, najważniejsza zmiana dotyczy teraz poziomu finansowania - 300 mld euro w tej edycji programu to dziesięć razy więcej niż poprzednio. Wygocki dodaje, że członkowie Global Gateway Business Advisory Group nie doradzają w wyborze poszczególnych przedsięwzięć, ale pomagają Komisji stworzyć strategię programu i wyznaczyć kluczowe cele i sektory, które będą wspierane.

- Jesteśmy dumni, że będziemy mogli podzielić się swoją wiedzą i wspierać Komisję Europejską we wdrożeniu strategii Global Gateway. Naszą specjalizacją jest sztuczna inteligencja, która pełni kluczową rolę w demokratyzacji dostępu do wysoko wyspecjalizowanych usług na całym świecie - komentuje Wygocki.

Lista nowych członków Grupy Doradczej została ogłoszona 18 września podczas Szczytu ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w Nowym Jorku przez unijną komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, Juttę Urpilainen. Znalazło się na niej 60 członków i 10 obserwatorów – przedstawicieli europejskich firm i stowarzyszeń biznesowych.

MIM Solutions doradzi Komisji Europejskiej

Komisja prowadziła otwarty nabór do tej grupy na kolejną, trzyletnią kadencję - warunkiem było posiadanie przez firmę siedziby na terenie UE. Warszawska spółka zgłosiła się i została wybrana, przede wszystkim ze względu na swoje kompetencje w zakresie AI. Pierwsze regularne spotkanie Grupy Doradczej odbyło się 27 września 2023 roku.

- Nasza spółka wdraża na globalnych rynkach rozwiązania medyczne oparte na sztucznej inteligencji. Z tego względu dobrze rozumiemy potrzeby naszych partnerów poza UE oraz konieczność współpracy z nimi. To szansa dla nas na wsparcie globalnych działań Komisji związanych z opieką zdrowotną oraz tak trudnym tematem jak leczenie niepłodności - podsumowuje Ula Sankowska.

ZOBACZ RÓWNIEŻ