Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Zaproszenie do bezpłatnego udziału

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Zaproszenie do bezpłatnego udziału
Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na najbliższy Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej online. Organizatorzy przygotowali 3 debaty panelowe oraz 4 sesje w formule rozmów. Tegoroczna, szósta edycja Kongresu odbędzie się 19 listopada 2020 w formule online.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Oto główne obszary tematyczne, które zostaną poruszone podczas Kongresu:

- Makro i mezo konsekwencje kryzysu COVID-19

- Powrót na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego w rzeczywistości post-COVID-19 

- Czy kryzys COVID-19 może być szansą na komercyjny sukces firm i banków? 

- Szanse i ryzyka dla polskich firm i rynku finansowego wynikające ze skutków zmian klimatycznych 

- Środowisko niskich stóp procentowych – wyzwania dla banków i inwestorów 

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

 

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY