Bank wygrywa w sądzie z kredytobiorcami złotowymi. WIBOR zgodny z prawem

Sąd Okręgowy
Sąd Okręgowy, fot. Shutterstock
Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że postanowienia w umowie kredytu odwołującego się do wskaźnika WIBOR nie mają charakteru abuzywnego - poinformowała kancelaria Kubiak i Wspólnicy. Oznacza to, że kredytobiorcy złotowi nie będą mieli tak łatwej walki z bankami, jak frankowicze.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O wyniku postępowania kancelaria poinformowała w serwisie Linkedin. Chodzi o postępowanie pod sygnaturą akt II C 240/23 w Sądzie Okręgowym w Katowicach w dniu 21 marca 2024 r.

Sąd stanął po stronie banku

Kancelaria reprezentowała bank, pozwany przez kredytobiorców w związku z umową o kredyt. Kredytobiorcy domagali się przede wszystkim unieważnienia umowy kredytowej, ewentualnie eliminacji z umowy wskaźnika WIBOR. Dodatkowo domagali się zapłaty od banku.

Sąd przyjął jednak argumentację prawników broniących banku. Jak przekazała kancelaria, zdaniem sądu stawka WIBOR "jest niezależna od pozwanego banku, ustalana jest bowiem na podstawie obiektywnych czynników przez podmiot zewnętrzny podlegający stałej kontroli KNF". Dodatkowo kredytobiorcy nie wykazali, by bank manipulował lub miał wpływ na poziom wskaźnika.

Zobacz także: W co inwestować w 2024 r.

Kredytobiorcy byli świadomi

Co więcej, sąd uznał, że kredytobiorcy byli świadomi możliwości zmian stóp procentowych. Bank kompleksowo, jasno i klarownie pouczył ich w momencie podpisywania umowy o ryzyku zmiennej stopy procentowej. Co więcej, bank nie może być obciążony odpowiedzialnością za za możliwe zmiany stóp procentowych.

Z powyższych względów zastosowanie w umowie odwołań do wskaźnika WIBOR nie mają charakteru abuzywnego.

To nie pierwszy taki wyrok

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach nie jest pierwszy, który uznaje argumentację banków w sporze z kredytobiorcami złotowymi. Przykładowo w styczniu Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że umowa zawarta z bankiem była jasna i klarowna, a kredytobiorcy zostali skutecznie poinformowani o ryzyku zmiennych stóp procentowych. Dlatego usunięcie lub zastąpienie wskaźnika WIBOR w umowie nie jest możliwe. 

W listopadzie 2023 roku Business Insider informował, że w polskich sądach jest złożonych ponad 550 spraw przeciwko bankom w związku z umowami o kredyt hipoteczny oparty na wskaźniku WIBOR. Zgodnie z danymi ZBP, do tego momentu nie zapadł ani jeden wyrok w pełni korzystny dla kredytobiorców. Sukcesem nazwać można zabezpieczenie, jakie wydał  Sąd w Kaliszu, zgodnie z którym klient nie tylko nie musi płacić rat obliczanych na podstawie kwestionowanej przez niego stawki WIBOR, ale także wynikających z marży banku. W tej sprawie nie zapadł jednak ostateczny wyrok. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ