Zmiany w programie pomocy dla firm. Z pieniędzy skorzysta więcej przedsiębiorstw

Pomoc dla firm. Jak uzyskać
Pomoc dla firm. Jak uzyskać? fot. Adobe Stock
Dziś, czyli 26 kwietnia, w życie weszło rozporządzenie przedłużające funkcjonowanie tzw. tarczy branżowej dla firm. Z pomocy skorzysta m.in. 17 nowych branż.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, tarcza branżowa została rozszerzona na marzec i kwiecień. Chodzi tu o przepisy dotyczące dofinansowania wynagrodzeń i dotacji. Jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tzw. świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS, przepisy zaczną obowiązywać od 4 maja br.

Więcej firm z pomocą

Najważniejszą zmianą w przepisach jest rozszerzenie katalogu firm, które mogą skorzystać z pomocy. Do dotychczasowej grupy podmiotów, ze wsparcia będą mogły skorzystać przedsiębiorcy, którzy działają w obszarze następujących kodów PKD:

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Oprócz tego do katalogu kodów PKD przywrócono 3 kody: 47.71.Z, 47.72.Z (handel) oraz 91.02.Z (muzea), a także usunięto 3 inne (obejmujące stragany i targowiska): 47.81.Z, 47.82.Z oraz 47.89.Z.

Jak deklaruje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, weryfikowany będzie kod PKD według stanu na dzień 31 marca br. 

Inna zmiana to możliwość porównania spadku obrotu, który oprawniałby do uzyskania pomocy, do lutego 2020 roku a nie kolejnych miesięcy. Chodzi oczywiście o moment, w którym gospodarka funkcjonowała normalnie, bez żadnych obostrzeń i ograniczeń.

Jak rozliczyć subwencję z tarczy finansowej PFR?

Kto może skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Firmy, które działają w następujących branżach (kody PKD): 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z zgodnie ze stanem na koniec marca br. mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia jednego pracownika na poziomie 2 tys. złotych miesięcznie. Wsparcie przyznawane jest na okres 3 miesięcy kalendarzowych, od miesiąca po złożeniu wniosku. 

Nie każda firma otrzyma pomoc. Przyszługuje ona jedynie tym biznesom, które odnotowały spadek obrotów o 40 proc. w porównaniu do: miesiąca poprzedniego, analogicznego miesiąca roku poprzedniego, lutego 2020 r. lub września 2020 r. Wybór miesiąca należy do przedsiębiorcy. Oprócz tego firma musi termimowo realizować swoje zobowiązania podatkowe i składki na ZUS oraz nie mieć aktywnego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Dofinansowanie nie obejmuje jednak tych pracowników, którzy zarabiają trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w tym momencie ponad 16 tys. złotych) oraz tych, którzy pracują krócej niż 3 miesiące.

Pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej

Mali i mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać do 5 tys. złotych pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Firma musi zanotować spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu albo do poprzedniego miesiąca albo do tego samego miesiąca roku ubiegłego albo do lutego lub września 2020 r. Środki mogą trafić do firmy jednorazowo, dwu-, cztero- lub pięciokrotnie, w zalezności od branży w której działa firma.

Jeśli firma skorzystała już z tej formy pomocy w tym roku, wówczas liczba miesięcy w których otrzymało się wsparcie zostanie pomniejszona o liczbę otrzymanych dotacji.

Świadczenie postojowe

O pieniądze z tytułu świadczenia postojowego można ubiegać się od 4 maja br. Podobnie jak w powyżsyzch przypadkach, trzeba wykazać spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu do jednego z czterech wybranych miesięcy. 

Do firmy może trafić 2080 lub 1300 złotych - jednorazowo, dwu-, cztero- lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD. Podobnie jak w przypadku dofinansowania do kosztów stałych, jeśli już otrzymało się pomoc w poprzednich miesiącach, liczba świadczeń zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń już uzyskanych.

Zwolenienie ze składek ZUS

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z tej formy pomocy, nie będzie musiał przelewać składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ta forma pomocy będzie dostępna od 3 maja br. i warunkiem niezbędnym do jej otrzymania jest spadek przychodów o 40 proc. - na warunkach podobnych, jak w poprzednich punktach.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest także konieczność bycia zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ