Mateusz Morawiecki przedstawia pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki, Fot: Krystian Maj/KPRM
W piątek 6 listopada odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przedstawił zapowiedziane wcześniej działania antykryzysowe dla przedsiębiorców.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Mamy do czynienia niewątpliwie z jednym z największych kryzysów w ostatnich dziesięcioleciach. Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że z tego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość krajów Unii Europejskiej - przekonywał Morawiecki.

Szef rządu omówił dziesięć działań antykryzysowych dla firm, które zostały już zapowiedziane podczas środowej konferencji. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS. Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki przekroczyła już 150 mld zł i - jak zapewniają politycy PiS - udało się uratować ponad 5 mln miejsc pracy.

Ratunek dla firm: 10 działań antykryzysowych rządu

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
Przekazanie dla firm subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)
Zmiana zasad liczenia szkód z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia
Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

6. Przedłużenie postojowego
Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek ZUS
Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

9. Polityka drugiej szansy
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ