UOKiK wszczyna postępowanie wyjasniające niskie ceny malin na skupach

maliny
Fot. shutterstock.
Ceny skupu malin utrzymują się na niezwykle niskim poziomie, co stwarza poważne problemy dla producentów tych owoców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowił zbadać tę sytuację i zainicjował postępowanie wyjaśniające, które ma na celu sprawdzenie praktyk panujących na rynku skupu malin.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W szczególności chodzi o potencjalne niedozwolone porozumienia między przedsiębiorstwami oraz nieuczciwe wykorzystanie przewagi przez największych przetwórców.

Badanie koncentruje się na 70 wybranych skupach malin działających na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego - regionów, które są liderami w produkcji tych owoców. Kontrola rozpoczęła się 11 lipca i obejmuje analizę sposobu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w zakresie skupu malin, w tym ustalania cen skupu - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Action buduje centrum dystrybucji dla 160 sklepów. Na ten cel firma otrzymała 27,5 mln euro kredytu

UOKiK sprawdzi czy warunki skupu malin są uczciwe

Inspektorzy z Inspekcji Handlowej będą zbierać informacje dotyczące cen, po jakich punkty skupu nabywały maliny, a także dokona zestawienia transakcji z odbiorcami. Istotne będzie również sprawdzenie, czy warunki skupu malin są uczciwe. Celem kontroli jest zweryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia prawa konkurencji w branży malinowej.

W ramach tej samej inicjatywy, UOKiK rozpoczął również kontrolę pięciu największych przetwórców malin w Polsce. Celem jest zbadanie sposobu ustalania cen przez te przedsiębiorstwa oraz możliwości występowania nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że zbadane zostaną działania tych przedsiębiorstw w celu ustalenia, czy istnieje ryzyko naruszenia przepisów dotyczących konkurencji.

Koniec ery płatnych lajków. Fałszywe opinie będą kosztować biznesy 50 tys. dol. od sztuki

Najwięksi przetwórcy malin z groźbą utraty 10 proc. obrotu

Jeśli kontrola wykaże, że skup malin odbywał się w sposób naruszający prawo konkurencji, przedsiębiorcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 10% swojego obrotu za każdą praktykę, która narusza przepisy, oraz do 2 mln złotych dla osób zarządzających firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za te działania - przestrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 3% ich rocznego obrotu.

Problem niskich cen skupu malin dotyka wielu producentów i ma negatywny wpływ na ich dochody. Kontrola cen skupu malin i działania UOKiK są zatem ważnym krokiem w celu ochrony uczciwej konkurencji w branży owoców miękkich. Oczekuje się, że wyniki kontroli dostarczą istotnych informacji dotyczących praktyk rynkowych i pomogą w zapewnieniu sprawiedliwych warunków dla producentów malin w Polsce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ