US: 31 stycznia mija termin na zgłoszenie do "Małego ZUS plus"

ZUS, fot. tomeqs / Shutterstock.com
ZUS, fot. tomeqs / Shutterstock.com
Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć korzystać z "Małego ZUS plus" i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia - przypomina ZUS. Te osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

ZUS w poniedziałkowym komunikacie przypomina, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z "Małego ZUS plus", a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się do ulgi.

"Zrobią to, dokonując wyrejestrowania z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłaszając się z kodem właściwym dla +małego ZUS plus+, czyli rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. Osoby, które korzystały z ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki w 2024 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie" – wyjaśnia, cytowany w komunikacie, rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeśli płatnik składek spełni warunki do "Małego ZUS plus" w innym miesiącu niż styczeń 2024 r. np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z "preferencyjnych składek" na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do ulgi dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

ZUS zaznacza, że każdy korzystający w styczniu z "Małego ZUS-u plus" musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę już od 2019 roku mogą korzystać z "Małego ZUS", a od 2020 roku z "Małego ZUS plus". Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z "Małego ZUS-u plus". Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

Z "Małego ZUS plus" mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

ZUS podaje, że jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. Z "Małego ZUS plus" można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

"Mały ZUS plus" to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Z "Małego ZUS plus" wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ