UOKiK zabrał się kontrole składów węgla. "Inspektorzy zebrali informację od blisko 3,9 tys. składów"

węgiel
Fot. shutterstock.
UOKiK podsumował pierwszą fazę postępowania wyjaśniającego dotyczącego sytuacji na rynku węgla. Inspektorzy zebrali już dane z tysięcy punktów, ale to nie koniec działań - UOKiK grozi karami sięgającymi tysięcy złotych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak podaje UOKiK, postępowanie zostało wszczęte w lipcu br. Wszystko przez problemy z dostępnością węgla, a także jego cenami. Jak donosiły wówczas media, nie bez znaczenia była także praktycznie zerowa partycypacja w rządowym programie, zgodnie z którym klienci mieli kupować węgiel po cenie znacznie niższe, niż rynkowa.

Inspekcje zintensyfikowano w listopadzie

Zgodnie z komunikatem UOKiK, badania składów węgla zintensyfikowano w listopadzie br. Inspektorzy skontrolowali blisko 3,9 tys. składów węgla sprawdzając m.in. wielkość zatrudnienia czy wolumeny sprzedaży. Zebrane informacje pozwoliły ocenić strukturę rynku sprzedawców węgla w Polsce. Z analizy danych zbieranych od listopada wynika, że zdecydowanie najwięcej podmiotów prowadzi tylko jeden skład. Podmioty takie stanowią około 88 proc. badanych sprzedawców węgla. Mediana przychodów ze sprzedaży węgla za pierwsze trzy kwartały tego roku dla podmiotów z tej grupy wyniosła około 600 tys. zł. Natomiast sprzedawcy prowadzący nie więcej niż 3 składy węgla stanowią ponad 97 proc. badanych sprzedawców a mediana ww. przychodów dla tej grupy wynosiła około 650 tys.

Przeczytaj także: Komu przysługuje 1000 plus?

- Zgromadzone dane wyraźnie wskazują, że sprzedażą węgla zajmują się przede wszystkim małe firmy, zatrudniające niewielką liczbę pracowników i osiągające z tytułu sprzedaży węgla relatywnie niewielkie przychody. Dla większości z nich sprzedaż węgla nie jest główną a poboczną działalnością – ponad połowa badanych przedsiębiorców wskazała, że sprzedaż węgla odpowiada za mniej niż 30 proc. ich całkowitych przychodów – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Najpopularniejsze formy prowadzenia działalności wśród badanych podmiotów to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółka osobowa. Pozostałe, takie jak spółka kapitałowa, czy spółdzielnia, są zdecydowanie rzadsze, co ilustruje wykres poniżej.

Pod względem liczby zatrudnionych pracowników zdecydowanie dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników - jest ich 2072. Analiza danych uzyskanych od najmniejszych sprzedawców pozwala doprecyzować wyniki. Wśród przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników aż 1408 to mikro przedsiębiorstwa do 3 osób.

W ramach zrealizowanych obecnie kontroli  badana jest także legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców, w tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu Ciepło i na bieżąco aktualizują cenę sprzedaży węgla. Brak spełnienia wymogów skutkuje zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej, która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł, a przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, sankcja może wynieść nawet do 15 000 zł. Obecnie na portalu znajduje się ponad 4,5 tys. dostępnych punktów sprzedaży. Ich liczba zwiększyła się  niemal dwukrotnie od początku listopada.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X