Ekspansja na rynek niemiecki. Praktyczny poradnik

Ekspansja zagraniczna do Niemiec w praktyce Ekspansja zagraniczna do Niemiec w praktyce. Fot: Aleksandra Nykiel
Wielkość niemieckiego rynku, brak granic, dyscyplina płatnicza w biznesie oraz bliskość geograficzna- to tylko niektóre z licznych aspektów, które przyciągają polskich przedsiębiorców do Niemiec. oto praktyczny poradnik, jak podejść do ekspansji na Zachód.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pierwszą i zarazem strategiczną decyzją, z którą muszą zmierzyć się przedsiębiorcy wyrażający chęć ekspansji biznesowej do tego kraju jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno- prawnej. Ponadto należy zapoznać się z niemieckim  systemem podatkowy, który różni się od polskiego. Zatem w momencie ustalania planu biznesowego warto mieć świadomość tego, jakie podatki w Niemczech mogą nas obowiązywać. Dodatkowo warto wiedzieć z jakimi dodatkowymi kosztami powinien liczyć się przedsiębiorca przy prowadzeniu działalności u naszych zachodnich sąsiadów. O wszystkich wyżej wspomnianych aspektach opowiemy poniżej.

Najczęściej wybierane formy działalności gospodarczej

Spółka GmbH

Najpopularniejszym rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem.GmbH).  Jej główną zaletą jest ograniczenie odpowiedzialności  wspólników za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego. Ponadto ten rodzaj spółki jest pozytywnie postrzegany przez kontrahentów, gdyż kojarzy się z prestiżem, z dużym przedsiębiorstwem, które prężnie się rozwija. Aby ją założyć, należy dysponować kapitałem zakładowym w wysokości 25 000 tys. euro, z czego przy wpłacie już połowy kwoty tj. 12.500 EUR spółka uzyska wpis w niemieckim KRS i będzie mogła rozpocząć swoją działalność. Spółka zakładana jest na mocy umowy wspólników, która wymaga poświadczenia notarialnego. Proces zakładania trwa z reguły od 6 do 8 tygodni. Niestety ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, okres ten zdecydowanie się wydłuża i może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niem. Unternehmergesellschaft.

Drugim rodzajem spółki, na który decydują się przedsiębiorcy jest mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie UG. Spółka ta jest bardzo podobna do angielskiej Limited i posiada nieznaczne, acz istotne różnice z tradycyjną niemiecką GmbH. Pierwszą z nich jest wysokość kapitału zakładowego. W UG wynosi on już od 1 euro, stąd też spółka często nazywana jest 1-Euro-GmbH lub Mini-GmbH. Różnice można także dostrzec w sposobie zarządzania – w UG dyrektor zarządzający może być tylko jeden, a wspólnikowi co najwyżej trzech. Należy również zaznaczyć, że wspólnicy spółki zobowiązani są do tworzenia rezerw w wysokości ok. 25 proc. rocznego zysku. Mają one za zadanie pomóc przetrwać na rynku oraz z czasem osiągnąć wkład w wysokości 25 000 tys. euro aby móc przekształcić spółkę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością- GmbH. Należy wziąć jednak pod uwagę, że im niższy kapital zakładowy, tym mniejsze możliwości rozwijania firmy w początkowym etapie funkcjonowania spółki.  

Więcej praktycznych porad z obszaru prowadzenia firmy w dziale "Moja Firma"

Podatki 

Körperschaftsteuer i Solidaritätszuschlag

Prowadzenie w Niemczech działalności w postaci spółki kapitałowej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (niem. Körperschaftsteuer). Jego stawka w Niemczech wynosi 15 %. Punktem wyjścia do ustalenia podstawy opodatkowania, czyli dochodu do opodatkowania jest zysk netto wykazany w bilansie spółki. Dodatkowo należy liczyć się z ciężarem w postaci dodatku solidarnościowego (niem. Solidaritätszuschlag), który wynosi 5,5 % i jest liczony od podstawy podatku dochodowego. 

Gewerbesteuer 

Kolejnym podatkiem dla przedsiębiorców jest podatek od działalności gospodarczej niem. Gewerbesteuer, który nie występuje w polskim prawie podatkowym. Przedmiotem opodatkowania jest każda działalność gospodarcza prowadzona w Niemczech. Jest to lokalny podatek pobierany przez gminę, w której znajduje się siedziba spółki. Jego wysokość uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu oraz od gminy, w której zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. W każdym kraju związkowym stawka jest inna.  Średnio należy przyjąć, że wysokość tego podatku wynosi ok. 14%. 

Podsumowując powyższe dla uproszczenia można przyjąć, że łączne obciążenie podatkiem dochodowym w Niemczech wynosie przedsiębiorcę ok. 29,8% 

Umsatzsteuer

Kolejnym podatkiem istotnym w prowadzeniu firmy jest podatek od wartości dodanej tzw. VAT niem. Umsatzsteuer.  Stawka tego podatku wynosi odpowiednio 7 % i 19%. Obniżona stawka dotyczy niektórych pozycji enumeratywnie wyliczonych w ustawie o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz), należą do nich m.in. artykuły spożywcze, książki, gazety, usługi transportu publicznego. 

Zatrudnienie pracownika

Zatrudniając pracownika w Niemczech na podstawie umowy o pracę, przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 3.000,00 EUR brutto należy liczyć się z kosztem 3.593,25 EUR (przy założeniu, że pracownik będzie przynależeć do pierwszej klasy podatkowej i nie będzie mieć rodziny). Po odliczeniu składek socjalnych oraz podatków, pracownik otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1968,80 EUR netto. 

Dodatkowe miesięczne koszty firmy

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę następujące koszty 

- założenie spółki- ceny indywidualna każdej kancelarii;

- obsługa księgowości: ok 300 - 500  EUR miesięczne;

- biuro- wirtualne biuro- 100-400 EUR miesięczne;

- Sprawozdanie finansowe, tutaj wysokość kosztów uzależniona jest od indywidualnego przypadku, należy zasięgnąć rady doradcy podatkowego lub adwokata. 

Ekspansja zagraniczna może znacząco przyspieszyć wzrost firmy i generować dodatkowe źródła dochodów. Jednak nie można zapominać, że budowa przewagi konkurencyjnej oraz rentowności na każdym nowym rynku to jednak skomplikowany proces wymagający odpowiedniego przygotowania. Nie należy tego procesu zaczynać w sposób chaotyczny, nieprzemyślany, powodowany tylko sukcesami na rynku lokalnym. Przede wszystkim należy zapoznać się z systemem prawnym i podatkowym państwa w którym zamierzamy świadczyć usługi. 

 

Czy Twoja firma myśli o ekspansji zagranicznej? Podziel się z nami opinią. Ankieta jest zupełnie anonimowa!

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY