Kosiniakowe jako forma wsparcia finansowego

Kosiniakowe w Polsce / Fot. Annie Spratt, Unsplash
Kosiniakowe w Polsce / Fot. Annie Spratt, Unsplash.com
Kosiniakowe to jedna z form wsparcia finansowego dla rodziców i potoczna nazwa "świadczenia rodzicielskiego". Na rynku funkcjonuje od 2016 r.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kosiniakowe powstało w 2015 r., a funkcjonuje od 2016 r. Skąd nazwa? Projekt powstał wtedy, gdy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniakowego nie należy mylić z becikowym.

Kosiniakowe to świadczenie skierowane przede wszystkim do rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W praktyce to często studenci albo osoby bezrobotne, czy też pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Sprawdź: MLM

Becikowe to z kolei świadczenie wypłacane w związku z urodzeniem dziecka. Do jego otrzymania konieczne jest spełnianie kryterium dochodowego, a becikowe wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1000 zł. Kosiniakowe otrzymujemy miesięcznie przez określony czas. 

Kosiniakowe w 2022 r. Warunki świadczenia

Kosiniakowe przysługuje matce lub w wybranych przypadkach ojcu dziecka. Trafia do rodziców/rodzica do momentu aż dziecko ukończy 7. rok życia, chyba że podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - wtedy do ukończenia 10. roku życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód. 

Kosiniakowe przysługuje na okres:

  • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka
  • 65 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt
  • 67 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków
  • 69 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków
  • 71 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków (i więcej dzieci przy jednym porodzie)

Inspiracje: Carrie-Anne Moss

W 2022 r. wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie. Kosiniakowe nie przysługuje, kiedy przestaniemy sprawować opiekę nad dzieckiem w związku z zatrudnieniem czy wykonywaniem innej pracy zarobkowej, która uniemożliwia sprawowanie opieki. Jeśli zaś chodzi o samo otrzymanie świadczenia, musimy złożyć wniosek - można zrobić to online za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia.