1000 plus na 2022 r. Dla kogo i czy nam także przysługuje?

1000 plus dla rodzin w Polsce / Fot. NeONBRAND, Un
1000 plus dla rodzin w Polsce / Fot. NeONBRAND, Unsplash.com
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg obiecywała, że 1000 plus trafi do polskich rodzin wraz z początkiem bieżącego roku. Powód do radości?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Program 500 plus z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu (zwiększenie dzietności w Polsce) okazał się wielką porażką. Rząd jednak decyduje się na kolejne wsparcie pod hasłem "pieniądze na dzieci". Tym razem do polskich rodzin ma trafić 1000 plus. 

Sprawdź: Nepotyzm

Tak komentowała wprowadzenie programu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: "Polskie rodziny mają powód do zadowolenia. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie. Wypłacane będzie ono w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie, odpowiednio przez 2 lata lub rok – rodzice sami zdecydują, która opcja będzie dla nich lepsza". Łącznie, to nawet 12 tys. na dziecko. 

Nie wszyscy jednak kwalifikują się do nowego programu. 

1000 plus. Kto dostanie?

Co oczywiste, do ubiegania się o świadczenie musimy mieć polskie obywatelstwo. Miesięcznie rodzice mogą otrzymywać 1000 zł przez rok lub 500 zł przez dwa lata. Wnioski są przyjmowane od pierwszego dnia trzeciego miesiąca, przed ukończeniem przez dzieco 12. miesiąca życia. Wzór wniosku znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS-u.

Inne ważne informacje to:

  • Zakwalifikowanie do programu może wykluczać sytuacja, gdy członkowi rodziny przysługuje świadczenie o podobnych charakterze, ale za granicą
  • Wydatkowanie środków na cele niezwiązane z wychowaniem dziecka może skutkować przekazaniem części lub całości kapitału do kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych
  • Wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną za pomocą profilu informacyjnego w systemie 
  • teleinformatycznym ZUS, systemach banków krajowych oraz systemu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny
  • Świadczenie jest rodzin, które mają minimum dwoje dzieci, z których przynajmniej jedno jest między 12. a 36. miesiącem życia

Inspiracje: Jessica Biel

W pierwszym roku działania programu 1000 plus ma z niego skorzystać nawet 615 tys. dzieci. Co ważne, nie obowiązuje kryterium dochodowe - świadczenie rodzina otrzymuje niezależnie od stanu własnych finansów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ