Finax uruchamia PEPP, czyli europejski odpowiednik naszego IKE. Kiedy będzie dostępny w Polsce?

Finax uruchamia PEPP, czyli europejski odpowiednik
Finax uruchamia PEPP, czyli europejski odpowiednik naszego IKE, fot. Shutterstock
Finax jako jeden z pierwszych podmiotów w Unii Europejskiej dostał zgodę na prowadzenie Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego, czyli PEPP. Produkt póki co nie będzie dostępny w Polsce - do tej pory nie została uchwalona ustawa.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (PEPP w Europie, OIPE w Polsce) przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Nie jest związany ani z miejscem zatrudnienia, ani z państwem, w którym dana osoba pracuje. Jego celem jest zapewnienie oszczędzającemu dochodu na starość obok emerytury państwowej. To dobrowolny program oszczędnościowy, a zgromadzone na nim środki oszczędzający mogą przenieść do innego kraju, jeśli zdecydują się zmienić miejsce zamieszkania. Maksymalna opłata wynosi 1% wartości zarządzanych aktywów rocznie.

Dostawcami europejskiej emerytury mogą być między innymi banki, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, dealerzy papierów wartościowych, firmy inwestycyjne, firmy zarządzające aktywami. Aby otrzymać zgodę, muszą wykazać poziom ryzyka i potencjalną stopę zwrotu oszczędności klienta na podstawie skomplikowanych modeli matematycznych. 

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Kiedy w Polsce?

Pierwszym dostawcą, który tego dokonał, jest słowacka firma inwestycyjna online, Finax, która działa również na rynkach w Polsce, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech. Założyła swoją platformę robo-doradztwa jeszcze w 2018 roku, jako jeden z pierwszych startupów fintech w Europie Środkowej, a obecnie opiekuje się aktywami o wartości 350 mln euro dla 40 000 klientów.

Słowacja przyjęła niezbędne przepisy do wprowadzenia PEPP na początku 2022 r. W rezultacie Finax może teraz zapewnić PEPP naszym południowym sąsiadom. 

- Od początku byłem przekonany, że PEPP pomoże Europejczykom osiągnąć większe bezpieczeństwo na emeryturze. Dlatego w Finax zrobiliśmy wszystko, aby jak najszybciej dostarczyć go naszym klientom. Jestem bardzo zadowolony, że jako pierwsi to zrobiliśmy – mówi Juraj Hrbaty, prezes i założyciel Finax. 

To co mają już w ofercie Słowacy, nie jest jeszcze dostępne w Polsce.  

- Mija właśnie dziesięć miesięcy, odkąd projekt ustawy o OIPE trafił do rządowego komitetu do spraw europejskich. Wiek projektu jest jeszcze dłuższy, bo powstał w grudniu 2020 roku. Założenia, czyli kopia już istniejącego IKE, wydają się słuszne. Polacy zyskają trzeci, po IKE i IKZE, produkt inwestycyjny zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Pozostaje tylko czekać na odpowiednią ustawę, na której uchwalenie Polska miała czas do marca tego roku – komentuje Przemysław Barankiewicz, dyrektor polskiego oddziału Finax. 

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny. Na czym polega?

PEPP będzie pod stałym nadzorem organów krajowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Dzięki jednolitym zasadom przynosi formę pewności legislacyjnej, gdyż nie będzie zależna od decyzji politycznych poszczególnych rządów.

- Chcemy oferować PEPP przede wszystkim firmom międzynarodowym oraz młodym ludziom, którzy są mobilni zawodowo w ramach UE. Dzięki związanym z nim zachętom podatkowym i opłatom, PEPP stanie się naszym kluczowym produktem w kilku krajach i pomoże nam zaistnieć na nowych rynkach - dodaje Juraj Hrbatý, CEO Finax.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X