Jak uniknąć zatorów płatniczych w branży TSL - ubezpieczenie, faktoring czy windykacja?

Jak uniknąć zatorów płatniczych w branży TSL - ubezpieczenie, faktoring czy windykacja?
Zatory płatnicze są palącym problemem w całej gospodarce. Jednym z najbardziej zadłużonych sektorów jest branża TSL (transport, spedycja i logistyka). Jeżeli szukasz zabezpieczenia przed konsekwencjami nieterminowych płatności, możesz sięgnąć po ubezpieczenie należności, pełny faktoring lub windykację z gwarantowaną zapłatą SafePay. Które z tych rozwiązań jest najskuteczniejsze?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zator płatniczy to przedłużający się czas oczekiwania na uregulowanie należności za towar lub usługę. Powodem odwlekania płatności może być niewypłacalność lub nierzetelność dłużnika. Gdy wierzyciel zbyt długo czeka na zapłatę, może utracić płynność finansową i sam stać się dłużnikiem. Przypomina to domino: jedna zaległość z płatnością rodzi szybko kolejne, które przenoszą się wzdłuż łańcucha powiązań biznesowych. Kolejne przedsiębiorstwa przestają regulować na bieżąco swoje wierzytelności, opóźniają wypłaty wynagrodzeń, a w najgorszym scenariuszu stają na krawędzi bankructwa.

Przedsiębiorcy mogą bronić się przed problemem zatorów płatniczych na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich to ubezpieczenie należności, pełny faktoring oraz windykacja z gwarantowaną zapłatą SafePay.

Ubezpieczenie należności – skomplikowane i rygorystyczne

Wybierając ubezpieczenie należności, inaczej nazywane ubezpieczeniem kredytu kupieckiego, musisz przede wszystkim liczyć się z wieloma formalnościami i wysokimi kosztami. Podstawowym kosztem ubezpieczenia jest składka ubezpieczeniowa. Oprócz składki zapłacisz koszty windykacji (minimum kilka procent od windykowanej kwoty) i koszt oceny ryzyka (kilkaset złotych lub więcej). Oczywiście na rynku znajdziesz polisy, przy których składka jest jedynym kosztem.

Wysokość składki, podobnie jak kwota obrotów objętych ubezpieczeniem, podlega indywidualnej kalkulacji. Podstawą do obliczeń jest wysokość obrotów z danym kontrahentem. Jeden z najpopularniejszych algorytmów obliczania wysokości składek polega na przemnożeniu zadeklarowanego do ubezpieczenia obrotu przez stawkę ubezpieczeniową, czyli np. przez 0,3 proc., 0,5 proc. lub więcej. Kluczowe znaczenie ma też składka minimalna, czyli kwota, którą zapłacisz nawet wtedy, gdy faktyczny obrót będzie dużo niższy od deklarowanego. Jeżeli obrót będzie wyższy, to oczywiście składka wzrośnie proporcjonalnie.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozwala odzyskać należności. Dzięki temu Twoja firma może utrzymać płynność finansową. Jego wadą są znaczne koszty, skomplikowane umowy i relatywnie długie oczekiwanie na przelew środków na konto. Polisa zaczyna działać dopiero po powstaniu szkody, czyli po przekroczeniu wskazanego na fakturze terminu płatności. Formalności mogą zająć kolejne tygodnie, przedłużając oczekiwanie na pieniądze. Poważną wadą są też rygorystycznie traktowane wymogi formalne: zaniedbanie jakiejkolwiek procedury może zakończyć się utratą prawa do części lub całości ubezpieczenia.

Pełny faktoring – dobre i relatywnie tanie zabezpieczenie płynności finansowej

Faktoring pełny, czyli bez regresu zabezpiecza przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty. Przedsiębiorca wystawia faktury swoim kontrahentom i wysyła je do firmy faktoringowej. Faktor wypłaca natychmiast zaliczkę pomniejszoną o swoją prowizję: przedsiębiorca otrzymuje, w zależności od oferty faktora, od 70 do 100 proc. wartości faktur. Przy pełnym faktoringu (bez regresu), faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

Na podstawowe koszty faktoringu najczęściej składają się odsetki dla faktora, prowizja faktoringowa i prowizja przygotowawcza. Co ważne, coraz częściej faktorzy upraszczają swoje cenniki i w sposób transparentny prezentują wszystkie koszty usługi. Jednym z faktorów stawiających na prostotę rozliczeń jest Transcash. Klienci Transcash za faktoring bez regresu zapłacą tylko prowizję naliczoną od faktycznie sfinansowanej kwoty i opłatę administracyjną w wysokości 100 zł miesięcznie. Prowizja faktoringowa ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wysokości limitu finansowania oraz oceny ryzyka danej relacji.

Istotną cechą faktoringu jest natychmiastowy przelew środków przed terminem płatności faktury. Dzięki temu przedsiębiorca może regulować terminowo własne zobowiązania. Duże znaczenie ma też fakt, że faktor nie bada zdolności kredytowej swoich klientów. Dlatego z tej formy finansowania korzystają też przedsiębiorcy, którzy w ocenie banków nie mają wystarczających możliwości, aby zaciągnąć kredyt.

SafePay – prosty i pewny sposób na zatory płatnicze

Windykacja z gwarantowaną zapłatą SafePay to proste i w pełni skuteczne rozwiązanie problemu nieopłaconych faktur w branży TSL. W przeciwieństwie do ubezpieczenia kredytu kupieckiego i pełnego faktoringu, windykacja z gwarantowaną zapłatą nie musi obejmować całej wymiany handlowej z danym kontrahentem. Z SafePay możesz skorzystać w odniesieniu do pojedynczych faktur. To bardzo komfortowe rozwiązanie, które nie rodzi długotrwałych zobowiązań i nie wymaga składania skomplikowanych wniosków.

Cała procedura sprowadza się do zgłoszenia przeterminowanej faktury do windykacji polubownej. Nieopłaconą fakturę zgłosisz wygodnie online za pośrednictwem panelu obsługi klienta. W przypadku pierwszego zgłoszenia w panelu pojawi się prośba o założenie konta i podpisanie umowy. Dopełnienie wszystkich formalności zajmuje około 15 minut.

Przy zgłaszaniu dłużnika możesz wybrać opcję windykacji na koszt dłużnika lub na swój koszt. W ten sposób decydujesz, czy dłużnik ma zwrócić Tobie koszty skutecznej windykacji. Transcash rozpoczyna windykacje i jednocześnie daje Ci możliwość objęcia Twojego zgłoszenia opcją SafePay. SafePay to zabezpieczenie dla Twojej firmy na wypadek, gdyby windykacja nie zakończyła się sukcesem. Jeżeli Transcash nie zdoła odzyskać pieniędzy od dłużnika, to odkupi Twoją fakturę za 87 proc. jej wartości. Co ważne, zgłoszenie faktury do windykacji z opcją SafePay jest bezpłatne. Jedyna opłata to prowizja za skuteczną windykację.

Podsumowując: każde z przedstawionych rozwiązań pozwoli Twojej firmie skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty. Ubezpieczenie należności i pełny faktoring idealnie sprawdzą się do zabezpieczenia całej relacji, szczególnie na początku współpracy, gdy nie masz wiedzy co do moralności płatniczej swojego kontrahenta. Z kolei SafePay to świetne rozwiązanie w przypadku pojedynczych faktur. Ze względu na czas oczekiwania na pieniądze najlepiej wypada pełny faktoring, ponieważ pozwala otrzymać pieniądze za fakturę nawet w dniu jej wystawienia. Do SafePay możesz zgłosić fakturę już dzień po terminie płatności i najpóźniej po 30 dniach nieskutecznej windykacji Transcash wypłaci Ci pieniądze. Najdłużej będziesz musiał poczekać na pieniądze wybierając ubezpieczenie płatności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ