Jak przetrwać chaos

faktoring
Fot. shutterstock.
Wzrost zatorów płatniczych oraz bardzo duża niepewność w biznesie uderzają w plany rozwoju polskich firm z sektora MSP. Nie można jednak załamywać rąk, tylko trzeba poszukać odpowiedniego finansowania, np. faktoringu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2023 (96)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak wynika z niedawnego badania przeprowadzonego na zlecenie Bibby Financial Services na dziewięciu rynkach z całego świata, polskie MSP są najmniej pewne swoich perspektyw w 2023 r. Przyczyny? Przedsiębiorcy boją się inflacji i rosnących kosztów działalności (aż 70 proc. wskazań), cen energii i surowców (59 proc. wskazań) i niepewnego otoczenia biznesowego (38 proc.). Wśród czynników ryzyka wskazane są także wysokie koszty kredytowania i konflikt za naszą wschodnią granicą.

Będą inwestycje, ale…

Mimo trudnej sytuacji polskie firmy z sektora MSP chcą inwestować – średnio w roku będzie to ponad 655 tys. zł. Głównie to inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników (38 proc.) oraz marketing i sprzedaż (37 proc.). Jest jeden warunek – firmy nie mogą wpaść w zatory płatnicze. Niestety, jak wynika z badań Bibby Financial Services, w ciągu ostatniego roku ponad jedna trzecia wszystkich firm doświadczyła  złych długów, czyli trudnych do ściągnięcia płatności od klientów. Przeciętnie każda firma musiała spisać na straty ponad 87 tys. zł. W rezultacie, trzy na 10 polskich firm deklaruje, że nie ma płynności finansowej potrzebnej do rozwoju, a wiele z nich musi szukać wsparcia i finansowania, aby utrzymać swoją działalność

– Ostatnie lata były niezwykle uciążliwe dla MSP. Firmy borykały się z reperkusjami globalnej pandemii i wojny w Ukrainie. Oznaczało to zerwane łańcuchy dostaw, wzrost cen energii i surowców oraz rosnącą inflację  i spowolnienie gospodarki. W efekcie znacząco pogorszyła się wypłacalność i rentowność polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrosła liczba niewypłacalności – komentuje Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services.

W porównaniu z innymi rynkami, polskie MŚP są najmniej pewne co do swoich perspektyw w 2023 roku. Mimo to, odsetek firm patrzących w przyszłość z optymizmem jest wysoki i wynosi 79%. Sześć na dziesięć firm spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a tylko 11% mówi o spadku. 63% zakłada wzrost dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, 34% uważa, że zbuduje nowe relacje z dostawcami, a 28% twierdzi, że wykorzysta nowe kanały dystrybucji.

Te wyniki nie są zaskoczeniem, gdy przyjrzymy się największym wyzwaniom stojącym przed polskimi firmami w nadchodzącym roku. Inflacja i rosnące koszty są największym zagrożeniem dla MŚP (70%). Kolejnymi wyzwaniami są ceny energii i surowców (59%), niepewne otoczenie (38%), stopy procentowe i koszty kredytowania (29%) oraz konflikt w Europie (28%). Praktyki płatnicze i dostęp do finansowania mogą podważyć ambicje rozwojowe biznesów. 34% polskich firm doświadczyło złych długów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prawie połowa (46%) twierdzi, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku, klienci potrzebują więcej czasu, żeby zapłacić faktury. 43% twierdzi, że obecnie częściej korzysta z finansowania zewnętrznego w porównaniu z okresem sprzed pandemii. 42% podaje, że głównym powodem, dla którego potrzebne byłoby finansowanie, jest zarządzanie codziennymi operacjami, 33% twierdzi, że jest to wzrost i ekspansja krajowa, a 21% wskazuje na wzrost i ekspansję międzynarodową.

Jak się nie dać

W praktyce polskie firmy muszą szukać sposobów, by utrzymać płynność finansową i jednocześnie zachować perspektywy do rozwoju. Narzędziem, które może pomóc firmom w realizacji planów biznesowych jest faktoring. 

– W powszechnej opinii faktoring jest narzędziem zabezpieczającym płynność, a większość firm korzysta z niego, kiedy inne formy finansowania kapitału obrotowego okazują się trudno dostępne. Tymczasem, obserwując setki naszych klientów z wielu różnych branż, zauważamy, że faktoring sprawdza się również w finansowaniu rozwoju. Jest zatem dobrym rozwiązaniem dla firm, które planują inwestycje, bo dzięki niemu zatory płatnicze nie zniweczą ich działań – dodaje Tomasz Rodak.

Koszt takiego finansowania w dobie wysokich stóp procentowych może być niższy niż tradycyjnego kredytu bankowego. Faktoring może też pomóc w ograniczeniu innych kosztów, np. windykacji. Firmy takie jak Bibby Financial Services oferują np. faktoring pełny, w którym to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności klienta. Firma faktoringowa może też pomóc w weryfikacji nowych kontrahentów, co pozwoli znacząco ograniczyć ryzyko nieotrzymania płatności za wystawioną fakturę, zwłaszcza w przypadku odbiorców zagranicznych. 

W przeciwieństwie do kredytu faktoring zapewnia finansowanie oparte na sprzedaży firmy. Oznacza to, że kwota finansowania dostępna poprzez faktoring jest bezpośrednio powiązana z przychodami firmy. Oferując natychmiastowy dostęp do środków bez konieczności zabezpieczania czy spłaty, faktoring odpowiada na ograniczenia, z jakimi MSP borykają się w przypadku tradycyjnych pożyczek. 

Generalnie faktoring sprawdza się wszędzie tam, gdzie odroczone terminy płatności są normą. Koszty faktoringu to najczęściej opłaty związane z prowizją, stałe odsetki za finansowanie oraz dodatkowe opłaty za np. przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W faktoringu dokładny koszt finansowania jest znany z góry – już od momentu podpisania umowy czy przekazania faktur do finansowania.

Czy faktoring się opłaca? Zamiast czekać na zapłatę 30, 60 czy więcej dni pieniądze otrzymujemy już w dniu przesłania faktury i możemy nimi swobodnie obracać. Tym bardziej że rodzajów faktoringu jest kilka i każdy z nich generuje określone korzyści. 

Kiedy to się sprawdza

Bibby Financial Services oferuje rozwiązanie stanowiące elastyczną alternatywę dla tradycyjnego finansowania. W przeciwieństwie do kredytu, faktoring zapewnia finansowanie oparte na sprzedaży firmy. Oznacza to, że kwota finansowania dostępna poprzez faktoring jest bezpośrednio powiązana z przychodami firmy. Oferując natychmiastowy dostęp do środków bez konieczności zabezpieczania czy spłaty, faktoring odpowiada na ograniczenia, z jakimi MŚP borykają się w przypadku tradycyjnych pożyczek. Takie podejście doskonale odpowiada unikalnym potrzebom MŚP, które są kluczowe w obecnych warunkach gospodarczych, gdzie firmy są ostrożne w zaciąganiu dodatkowego długu z powodu panującej niepewności czy wysokiego kosztu takiego finansowania.

Dzięki faktoringowi MŚP mogą zamienić swoje należności na natychmiastową gotówkę. Ta nowo zdobyta płynność pozwala im inwestować w inicjatywy wzrostowe, zarządzać wydatkami, poprawiać przepływy pieniężne i przebrnąć przez okresy niepewności, unikając jednocześnie dalszego zadłużenia.

Dla porównania, na koszty kredytu składają się m.in. opłaty (np. przygotowawcza, prowizja, koszty ubezpieczenia, itp.) oraz oprocentowanie, które jest sumą stawki WIBOR i marży banku. Dlatego raty kredytu rosną w trakcie spłaty, gdy w górę pójdą stopy procentowe. Koszty faktoringu to najczęściej opłaty związane z prowizją, stałe odsetki za finansowanie oraz dodatkowe opłaty za np. przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W faktoringu, dokładny koszt finansowania jest znany z góry - już od momentu podpisania umowy czy przekazania faktur do finansowania.

Chociaż czasem skorzystanie z oferty faktoringu może oznaczać większe wydatki niż w przypadku kredytu, warto w tym kontekście podkreślić jego większą dostępność, zwłaszcza dla mniejszych firm, uproszczone procedury i szybsze decyzje.

W cenie faktoringu otrzymujemy wiele dodatkowych usług. Faktor zdejmuje z barków przedsiębiorcy obowiązek pilnowania kontrahentów, by nie zalegali z płatnościami, upominania ich, itp. Zaraz po przesłaniu faktury do finansowania, przedsiębiorca nie musi już pilnować wierzytelności. W ramach faktoringu przedsiębiorca otrzymuje też inne usługi związane głównie z obsługą współpracy z kontrahentami. To faktor zajmuje się weryfikowaniem kontrahentów (co jest szczególnie przydatne w eksporcie), monitorowaniem płatności, procesami księgowo-administracyjnymi czy w ostateczności przeprowadzeniem procedur windykacyjnych (w przypadku faktoringu bez regresu faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta ).

Decyzja o zaciągnięciu kredytu lub skorzystaniu z usług faktora powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich czynników istotnych dla konkretnej firmy. Warto przy tym pamiętać, że kredyt i faktoring wcale się nie wykluczają, a wręcz mogą wzajemnie się uzupełniać. Firma korzystająca z faktoringu zachowuje swoją zdolność kredytową i tym samym zostawia sobie otwartą furtkę do pozyskania finansowania bankowego w przyszłości.

Inne rodzaje faktoringu

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu oznacza, że faktor – wraz z przejęciem prawa do wierzytelności - przejmuje na siebie także ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Stąd też jego nazwa “pełny”, ponieważ faktor przejmuje na siebie “pełnię praw” związanych z wierzytelnością, w tym ryzyko, że nie zostanie spłacona. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem.

W przypadku problemów z wypłacalnością kontrahenta, faktor nie może wystąpić do swojego klienta o jej zwrot należności i sam zajmuje się ewentualną windykacją. Stąd faktoring bez regresu polecany jest przedsiębiorstwom, które dokonują częstych transakcji z nowymi kontrahentami i obawiają się, że mogą oni mieć problemy z płatnościami. Podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywamy się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczony produkt czy usługę, a to minimalizuje ryzyko utraty płynności finansowej.

Faktoring dla eksporterów

Faktoring eksportowy jest rozwiązaniem dla firm, które sprzedają swoje towary za granicę. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane z wydłużonymi terminami płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców. Faktoring eksportowy ma przy tym często formę faktoringu pełnego, bo przedsiębiorcy chcą uniknąć trudności związanych z weryfikacją kontrahentów czy dochodzeniem utraconych należności za granicą.

Dlatego Bibby Financial Services oferuje eksporterom szereg świadczeń dodatkowych, takich jak sprawdzenie potencjalnego kontrahenta w wywiadowniach gospodarczych, bieżącą kontrolę jego sytuacji finansowej. W przypadku skorzystania z faktoringu eksportowego w formie bez regresu może też przejąć odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Przedsiębiorca uniknie przez to trudności związanych z weryfikacją kontrahentów czy dochodzeniem utraconych należności za granicą.

Faktoring bez regresu (pełny) generalnie polecany jest wszystkim przedsiębiorstwom, które dokonują częstych transakcji z nowymi kontrahentami i obawiają się, że mogą oni mieć problemy z płatnościami. Podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywamy się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczony produkt czy usługę, a to minimalizuje ryzyko utraty płynności finansowej.

Mikrofaktoring

Mikroprzedsiębiorstwa posiadają duży potencjał, wyróżniają się często atrakcyjną ofertą i szybkością działania. Do rozwoju potrzebują nie tylko rozwiązania finansowego skrojonego na miarę, ale również rozsądnego partnera biznesowego.

Rozwiązaniem jest mikrofaktoring w Bibby Financial Services. Charakteryzuje się on uproszczonym podejściem do analizy finansowej – faktor bada jedynie aspekty najistotniejsze z punktu widzenia zachowania płynności firmy. Faktoring gwarantuje firmie usprawnienie przepływu należności, a co za tym idzie – gwarancję płynności finansowej, niezbędnej do rozwijania biznesu.

 

 

My Company Polska wydanie 9/2023 (96)

Więcej możesz przeczytać w 9/2023 (96) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ