Blik oficjalnie startuje w Rumunii. Teraz wszystko w rękach Banku Narodowego Rumunii

Dariusz Mazurkiewicz, Blik
Dariusz Mazurkiewicz, Blik
Blik oficjalnie potwierdził fakt uruchomienia biznesu w Rumunii. Została już zarejestrowana spółka a firma w najbliższych dniach złoży wniosek do Banku Narodowego Rumunii o zatwierdzenie systemu płatności BLIK w lejach rumuńskich (RON). Po uzyskaniu prawnej zgody regulatora i rozpoczęciu działalności operacyjnej, system płatności BLIK będzie rozliczany w tej walucie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W ramach nowo powstałej spółki – Blik Romania – będzie rozwijany system rozliczeń w lejach rumuńskich (RON), otwarty dla wszystkich tamtejszych wydawców i agentów rozliczeniowych. Po uzyskaniu prawnej zgody na działalność od Banku Narodowego Rumunii (BNR) – operator systemu planuje skupić się na tym rynku na płatnościach w e-commerce. 

Blik startuje w Rumunii

Po 8 latach intensywnego rozwoju w Polsce i zdobyciu blisko 13 mln aktywnych użytkowników, Blik zwiększa swój zasięg i stawia kolejne kroki za granicą. Do życia została powołana spółka Blik Romania, która będzie odpowiedzialna za upowszechnienie systemu płatności mobilnych Blik w Rumunii.

– Strategia naszego dalszego rozwoju jest ściśle związana ze wzmocnieniem obecności Blika poza granicami kraju. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach stał się on europejskim systemem płatności, który z powodzeniem działa w ramach platform mobilnych dużych europejskich banków i który gromadzi – podobnie jak ma to już miejsce w Polsce – miliony zaangażowanych użytkowników w płatnościach w e-commerce – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK oraz przewodniczący rady nadzorczej Blik Romania S.A. – Nasze decyzje dotyczące obecności na danym rynku poprzedzane są dogłębną analizą i weryfikacją możliwości. Tak było również w przypadku Rumunii, która znajduje się obecnie w europejskiej czołówce pod względem najszybciej rosnących gospodarek. Jesteśmy przekonani, że wykorzystując nasz know-how i właściwy model biznesowy, jesteśmy dobrze przygotowani, aby również tu rozwijać ten nowoczesny i unikatowy na skalę światową system płatności mobilnych – dodaje.

Zobacz także: Dzień kobiet w biznesie

Pierwsze kroki na nowym rynku

Spółka Blik Romania została zgłoszona do Rejestru Handlowego w Rumunii na początku grudnia ubiegłego roku. W skład zarządu nowo powstałej spółki wszedł Ryszard Drużyński, który objął stanowisko prezesa zarządu, Michał Szymański jako wiceprezes zarządu oraz Paweł Dytry. W radzie nadzorczej znalazły się z kolei władze Polskiego Standardu Płatności – Dariusz Mazurkiewicz w roli przewodniczącego rady nadzorczej, Monika Król jako wiceprzewodnicząca rady nadzorczej oraz Gheorghe Marian Cristescu jako członek rady nadzorczej.

Blik w Rumunii zamierza stosować sprawdzoną w Polsce strategię rozwoju systemu płatności. Oznacza to, że będzie wspierać wszystkich uczestników ekosystemu płatności, doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami biznesowymi.

– Za nami miesiące intensywnej pracy, które wiązały się z wieloma wyzwaniami, takimi chociażby jak dostosowanie systemu do obowiązujących na tym rynku regulacji i przepisów prawnych. W tym czasie odbyliśmy wiele rozmów i wypracowaliśmy odpowiednią strategię biznesową, którą mamy zamiar realizować w nadchodzących kwartałach. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej na temat pierwszych efektów naszych działań – mówi Ryszard Drużyński, prezes zarządu Blik Romania.

Plany dalszego rozwoju Blika w Rumunii

W ramach strategii biznesowej spółki Blik Romania, planowane jest wprowadzenie płatności kodem Blik we wszystkich kanałach sprzedaży – e-commerce, POS i ATM. W pierwszej fazie operator systemu skoncentruje się na wdrożeniu rozwiązania w e-commerce.

– Rumunia ma jedną z najważniejszych gospodarek cyfrowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bankowość mobilna oraz handel elektroniczny w tym kraju znajdują się na bardzo wysokim poziomie rozwoju, a klienci są gotowi i chętni do korzystania z nowoczesnych usług płatniczych. Zgodnie z danymi Statista – do 2025 roku liczba użytkowników e-commerce w Rumunii ma wzrosnąć o 16 proc. do blisko 11 milionów. Widzimy więc duży potencjał do rozwoju Blika i zaproponowaniu tamtejszym konsumentom rozwiązania, które pozwala szybko, wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie uregulować wszelkie należności. Wierzymy, że Blik powtórzy swój sukces na nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku – podkreśla Ryszard Drużyński.

ZOBACZ RÓWNIEŻ