70 proc. pracowników branży IT zauważa u siebie wypalenie zawodowe. Co dziesiąty cierpi na depresję

Wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe, fot. Pixabay.com
Epizodyczne lub długotrwałe poczucie wypalenia zawodowego dotyka łącznie ponad 2/3 osób pracujących w polskiej branży IT. Jednocześnie tylko 21,4 proc. badanych uważa, że ich firma udziela im wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego - wynika z raportu opublikowanego przez platformę TwojPsycholog.pl we współpracy z Just Join IT.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wypalenie zawodowe to zjawisko, o którym w ostatnich latach mówi się coraz częściej. W roku 2019 WHO wpisało je do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), a od 1 stycznia 2022 roku jest uznawane za chorobę także w Polsce.

Istotę i skalę wypalenia zawodowego wśród pracowników polskiego sektora technologicznego przedstawia raport „Wypalenie zawodowe w branży IT”, stworzony przez platformę TwojPsycholog.pl i portal Just Join IT. W badaniu przeprowadzonym w lipcu i sierpniu br. wzięło udział ponad 1700 osób.

Kluczowe wyniki

- Prawie 1/3 badanych ocenia swój stan psychiczny słabo, a kolejna 1/3 jako pogorszony,

- 25,5 proc. w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy,

- 70,6 proc. zauważa u siebie wypalenie zawodowe, tyle samo w ostatnim czasie zastanawiało się nad zmianą pracy,

- 10,6 proc. zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane,

- 82,1 proc. deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie,

- 55,9 proc. odpowiedziało, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5 proc. nie wie nic o takim wsparciu,

- 79,2 proc. wymienia Internet jako podstawowe źródło wiedzy o zagadnieniu.

- Temat wypalenia zawodowego jest dla nas bardzo ważną kwestią i jednym z kluczowych obszarów, w których działamy. Jak pokazuje badanie ten problem w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT. Mimo rosnącej świadomości to zagadnienie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu: 82 proc. badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy. Naszym celem jest również budowanie świadomości pracodawców na temat wypalenia zawodowego. Uważamy, że zdrowie psychiczne pracowników powinno stanowić jeden z priorytetów w firmach, nie tylko w obecnym czasie - komentuje Kaja Toczyska, CEO TwojPsycholog.pl.

Sprawdź też: Jak napisać referencje dla pracownika

- Skupiamy największą społeczność IT w Polsce i angażujemy ją do różnych aktywności, w tym wzajemnej edukacji oraz dyskusji. Jesteśmy bardzo blisko tematów, które realnie interesują programistów i widzimy, że wypalenie zawodowe jest jednym z nich. Stwierdziliśmy, że musimy zbadać szerzej tę sferę i zaangażować się w poszerzanie wiedzy o zjawisku. Wyniki przeprowadzonego badania są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają uzupełnić obraz polskiej branży IT o bardzo istotne elementy: poziom kondycji psychicznej pracowników oraz stopień zaangażowania pracodawców. Liczymy, że dzięki temu raportowi zachęcimy branżę do otwartej dyskusji i podejmowania odpowiednich kroków w trosce o dobrostan jej pracowników - dodaje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Psychika a praca

Kondycja psychiczna jest dla większości badanych kluczowym czynnikiem wpływającym na obszar zawodowy. 87 proc. uważa, że stan zdrowia psychicznego ma wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy. Jednocześnie 39,3 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, jest zdania, że aktualna praca trochę pogarsza ich zdrowie psychiczne. 21,3 proc. deklaruje zaś, że pogarsza je w znacznym stopniu.

Kondycja psychiczna polskiej branży IT

Prawie 1/3 badanych (32,4 proc.) ocenia swój stan zdrowia psychicznego jako słaby lub bardzo słaby. Kolejna 1/3 (34,3 proc.) jako pogorszony, lecz nie mający wpływu na codzienne funkcjonowanie. 25,5 proc. pracowników branży IT w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy, natomiast 7,1 proc. deklaruje ogólny brak satysfakcji. Co trzecia osoba (35,9 proc.) tylko czasem odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wypalenie zawodowe i jego konsekwencje

Jak wynika z raportu, 70,6 proc. badanych zauważa u siebie wypalenie zawodowe: 30,9 proc. z nich ma epizody wypalenia, 21,4 proc. odczuwa wypalenie, lecz tylko czasami i jest to chwilowe, natomiast 18,3 proc. uważa, że jest wypalona zawodowo już od dłuższego czasu. Ponad 70 proc. ankietowanych wskazuje spadek koncentracji oraz motywacji jako kluczowe objawy wypalenia zawodowego.

Ponad 800 badanych określiło, że jest zestresowana. 42,7 proc. osób uważa, że przyczyną ich stresu są zaburzenia work-life balance, 37,8 proc. wskazało na brak rozwoju, a 34,3 proc. osób uważa, że spoczywa na ich barkach zbyt dużo obowiązków.

Co dziesiąty pracownik polskiej branży IT (10,6 proc.) zmaga się z depresją i zostało to zdiagnozowane. Kolejne 17,9 proc. podejrzewa, że może mieć depresję, jednak jeszcze nie zostało to stwierdzone przez specjalistę. Podobnie około 1/10 osób pracujących w rodzimym sektorze technologicznym (9,8 proc.) zmaga się ze zdiagnozowanymi stanami lękowymi, a 14,6 proc. podejrzewa stany lękowe.

23 proc. badanych deklaruje, że wzięło od 1 do 5 dni zwolnienia lekarskiego w związku ze swoim stanem psychicznym, a 4,4 proc. wskazało, że tych dni było więcej niż 10.

Jak pracownicy chcą sobie radzić z wypaleniem zawodowym?

Pierwszym najczęściej wskazywanym przez badanych aspektem była zmiana pracy (24,1 proc.). Jednocześnie 70,6 proc. ankietowanych w ostatnim czasie zastanawiało się nad jej zmianą. Drugim wyborem pracowników branży IT jest urlop (19,0 proc.), a trzecim większa troska o zdrowie psychiczne okazywana przez firmę (13,9 proc.). Tylko niecałe 9 proc. wybrałoby regularne wizyty u psychoterapeuty.

Wypalenie zawodowe a pracodawcy

82,1 proc. badanych deklaruje, że tematyka wypalenia zawodowego nie jest poruszana w ich firmie. 42,2 proc. nigdy nie słyszała o wypaleniu zawodowym w pracy, a 39,9 proc. raczej nie słyszała. Tylko 16,1 proc. zaznaczyło, że temat wypalenia zawodowego pojawia się w ich pracy.

Ponad połowa ankietowanych (55,9 proc.) odpowiedziała, że firmy, w których pracują, nie zapewniają im wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, a 22,5 proc. nie wie nic o takim wsparciu. Jak wynika z badania, co czwarta firma udziela pracownikom wsparcia w tym zakresie. Na pytanie “kto obecnie w Twojej firmie zajmuje się obszarem zdrowia psychicznego” blisko 60 proc. zadeklarowało, że nikt. Co piąty wskazuje HR, 6,2 proc. osób kierownika działu, a 4,6 proc. specjalny zespół. 3,9 proc. (67 osób) zewnętrzną firmę zajmująca się tym obszarzem, a 1,7 proc. osób (29 badanych) psychologa.

Sprawdź też: Urlop na żadanie 2022. Kiedy i czy warto z niego skorzystać?

Powstaje pytanie, co firmy mogą zrobić, żeby lepiej dbać o pracowników? 958 badanych chciałoby otrzymać pakiety wizyt u specjalistów zdrowia psychicznego, 723 wyjazdy związane z medytacją i odpoczynkiem psychicznym. Z pozostałych odpowiedzi wynika, że pracownicy doceniliby: 

- dostęp do platformy, która łączy ze sobą edukację z możliwością umówienia wizyty u specjalisty (455 badanych),

- chat z psychologiem (415 badanych), l akcje promujące dbanie o zdrowie psychiczne (409 badanych),

- szkolenia stacjonarne z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (346 badanych),

- webinary z zakresu dbania o zdrowie psychiczne/radzenia sobie ze stresem (335 badanych).

Wiedza o wypaleniu zawodowym i mity z nim związane

Niecałe 60 proc. badanych zadeklarowało, że zna definicję i objawy wypalenia zawodowego, niemniej jednak co czwarty nie wie czym dokładnie jest. Swoją wiedzę ankietowani czerpią głównie z Internetu: wskazało tak blisko 80 proc. osób. Niecałe 5 proc. zna zagadnienie z profesjonalnych źródeł, takich jak artykuły naukowe, rozmowa z lekarzem, zajęcia w szkole czy na uczelni.

ZOBACZ RÓWNIEŻ