Zmiana pracy. Nadchodzi masowy eksodus pracowników?

Zmiana pracy
Zmiana pracy? Szykuj się na odejścia w zespole, fot. Shutterstock
Co drugi pracownik podejmie aktywne działania co do zmiany pracy w ciągu najbliższego półrocza - wynika z najnowszych badań firmy Deloitte.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii, nie znika. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o zarobki – dla dziewięciu na dziesięciu ankietowanych rozwój zawodowy jest jednym z głównych powodów decyzji o porzuceniu dotychczasowego pracodawcy. W odpowiedzi na rosnącą rotację kadr przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu poprawę wizerunku firmy oraz intensyfikację procesu rekrutacyjnego. Zamiast tego, powinni zacząć od rozpoznania właściwych potrzeb pracowników i podjąć działania mające na celu ich zaspokojenie – wynika z raportu Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Zmiana pracy. Myśli o tym nawet 80 proc. pracowników

80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Odsetek osób, które rozważają przejście do innej firmy, najlepiej pokazuje skalę zjawiska Great Resignation (Wielkiej Rezygnacji – rosnącej rotacji oraz spadku zaangażowania pracowników) w Polsce. Do takich wniosków doszli eksperci zespołu Human Capital Deloitte, autorzy badania Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?, przeprowadzonego między 6 a 30 maja 2022 r. na grupie 974 respondentów z Polski reprezentujących różne branże i stanowiska.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłoniłby pracowników do zmiany pracodawcy, była niska efektywność procesów dziejących się w ramach organizacji (46 proc. odpowiedzi). Drugim najistotniejszym argumentem był niski poziom wynagrodzenia (43 proc.), a trzeci najczęściej wskazywany powód rezygnacji to brak możliwości rozwoju (37 proc.).

- Znaczenie zarządzania talentami przybiera na sile. Na decyzję o wyborze miejsca pracy wpływ mają nie tylko czynniki stricte finansowe, ale również komfort działania w ramach danej organizacji. Nasze badanie pokazało, że pracodawcy, aby zatrzymać talenty, powinni wprowadzić zmiany przede wszystkim w dwóch obszarach: wewnętrznych, proceduralnych aspektach funkcjonowania organizacji oraz zadbania o dobrostan pracowników – mówi John Guziak, partner, lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce, Deloitte.

Zobacz również: Morbius pokazał wyniki.

Dlaczego zmieniamy pracę? Elastyczność i samorozwój

93 proc. respondentów ankiety Deloitte wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego. Uczestnicy rynku pracy nie patrzą na swoje obowiązki jedynie pod kątem zarobkowym, ale również w kontekście realizacji własnych ambicji. Nie bez znaczenia są również benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak elastyczny czas pracy (najważniejszy czynnik pozapłacowy według ankietowanych), prywatna opieka medyczna czy dodatkowy dzień wolny.

- Elastyczny czas pracy staje się wymogiem pracy XXI wieku – w naszym badaniu został wybrany jako najważniejszy benefit pozapłacowy. Pracownik oczekuje nie tylko wynagrodzenia w formie pieniężnej, lecz ceni sobie także udogodnienia niematerialne. Zmiana stylu życia wywołana pandemią sprawiła, że priorytetem stało się dbanie o samopoczucie i komfort. Jednocześnie upowszechnienie nowych technologii sprawia, że szereg działań można wykonywać znacznie sprawniej. W efekcie coraz częściej testowana przez firmy na całym świecie koncepcja czterodniowego tygodnia pracy może za niedługo stać się nowym standardem pracy – wskazuje Zbigniew Łobocki, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte.

Komunikacja kluczem do efektywności

Chociaż wielu pracowników oczekuje możliwości pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, to 49 proc. ankietowanych wskazało, że praca na odległość spowodowała u nich wzrost odczuwanego stresu w porównaniu do wcześniejszego modelu pracy w biurze. Te osoby stwierdziły również, że od momentu wdrożenia pracy hybrydowej/ zdalnej liczba ich obowiązków wzrosła (32 proc. odpowiedzi). Kolejnymi czynnikami stresogennymi były erozja efektywności współpracy w ramach zespołu, jak i spadek klarowności komunikacji (odpowiednio 15 i 13 proc.). Według ekspertów Deloitte odpowiednio wysoki poziom jakości wymiany informacji z liderem i pozostałymi członkami zespołu nie tylko ogranicza ryzyko wystąpienia spornych sytuacji i poprawia efektywność działań, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o odejściu z pracy. 80 proc. badanych zgodziło się bowiem ze stwierdzeniem, że nieodpowiednia komunikacja w danej firmie skłoniłaby ich do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Tak się walczy o talenty. Zobacz nasz tekst

Firmy muszą utrzymać pracowników

Przedsiębiorcy chcący zachować swoją pozycję rynkową muszą sobie uświadomić, że w dzisiejszej gospodarce to kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Jak wynika z raportu, utrzymanie poziomu zatrudnienia i satysfakcja pracowników stają się najważniejszymi czynnikami w kontekście przyszłej ekspansji. W tym celu warto wykorzystać nowoczesną technologię, umożliwiającą zwiększenie efektywności wykonywanych działań przy jednoczesnym braku konieczności wydłużania czasu pracy. Co więcej, uelastycznienie pracy zespołów sprawia, że pracownicy są bardziej zadowoleni. W połączeniu z możliwością rozwoju w ramach danej organizacji przyczynia się to do postrzegania danego przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego miejsca pracy.

- Polscy przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma nowymi wyzwaniami. Wielu z nich czeka wręcz „kwantowy przeskok” w sposobie zarządzania i budowania kultury organizacji. Decyzje, które dzisiaj podejmują liderzy, będą miały wpływ na to, czy zarządzane przez nich firmy skorzystają na „Wielkim przetasowaniu” czy stracą na „Wielkiej rezygnacji” – wskazuje Anna Szabowska-Walaszczyk, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte.

ZOBACZ RÓWNIEŻ