Europejska rewolucja w żywności: Niemiecki startup wnioskuje o sprzedaż mięsa z probówki

sztuczne mięso
Fot. shutterstock.
The Cultivated B, niemiecki startup będący częścią Infamily Foods, stawia czoło rewolucji w branży spożywczej. To pierwsza firma w Europie, która ubiega się o zgodę na sprzedaż mięsa hodowanego komórkowo.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

The Cultivated B początkowo specjalizował się w produkcji bioreaktorów służących do hodowli mięsa komórkowego, pozycjonując się jako dostawca zaawansowanych technologii w tej dziedzinie. Jednak teraz firma zmienia kurs i koncentruje się na komercjalizacji produktów gotowych - czytamy na stronie internetowej startupu.

Ta zmiana strategii wpisuje się w plany właściciela startupu, firmy Infamily Foods, która działa w Nadrenii Północnej-Westfalii i specjalizuje się w produkcji zrównoważonych produktów mięsnych oraz hybrydowych produktów mięsnych i warzywnych.

25 najlepszych polskich startupów. Edycja 2023

Europejska rewolucja w żywności: Niemiecki startup wnioskuje o sprzedaż mięsa z probówki

The Cultivated B może pochwalić się tytułem pierwszego startupu na świecie, który złożył wniosek o zgodę na wprowadzenie mięsa hodowanego komórkowo do sprzedaży w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - donosi portal wiadomoscihandlowe.pl. Jednak wymogi prawne wobec takiej oferty dla konsumentów są sporym wyzwaniem. Droga do uzyskania takiej zgody jest długa i wyczerpująca.

Rygorystyczny proces zatwierdzania mięsa z probówki do sprzedaży

Mięso hodowane komórkowo jest objęte rygorystycznymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi nowych produktów spożywczych. Proces zatwierdzania zajmuje przynajmniej 18 miesięcy, ale eksperci ostrzegają, że może to potrwać nawet kilka lat. Jednak to ważny krok w kierunku rewolucji żywnościowej, która już rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych i Singapurze, gdzie produkty mięsne hodowane komórkowo są już dostępne na rynku.

Biznes i zarządzanie okiem praktyków. Jak powinna wyglądać nauka nowego przedmiotu

Mięso hodowane komórkowo podobne do smaku parówek

Produkt, który The Cultivated B planuje wprowadzić na rynek, to mieszanina mięsa hodowanego komórkowo i białek roślinnych, przypominająca kształtem i smakiem hot-doga. To tylko jeden z przykładów, jak zaawansowane technologie mogą zmieniać nasze podejście do żywności i pomagać w tworzeniu bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu spożywczego.

Mięso hodowane komórkowo, nazywane także mięsem in vitro lub mięsem kulturowym, to innowacyjna technologia produkcji mięsa, która nie polega na tradycyjnym chowie zwierząt hodowlanych, ale na hodowaniu komórek mięśniowych poza organizmem zwierzęcia. Jest to jedna z odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z produkcją żywności, takie jak zrównoważoność środowiskowa, zapotrzebowanie na żywność w miastach oraz kwestie związane z dobrostanem zwierząt.

Ogromne emisje CO2 z przemysłu hodowlanego

Przemysł hodowlany jest odpowiedzialny za masowe zużycie wody i jeszcze bardziej szkodliwą emisję CO2.
Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2013 roku, produkcja mięsa bydła, owiec i kóz odpowiadała za około 14,5% globalnych emisji gazów cieplarnianych w formie CO2, CH4 i N2O. To więcej niż emisje z transportu.

Emisje metanu: Jednym z głównych gazów cieplarnianych emitowanych przez przemysł hodowlany jest metan. Powstaje on głównie w procesach trawienia przeżuwaczy, takich jak krowy i owce. Metan jest znacznie bardziej potężnym gazem cieplarnianym niż CO2, choć jego żywotność w atmosferze jest krótsza.

Emisje tlenku azotu: Hodowla zwierząt jest również źródłem emisji tlenku azotu, który jest silnym gazem cieplarnianym. To głównie wynik stosowania nawozów i odchodów zwierząt.

Wpływ na wylesianie: Aby stworzyć pastwiska lub uprawy na potrzeby hodowli, często wycinane są lasy. To prowadzi do emisji CO2 ze wycinki drzew i utraty zdolności lasów do absorbowania tego gazu.