Jak cię widzą, tak u ciebie kupują, czyli o wykorzystaniu AI przy personalizacji interfejsu e-sklepu

E-commerce
E-commerce / Fot. Shutterstock
Kiedy budujemy swój e-commerce, rozumiemy, jak ważny jest jego UX i użyteczny, estetyczny interfejs sklepu online. Dbamy więc o to, by wygląd sklepu był na tyle uniwersalny, aby podobał się wielu różnym klientom i pozwolił im komfortowo robić zakupy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2023 (99)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Z drugiej jednak strony wiemy przecież, że o gustach się nie dyskutuje, bo… każdy klient ma swój. Dlaczego zatem nie zaoferować konsumentom różnych interfejsów tego samego sklepu i odpowiednio je dopasować? Odpowiedź dotąd brzmiała prosto: „taka funkcja nie jest dostępna w żadnej z najpopularniejszych platform e-commerce”. To już jednak przeszłość. Teraz efekt różnych, personalizowanych interfejsów można osiągnąć zupełnie inaczej niż zasobami platformy sprzedażowej. 

Siła sztucznej inteligencji

Jak? Dzięki sztucznej inteligencji. A ta przecież podbija rynek e-commerce i już od pewnego czasu wyraźnie na niego wpływa. Inteligentne maszyny i narzędzia przymierzają się do wpływania na e-handel – taka przyszłość staje się wręcz teraźniejszością i życzeniem samych klientów. Już dziś oczekują oni automatycznych kas w supermarkecie, automatycznych odpowiedzi na proste zapytania telefoniczne i online oraz automatycznych płatności za parking. A z roku na rok będą liczyli na coraz więcej tego typu udogodnień od kluczowej personalizacji rekomendacji produktów przez rozszerzoną rzeczywistość aż po hologramy. Jak jednak realnie wykorzystać te trendy w swoim e-commerce? Skupiając się na personalizacji interfejsu sklepu, by ten był przyjazny różnym grupom klientów, czyli wyszukiwarki, rozkład tabel, uwypuklać ulubione filtry itp. 

Kilka twarzy twojego e-sklepu

Podczas tworzenia interfejsu sklepu internetowego często pojawiają się pytania dotyczące wyglądu różnych elementów, wyboru lepszego wariantu odpowiadającego na większość potrzeb uniwersalnych grup klientów czy poprawy użyteczności strony. Podejście jest zazwyczaj podobne – staramy się zdefiniować uniwersalnego użytkownika odpowiadającego naszym potencjalnym klientom. Ale ten kompromis nie będzie dłużej konieczny, jeśli skorzystamy z nowoczesnych narzędzi. – Tworzenie jednego, przeznaczonego dla uniwersalnej grupy interfejsu sklepu nie jest już konieczne. Można zaproponować warianty różniące się np. ułożeniem bloków, umiejscowieniem czy wielkością wyszukiwarki, przypisanymi filtrami, zakładkami na karcie produktu, ścieżką finalizacji zakupu w checkoucie – wskazuje Adam Wasilewski, kierownik projektu badawczo-rozwojowego w Fast White Cat, Agencji Magento wdrażającej sztuczną inteligencję w swoich projektach. – W Fast White Cat, w ramach projektu „Autoadaptacja interfejsu sklepu internetowego do wymagań i zachowań klientów”*, opracowaliśmy i przetestowaliśmy platformę nazwaną AIM2, która dziś jest skutecznie wykorzystywana do segmentacji klientów z użyciem uczenia maszynowego i dostarczania im oczekiwanych, zgodnie z ich potrzebami wariantów interfejsu. W wyniku badań potwierdziliśmy także, że personalizowany interfejs zauważalnie zwiększa konwersję w e-sklepie. Dzięki zastosowaniu platformy AIM2, znana firma z branży mody sportowej uzyskała konwersję wyższą od 20 do ponad 40 proc.** – tłumaczy. 

Wyprzedź konkurencję

Pilotażowe wdrożenie nowego mechanizmu dostarczania spersonalizowanego interfejsu opartego na analizie zachowań i grupowaniu użytkowników za pomocą klastrowania aglomeracyjnego trwało od lipca do grudnia 2022 r. W tym okresie w firmie Fast White Cat zgromadzono ok. 1 mln rekordów, które zawierały informacje o zachowaniu kilkunastu tysięcy różnych użytkowników. Część zebranych danych wykorzystano w celach badawczych, podczas gdy inne posłużyły do weryfikacji hipotezy mówiącej, że spersonalizowany interfejs użytkownika może zwiększyć wskaźnik konwersji w sklepie internetowym. Kolejne miesiące 2023 r. pozwoliły na wielokierunkowe rozwinięcie narzędzia oraz jego dogłębną walidację i weryfikację. 

Wniosek? Jeden, uniwersalny interfejs to nie tylko rozwiązania zbyt ogólne, ale też niedające pełnej możliwości rozkwitu twojego e-commerce i zwiększenia jego konwersji do maksymalnych wymiarów. Zaprojektowana platforma AIM2 pozwala na więcej. Dzięki niej można wyjść poza ramy standardów i zaoferowanie klientom tego, czego nie oferuje konkurencja. Dostarczanie klientom spersonalizowanych interfejsów opartych na analizie ich zachowań i preferencji nie jest bowiem jeszcze dziś powszechną praktyką, ale to z pewnością się zmieni. 

Chcesz wyprzedzić konkurencję? Napisz: [email protected] 

* Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

** Wyniki wskazywały na wzrost konwersji z 20,8 proc. do 41,2 proc., w zależności od iteracji.

My Company Polska wydanie 12/2023 (99)

Więcej możesz przeczytać w 12/2023 (99) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ